Periodika

Časopis Vestnik slavjanskich kuľtur zařazený do databáze ERIH+

Vědecká rada časopisu Vestnik slavjanskich kuľtur vědy nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost online čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

Časopis Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy zařazený do databází ERIH+ a EBSCO

Vědecká rada časopisu Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost online čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

Časopis Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica zařazený do databáze ERIH+ a EBSCO

Redakční rada mezinárodního odborného časopisu AFPUO Studia Germanistica nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

Časopis Studia Romanistica zařazený do databáze ERIH+

Redakční rada mezinárodního odborného časopisu Studia Romanistica nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

Časopis Ostrava Journal of English Philology zařazený do databáze ERIH+a EBSCO

Redakční rada odborného časopisu Ostrava Journal of English Philology, publikujícího původní vědecké články z oblasti lingvistiky a translatologie a dále literatury a kultury anglicky mluvících zemí, nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

Psychologický časopis Psychologie a její kontexty zařazený do databáze ERIH+a EBSCO

Redakční rada odborného časopisu pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.

Časopis věnovaný slovanským jazykům a kulturám Studia Slavica zařazený do databáze ERIH+

Redakční rada mezinárodního odborného časopisu Studia Slavica nabízí pracovníkům a doktorandům z řad participantů EAAF možnost on-line čtení a publikování v jeho elektronické i tištěné verzi.