Publikační činnost - IS PUBL
Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech ( na příkladu Staré Karviné)
Kristýna BÍLKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pánková, Markéta - Kasperová, Dana - Kasper, Tomáš a kol.: Meziválečná školská reforma v Československu.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Panna Marie Čenstochovská v českých kramářských písních
Jan Malura, Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Papežské litterae iustitiae jako prameny kanonických procesně právních norem papežského delegovaného soudnictví a jejich ediční zpřístupnění. Na příkladu listin v záležitostech moravských klášterů od počátku 13. století do konce velkého schismatu
Pavel Hruboň
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Papsonová, Mária (2014): Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe. Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., 302 S. ISBN 978-80-8155-036-2
Lenka Vaňková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Past, Present, and Future Prospects of Indigenous Language Documentation and Maintenance: A Source Book
Miroslav Černý
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Perevody poezii V.S. Vysockogo na češskij jazyk
Igor Jelínek
Rok: 2015, GBUK g. Moskvy, GKCM V.S. Vysockogo "Dom Vysockogo na Taganke"
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. České jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. Ruské jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Jana Střížová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky
Jana Raclavská
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Pes v lidské společnosti
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v literárních dílech. Mickiewicz, Reymont, Ratoń
Petr Ligocký, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v literárních dílech. Obraz psa v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v mytologii a umění
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. Obrazat na kučeto v balgarskite frazeologizmi, poslovici, pogovorki
Daniela Konstantinova, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Pes" v české frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Iva HOLÁ
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Sobaka" i "pjos" v russkoj frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pesach a křesťanská symbolika
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pestré vrstvy - stratifikace toponymie města
Jaroslav David
Rok: 2015
stať ve sborníku

Pesttraktate in böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken
Šárka Unucková
Rok: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Peter Auriol on Categories, Relations, and Cognition
Lukáš LIČKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Rok: 2015, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Olivi: okrajový přístup ve středověké nauce o duši?
Lukáš LIČKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Zídek, Hana Benešová. Neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta (1885-1974)
Pavel Carbol
Rok: 2015
stať ve sborníku

Philip Roth and Czechoslovakia
Stanislav Kolář
Rok: 2015, Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture
článek v odborném periodiku

Philosophia naturalis Francesca Zorziho
Jan Herůfek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pies w frazeologii polskiej
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w językach słowiańskich - podsumowanie i wnioski
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w językowym obrazie świata
Jana Raclavská, Jana Raclavská, Piotr SZALASNY
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w komunikacji internetowej
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pivovarnictví a sladovnictví na Moravě a ve Slezsku z pohledu památkové péče
Alena Borovcová
Rok: 2015, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

Pivovarnictví českých zemí v 19. a v první polovině 20. století a jeho přechod od tradiční řemeslné malovýroby k moderní průmyslové velkovýrobě
Radoslav DANĚK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pivovarnictví v Rakouském (českém) Slezsku v 19. a v první polovině 20. století
Radoslav DANĚK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Po stopách historie skautingu ve Frýdku-Místku
Tomáš FOLDYNA, Jakub Foldyna
Rok: 2015,
odborná kniha

Po stopách historie skautingu ve Frýdku-Místku
Jakub Foldyna, Tomáš FOLDYNA
Rok: 2015, Okresní rada Junáka Frýdek-Místek
odborná kniha

Po stopách historie skautingu ve Frýdku-Místku
Tomáš FOLDYNA, Jakub FOLDYNA
Rok: 2015,
odborná kniha

Po stopách Jana Pavla II. na Těšínsku
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podivná madona Otakara Barana
Marie ŠŤASTNÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podivná nesmrt postkomunismu
Martin Škabraha
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podnikatelské strategie v rodinném podnikání éry průmyslové revoluce na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů.
Petr Popelka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podoby grotesknosti v novele Miloše Urbana Michaela
Petr Hrtánek, Petra Knesplová
Rok: 2015, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Podoby ženství v umělecké platformě Moderní revue v letech 1894-1918
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohádkové postavy a jejich interpretace v literatuře fantasy
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Pohádkové postavy a jejich interpretace v literatuře fantasy
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2015
ostatní

Pojetí klienta jako autonomního subjektu ve filosofickém poradenství
Iveta KOPŤOVÁ, Antonín Dolák
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pokora, modlitba, kontemplace a láska - svět štěstí Adély Senecké
Lukáš Průša, Adéla Senecká
Rok: 2015, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Polish Woodcuts after 1900
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015, Print Quarterly
článek v odborném periodiku


