Výsledky voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity na období 2018-2021

Volební komise jmenovaná děkanem Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve složení:

Předseda:

Členové:

  • PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
    katedra slavistiky FF OU
  • Dominika Kučerová
    studentka 2. ročníku bakalářského studijního oboru Španělština ve sféře podnikání
  • Adrian Szkwara
    student 2. ročníku bakalářských studijních oborů Český jazyk a literatura - Historie,

předkládá Akademické obci Filozofické fakulty Ostravské univerzity výsledky voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity na období 2018-2021.

Ve volbách do AS FF OU hlasovalo celkem 159 z 2059 oprávněných voličů (volební účast 7,7 %). Volby proběhly elektronickou formou (eVolby, portal.osu.cz/as), odděleně po komorách, 575 bylo platných, 0 neplatných.

Do Komory akademických pracovníků AS FF OU byli zvoleni:

 JménoKatedraPočet hlasů
1.Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. (pořadí určeno losem)katedra slavistiky43
2.Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (pořadí určeno losem)katedra romanistiky43
3.doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.katedra českého jazyka42
4.doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.katedra historie37
5.Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D. (pořadí určeno losem)katedra anglistiky a amerikanistiky32
6.doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (pořadí určeno losem)katedra historie32
7.Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.katedra sociologie31
8.doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.katedra české literatury a literární vědy30
9.Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBAkatedra sociologie29

Do Studentské komory AS FF OU byli zvoleni:

 JménoOs. č.OborPočet hlasů
1. Bc. Tomáš Kocur A18139Učitelství historie pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ (NMgr.)43
2. Bc. David Miffek A17005Český jazyk a literatura (NMgr.)34
3. Michaela NogolováF17365Český jazyk a literatura (Bc.)24
4. Bc. Tereza Holbojová, (pořadí určeno losem)A17082 Ruština pro překladatelskou praxi (NMgr.)22
5. Bc. Mariana Vážanová, (pořadí určeno losem)A18071 Němčina pro překladatelskou praxi (NMgr.)22
6. Bc. Małgorzata OnderkováA18088Polština pro překladatelskou praxi (NMgr.)19

Náhradníky do Komory akademických pracovníků AS FF OU se stávají:

 JménoKatedraPočet hlasů
1.doc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.katedra germanistiky27
2.PhDr. Irena Šebestová, CSc.katedra germanistiky26
3.Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.katedra českého jazyka12
4.Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.katedra psychologie17

Náhradníky do Studentské komory AS FF OU se stávájí:

Nejsou žádní náhradníci.


Výsledky voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity na období 2018-2021 konaných ve dnech 26. až 30. listopadu 2018 jsou dle Volebního řádu AS FF OU čl. 10 odst. 8 zveřejněny na Portále OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022