OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Mezinárodní spolupráce > Euroasijské akademické fórum (EAAF) > Studium

Studium

Do konce února se mohou podávat přihlášky k řádnému studiu ve všech bc. a mgr. oborech vyučovaných na FF OU Přijímací zkoušky proběhnou v týdnu od 29. 5 do 2. 6. 2017. V případě potřeby se mohou studenti a absolventi z participujících vysokých škol obrátit na kontaktní osoby Euroasijského akademického fóra.

Studenti vysokých škol participujících v EAAF se mohou účastnit programů dvoustranné výměny v délce 1 měsíce až 1 semestru. Materiální podmínky každé výměny se řídí uzavřenými dvoustrannými dohodami. K účasti je nutné kontaktovat zahraniční oddělení studované vysoké školy a jeho prostřednictvím odeslat na adresu EAAF vyplněný formulář Návrhu na studentskou mobilitu.

Studentům z partnerských univerzit EAAF, kteří přijíždějí na semestrální studijní pobyty na FF OU, jsou poskytovány stejné výhody jako všem řádným studentům. Mají např. nárok na dotované stravování v menze, bezplatné používání knihoven a dalších účelových zařízení celé Ostravské univerzity, na slevu na dopravu atp.

Vyučující vysokých škol participujících v EAAF, kteří mají zájem zúčastnit se programu dvoustranných krátkodobých výměnných přednáškových pobytů, se mohou obrátit na zahraniční oddělení své vysoké školy a jeho prostřednictvím odeslat na adresu EAAF Návrh na učitelskou mobilitu. Materiální podmínky každé výměny se řídí uzavřenými dvoustrannými smlouvami.

facebook
rss
social hub