Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na SŠ

Vítáme vás na stránce projektu Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách.

Cílem našeho projektu je poskytnout učitelům dějepisu a širší veřejnosti prostředky pro zkvalitnění výuky dějepisu. Hlavní myšlenkou projektu je tvrzení, že dějepis skýtá unikátní potenciál pro výuku dovedností, které jsou v dnešní době hojně vyžadovány a jsou zásadní pro zdravé fungování demokratické společnosti. Jde o schopnosti kritického myšlení a mediální gramotnosti usnadňující orientaci v širším společenském diskurzu. Mezi plánované výstupy projektu patří kniha, která bude volně dostupná ve formátu Open Access a bude prezentovat různé úhly pohledu na podstatu historie, dějin a dějepisu samotného. Skrze analýzu navenek odlišných teoretických přístupů chceme identifikovat potenciál, z kterého může výuka dějepisu inovativně těžit a s jehož pomocí může studentům předávat užitečné dovednosti pro občanský i pracovní život.

Tato kniha bude doplněna průběžně aktualizovanou a rozšiřovanou databází modelových hodin, které mohou učitelé dějepisu přímo využít ve výuce podle svých aktuálních potřeba a které si mohou sami dále modifikovat s využitím knihy. Hodiny jsou uzpůsobeny tak, aby bylo možné je volně zakomponovat do standardní výuky dějepisu. Našim cílem není úplná proměna výuky dějepisu, ale poskytnutí podnětů, myšlenek a návrhů, jenž mohou sloužit k širšímu zakomponování výuky kritického myšlení a mediální gramotnosti do výuky dějepisu v souladu s rostoucí poptávkou po těchto dovednostech.

Na projektu spolupracují odborníci na didaktiku dějepisu, teorii a filozofii historie a zkušení středoškolští pedagogové.

Projekt „Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách“ je pod zkratkou TL03000187 financován Technologickou agenturou České republiky a je řešen na Katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové, Matičním gymnáziem Ostrava a Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida.

Další obsah této stránky, včetně knihy a prvních modelových hodin, bude nahrán nejpozději v průběhu dubna 2023.

Kontaktní osoba

Mgr. David Černín, Ph.D.
E-mail:Zveřejněno / aktualizováno: 09. 09. 2022