Publikační činnost - IS PUBL
Městská kolejová doprava jako společenský fenomén (přelom 19. a 20. století)
Michaela Závodná
Rok: 2015, Povážske múzeum v Žilině
kapitola v odborné knize

Městský dům a parcela ve světle archeologie
Michal Zezula
Rok: 2015, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Meteorologiesachbücher für Kinder und Erwachsene - erste Befunde auf der Buchoberfläche
Eva Cieślarová
Rok: 2015, Gunter Narr Verlag
kapitola v odborné knize

Metodické materiály pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Vladimír Biloveský
Rok: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Metodologia wyboru do analizy w podręcznikach szkolnych utworów i zjawisk literackich
Martin Tomášek, Lenka Németh-Vítová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi Ostravou a Vídní: samostatné strojírenství na Moravě v letech 1820-1918
Květa Jordánová
Rok: 2015, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze
kapitola v odborné knize

Mezinárodní vědecká konference Historizace střední Evropy. 16. říjen 2014, Kampus Slezské univerzity v Opavě, Opava
Jan PEZDA, Lukáš LISNÍK
Rok: 2015
ostatní

Miami University: výzkumný pobyt, 10.3.-12.6.2015
Karla Kovalová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Michala Benešová - Renata Rusin Dybalska - Lucie Zakopalová a kol.: Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, 300 s., ISBN 978-80-246-2732-8 (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Michele Lenoble-Pinson ; apres relecture attentive de Paul Martens (2014). Dire et écrire le droit en français correct. Au plaisir des gens de robe. Bruxelles : Bruylant. 806 pp. ISBN : 978-2-8027-3611-0
Iva Dedková
Rok: 2015, Studia Romanistica, Vol. 15, Num. 2/2015
článek v odborném periodiku

Miejsce jednostki w przestrzeni social media (supermarketu kultury)
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?Milites ac famuli episcopi Olomucensis?. Feudal System of the Bishopric of Olomouc and the Military-service Relations in the Medieval Czech Lands
Dalibor Janiš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Minoritská spiritualita v reflexi Tomáše ze Štítného a její vliv na náboženské vzdělávání laiků a počátky vernakulární literatury v českém reformním hnutí
Jana Grollová
Rok: 2015, Veduta
kapitola v odborné knize

MitteleuropaZentrum der TU Dresden
Irena Šebestová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Mizející hlasy džungle 2
Miroslav Černý
Rok: 2015, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Mluva ve Slezsku. Tradice a současnost
Irena Bogoczová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Soňa Lemrová
Rok: 2015
stať ve sborníku

"Moc bezmocných" v polských a českých učebnicích literatury
Martin Tomášek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderní škola - dílna lidskosti? II
Martin Tomášek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Moderní škola - dílna lidskosti? III
Martin Tomášek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Moderní škola - dílna lidskosti? I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Moderní škola - dílna lidskosti? IV
Martin Tomášek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Moderování debaty o kauze vědecké knihovny a architektonických soutěžích v Divadle loutek Ostrava
Martin Tomášek
Rok: 2015
ostatní

Möglichkeiten und Grenzen der Wissensvermittlung in Männerzeitschriften
Milan Pišl
Rok: 2015
stať ve sborníku

Monster High Nomenclature and the Phenomenon of Lost in Transaltion
Markéta Bilanová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. VII/1. Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1336-1339, ed. M. Menzel; Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. XII. Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1357-1359, edd. U. Hohensee, M. Lawo, M. Lindner, O. B. Rader
Dalibor Janiš
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Motivation to short-term volunteering helping and prosocial personality dispositions
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2015, Didaktis
kapitola v odborné knize

Motivy a témata stáří a smrti v básnickém a prozaickém díle Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Motivy periferie a sídliště v současné próze
Karel Střelec
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivy stáří a smrti v básnickém díle Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mowa potoczna Zaozian
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Język Polski
článek v odborném periodiku

Możliwości pracy naukowej na pograniczu - na przykładzie badań środowiska kościelnego
Tereza Ondruszová
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Možnosti a meze využití pozůstalostních spisů ve výzkumu sociálních aspektů demografického vývoje
Radek Lipovski, Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2015, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace
Marek Petrů
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mucke, Pavel: Místa paměti druhé světové války: Svět vojáků československého zahraničního odboje. Praha 2014, ISBN 978-80-246-2563-8
Lukáš VACULÍK
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Multimodal analysis of British theatre websites
Tereza Cigánková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Mündliche Überlieferung im Hultschiner Ländchen
Irena Šebestová
Rok: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Muž v jazyce a kultuře
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Může filosofie vědy zkoumat historii?
David ČERNÍN
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Myšlení o úkolovanosti v literatuře dvacátých let 20. století
Roman Polách
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orální historie.
Petr Popelka, Pavel Mücke
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Náhrobní nápisy na Těšínsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národ jako jediné hodnotící kritérium? České země v Předlitavsku a (stále) etnicistní česká historiografie
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Národně politické souvislosti založení Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě roku 1897
Radoslav DANĚK
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Národní identifikace Židů z českých zemí ve sčítáních lidu mezi monarchií a republikou (1880-1921)
Petr Kadlec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Národnostní politika na meziválečném Hlučínsku (s důrazem na základní školství)
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Národnostní statistika českých zemí 1880-1921 - faktory, výsledky a problém jejich interpretace
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880-1930
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

Návrat Stanislava Kolibala do Ostravy
Lukáš Průša
Rok: 2015, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku


