Konference Problematika dělnictva v 19. a 20. století I.

Katedra historie a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity

si Vás dovolují pozvat na dvoudenní konferenci

Problematika dělnictva v 19. a 20. století I.

Bilance a výhledy studia

konanou 14. − 15. dubna 2011 v Ostravě

Konference si klade za cíl bilancovat dosavadní bádání v oblasti výzkumu dějin dělnictva a nastínit jeho výhledy do budoucna.
Těšíme se na Vaši účast.

Dokumenty


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022