Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Changes of bullying in the context of new media.
Maria Vašutová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel
Lenka Vaňková, Gabriela Zapletalová, Milan Pišl, Renáta Tomášková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Charakter a proměny architektury na Ratibořsku v průběhu dlouhého 19. století
Jiří Jung
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronicon Aulae regiae - an unsuccessful attempt at establishing an official memorial to the last Přemyslids
Robert Antonín
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chronicon Aulae Regiae - neúspěšný pokus o ustavení oficiální paměti na poslední Přemyslovce
Robert Antonín
Rok: 2014, Filosofia
kapitola v odborné knize

Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Clustertexte als ein (mögliches) Mittel der Wissensvermittlung
Milan Pišl
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co nám mohou a nemohou říci metafory o podstatách a počátcích věcí z Aristotelova pohledu
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Communication ? caract?re émotionnel dans l?espace virtuel : questions quantitatives sur un corpus tchaté
Jan Lazar
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparative analysis of expertises in psychology and psychiatry
Maria Vašutová, René Gregor, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2014
stať ve sborníku

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Cyril a Metoděj - doba, život, dílo
Lukáš Průša
Rok: 2014, Historica
článek v odborném periodiku

Czech in Ostrava
Jaroslav David
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Czeching American Nature Images: Robinson Jeffers? Environmental Poetry in Communist Czechoslovakia
Petr Kopecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czeskie podręczniki historii za ostatnie dwudziestolecie
Blažena Gracová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Černá smrt na Těšínsku a způsoby jejího léčení
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Černošská feministická literární kritika
Karla Kovalová
Rok: 2014, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

Česká a slovenská tradice aristotelského bádání od 19. století do současnosti
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České a slovenské aristotelské bádání
Filip Svoboda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České a slovenské aristotelské bádání
Filip Svoboda
Rok: 2014, Aither
článek v odborném periodiku

Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Diskurz mezi historii a literární vědou na téma selského a hraničářského románu
Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Češi a Poláci ve 20. století - obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014, FF OU
kapitola v odborné knize

Čeští mučedníci katolické církve z období komunismu, část 1
Vojtěch Vlček
Rok: 2014
stať ve sborníku

Číslo a matematika jako předmět filosoficko-teologického zájmu raně středověkých myslitelů
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtyři malá zastavení nad českou knihou pro děti 2013
Svatava Urbanová
Rok: 2014, Bibiana
článek v odborném periodiku

Daniela Müglová (2013). Komunikace, tlumočení, překlad aneb Proč spadla Babylónská věž? Traduit de l´original slovaque Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža? par V. Vilímek. Nitra: Enigma. 324 pp. ISBN 978-80-8133-025-4.
Zuzana Honová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Darstellung von Emotionen im Zusammenhang mit der Sprechhaltung in deutschen und tschechischen Leserbriefen
Eva Cieślarová, Lenka Vaňková
Rok: 2014, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Das interkulturelle Zusammenleben im Hultschiner Ländchen
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen in der zeitgenössischen Lokalpresse
Irena Šebestová
Rok: 2014, Studia niemcoznawcze-Studien zur Deutschkunde
článek v odborném periodiku

De l'amour perdu vers les "Amours" retrouvés. A propos des écrits privés et littéraires de la comtesse Alexandrine Schouvaloff.
Jitka Radimská
Rok: 2014, Écho des études romanes
článek v odborném periodiku

"De sublimacione principum seu rectorum". Paměť o počátcích panovnického rodu Přemyslovců v proměnách věků
Robert Antonín
Rok: 2014, Český lid: Etnologický časopis
článek v odborném periodiku

Deagentivierung und ihre Realisierungsformen in technischen Texten
Libor FOLVARČNÝ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského
Zdeněk Smolka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dědictví jako metafora ženských osudů (prózy Evy Tvrdé)
Svatava Urbanová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Definice člověka ve středověké filosofii a role kognitivní psychologie (na příkladu Petra Auriola)
Lukáš Lička
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny české servility
Vladimír Šiler
Rok: 2014, LaCultura
článek v odborném periodiku

Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2014, Východočeské listy historické
článek v odborném periodiku

Demolice kostela sv. Martina v Tošovicích. Příspěvek k dějinám památkové péče ve Slezsku
Romana Rosová
Rok: 2014, Vlastivědný sborník Novojičínska
článek v odborném periodiku

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem IX
Jiří Muryc, Tomáš Rucki
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Den s překladem (9. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Determinismus a pojetí trestu
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus (Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst)
Jan Vorel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Generationenforschung. Perspektiven und Grenzen der Methode für die historische Forschung der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts
Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Grenzen von Zeichensystemen überwinden: Vom Nebeneinander zur Kooperation
Eva Cieślarová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Liechtenstein in ihren Münzen, Medaillen und Wappen
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
stať ve sborníku

Die mehrdimensionalen Aspekte der literarischen Intertextualität am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub