Publikační činnost - IS PUBL
Nový slovanský pidžin na česko-polské hranici?
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Slavia (časopis pro slovanskou filologii)
článek v odborném periodiku

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Rok: 2015, DiG
kapitola v odborné knize

Nugamentum tremendum čili Hrozná hloupost
Petr Hrtánek
Rok: 2015, Host
článek v odborném periodiku

O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanymi drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015, Collegium Columbinum
kapitola v odborné knize

O funkcji kumulatywnej czeskich egzonimów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula
kapitola v odborné knize

O języku uczniów na przełomie XVIII i XIX wieku - przyczynek do badań polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Ó přelíbezná kytičko, Krista Pána Matičko... Kramářské poutnické mariánské písně ve sbírkách Muzea Těšínska
Monika Szturcová
Rok: 2015, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Obchodní cesta Baťovy lodě Morava do Indie v letech 1932-1933
Jan HERMAN
Rok: 2015, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize

Obchodní cesta Baťovy lodě Morava do Indie v letech 1932-1933
Jan HERMAN
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Občané a veřejný prostor
Petra Šobáňová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

"Obranné" spolky - viditelní i nezpozorovatelní aktéři při sčítání lidu 1890-1930
Andrea Pokludová
Rok: 2015, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Obranné stratégie a spôsoby pomoci v kontexte premien šikany vo svete nových médií.
Viktória Kopuničová, Maria Vašutová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Obraz Jana Husa v české literární historii 19. století
Jan Malura
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz przeszłości w percepcji magiczno-mitycznej, czyli pamięć w działaniu
Jan Kajfosz
Rok: 2015, Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
článek v odborném periodiku

Obraz psa w poezji Kazimierza Ratonia
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazy války - záznamy paměti? (Zralé básnické skladby šedesátých let - reminiscenční básnické výpovědi Viléma Závady, Josefa Kostohryza, Františka Hrubína)
Iva Málková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrysy novočeské literární krajiny
Martin Tomášek, Karel Stibral
Rok: 2015, Academia
kapitola v odborné knize

Obtížná integrace: ekonomické a sociální problémy začleňování nejzápadnějšího (pruského) dílu Hornoslezské uhelné pánve do československého hospodářství
Milan Myška, Miroslav Lacko
Rok: 2015, Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny
kapitola v odborné knize

Od kolébky do hrobu
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od nádraží k nádraží. Procházka po sochách Havířova
Jakub Ivánek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od živelného hnutí k jednacímu stolu. Stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Rok: 2015, Academia
kapitola v odborné knize

Odbiór emocji, czyli o fenomenie "komunikatu chwili" w przestrzeni social media
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborná psychologická pomoc: Některé problémy.
Karel Paulík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Odborná recenze na překlad + úvodní studii Petra Hromka ke knize Carla G. Hempela PHILOSOPHY OF NATURAL SCIENCE
Antonín Dolák
Rok: 2015
ostatní

odborný posudek pro Literární archiv
Iva Málková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odborný posudek pro nakladatelství Academia (rukopis V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014)
Iva Málková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

odborný posudek pro VEGU - č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
Iva Málková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

odborný posudek pro VEGU - vědecká agentura, Slovenská republika, posudek vědeckého projektu 2/0052/16
Iva Málková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odívání a móda v Ostravě v letech 1965-1975
Martin BRYCHTA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odkaz Edvarda Beneše v poúnorovém exilu. Seminář Edvard Beneš - 80 let od volby prezidentem
Pavel Carbol
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ohlasy celostátní církevní politiky na Ostravsku v letech 1948-1953
Lukáš VACULÍK
Rok: 2015
stať ve sborníku

Ohnivý anděl a démony posedlá. Na téma Valerij Brjusov a Sergej Prokofjev debatují režisér Jiří Nekvasil, muzikolog Jan Špaček a rusista Jan Vorel
Jan Vorel
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Olomoucký Prior aneb chrám proti chrámu
Pavel Zatloukal
Rok: 2015, Memoria
kapitola v odborné knize

On the classification of a new word in the Russian language
Lukáš Plesník
Rok: 2015
stať ve sborníku

On the classification of a new word in the Russian language
Lukáš Plesník
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On the relation between verb full valency and synonymy
Radek Čech, Ján Mačutek, Michaela Koščová
Rok: 2015
stať ve sborníku

"One Must Not Be a Greenhorn:" The Process of Assimilation in Abraham Cahan's Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentský posudek
Vlastimil Vohánka
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na disertační práci Tomáše Doška pro Katedru filozofie Univerzity Palackého
Antonín Dolák
Rok: 2015
ostatní

Oponentský posudek publikace Desátá léta v podobách kritiky II
Martin Tomášek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek publikace Soni Šinclové a Tomáše Kubíčka, eds. Sémantika prostoru
Martin Tomášek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu
Marek Otisk
Rok: 2015, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
článek v odborném periodiku

Osobní identita a její vztah k pojetí trestu v penitenciaristice
Antonín Dolák, Petr Hromek
Rok: 2015, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Ostrava - Mon Amour
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Ostrava je v centru
Martin Tomášek
Rok: 2015
ostatní

Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků
Martin Jemelka, Martin DRÁPELA, Tomáš Majliš, Martin MALINEK, Aleš MATERNA, Mariana STONIŠOVÁ, Ondřej ŠTARMAN, Lukáš VACULÍK, Radomír Seďa, David Sýkora, Antonín Szturc
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Ostravské sochy
Jakub Ivánek
Rok: 2015
specializovaná veřejná databáze

Ota Filip a jeho "tři škaredé středy"
Svatava Urbanová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Oživená příroda a industriální pokrok. Procesy mytologizace v komparativním srovnání děl Vojtěcha Martínka a Augusta Scholtise
Lukáš PĚCHULA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

P. Adámková et al. Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze


