Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na SŠ

Vítáme vás na stránce projektu Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách.

Cílem našeho projektu je poskytnout učitelům dějepisu a širší veřejnosti prostředky pro zkvalitnění výuky dějepisu. Hlavní myšlenkou projektu je tvrzení, že dějepis skýtá unikátní potenciál pro výuku dovedností, které jsou v dnešní době hojně vyžadovány a jsou zásadní pro zdravé fungování demokratické společnosti. Jde o schopnosti kritického myšlení a mediální gramotnosti usnadňující orientaci v širším společenském diskurzu.

Základní myšlenky a podněty k tvorbě vlastních učebních jednotek jsou prezentovány v knize „Dějepis mezi vědou a rozuměním“, jejímiž autory jsou David Černín, Blažena Gracová, Michael StefanSlavoj Tomeček. Kniha je k dostání u Nakladatelství Pavel Mervart. Jednotlivé kapitoly se věnují vývoji dějepisného vzdělávání v České republice a postupné akcentace dovedností kritického myšlení a mediální gramotnosti. Tyto klíčové dovednosti jsou následně definovány a vztaženy k teoriím historického poznání a bádání. Autoři dále zdůrazňují tři zásadní roviny historického poznání, které zahrnují identifikaci historických faktů, vysvětlování těchto faktů za pomoci teoretického aparátu a finální prezentaci výstupů historického bádání v různých formách zahrnujících také vyprávění nebo narativ. Důsledné rozlišování těchto rovin a jejich kritické zhodnocení autoři považují za základ didaktické metody směřující k rozvoji kritického myšlení a mediální gramotnosti. Závěrečná kapitola pak prezentuje praktické rady k tvorbě vlastních učebních jednotek.

Na této stránce zájemci také najdou průběžně aktualizovanou a rozšiřovanou databází modelových hodin, které mohou učitelé dějepisu přímo využít ve výuce podle svých aktuálních potřeba a které si mohou sami dále modifikovat s využitím knihy, která je zde rovněž dostupná zdarma. Hodiny jsou uzpůsobeny tak, aby bylo možné je volně zakomponovat do standardní výuky dějepisu. Našim cílem není úplná proměna výuky dějepisu, ale poskytnutí podnětů, myšlenek a návrhů, jenž mohou sloužit k širšímu zakomponování výuky kritického myšlení a mediální gramotnosti do výuky dějepisu v souladu s rostoucí poptávkou po těchto dovednostech.

Na projektu spolupracují odborníci na didaktiku dějepisu, teorii a filozofii historie a zkušení středoškolští pedagogové.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2023