Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Nenápadně nepřehlédnutelný epicko-lyrický svět Milana Krupy
Iva Málková
Rok: 2014, Památník Petra Bezruče
kapitola v odborné knize

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku
Jan Al Saheb, Svatava Urbanová, Martin Krůl, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita - Valašské muzeum a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Newman University; stáž 28.1.-1.2.2014
Karla Kovalová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Nežádoucí sociálně psychologické efekty medializace (kriminálních) událostí
Karel Paulík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nietzscheho "Nadčlověk" a Solovjevův "Bohočlověk": Kiseljov I.
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Noc vědců Ostravské univerzity (člen)
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Normativity and Social Pedagogy
Antonín Dolák, Antonín Dolák
Rok: 2014, Institute of Interdisciplinary Studies, Brno
kapitola v odborné knize

Notes on Empathy and Trust as Key Notions in English Medical Discourse
Miroslav Černý
Rok: 2014, J ournal of ELT and Applied Linguistics
článek v odborném periodiku

Nová indiánská encyklopedie
Miroslav Černý
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O jednotě subjektu a (ne)užitečnosti jeho integrace
Antonín Dolák
Rok: 2014, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

O JĘZYKOWYM OBRAZIE PSA W CHŁOPACH WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O języku Psałterza Małgorzaty z chrestomatii Františka Čelakovskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O sedmi štědrovečerních zvycích
Kamil Harvánek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
odborná kniha

Ob ideje sverchčelovečestva i bogočelověčestva u S. L. Franka v kontekste istoriosofskogo processa.
Lenka Naldoniová
Rok: 2014, Mysl´
článek v odborném periodiku

Obraz czeskiej kultury w wybranych polskich podręcznikach do nauki literatury w szkołach ponadgimnazjalnych
Piotr SZALASNY
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a čítankách po roce 1989
Martin Tomášek, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Obraz religijności cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2014, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

"Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie a vizuální komunikace jako prostředek spásy
Daniela Rywiková
Rok: 2014, Barrister & Principal
kapitola v odborné knize

Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku
Robert Antonín
Rok: 2014, Studia Mediaevalia Pragensia
článek v odborném periodiku

Od živelného hnutí k jednacímu stolu, stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborná psychologická pomoc: Některé problémy
Karel Paulík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborný posudek na distanční studijní oporu Lexicografía espaňola. Španělská lexikografie
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odborný posudek na distanční studijní oporu Lexicografía espaňola. Španělská lexikografie
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

odborný posudek pro časopis Česká literatura
Iva Málková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

odborný posudek pro Literární archiv
Iva Málková
Rok: 2014
ostatní

Odborný posudek pro nakladatelství - rukopis Karla Komárka Čep, Durych a několik příbuzných Interpretační studie
Iva Málková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odborný výklad Bible
Tomáš Novotný
Rok: 2014
ostatní

Odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu #projekt:komunikacje
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2014
ostatní

Odysea lidského ducha. Hledání "smyslu" díla a "pravdy věku"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2014, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Okamžik medvěda
Petr Vidlák
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Olšáková, Doubravka: Věda jde k lidu!: československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století. Praha: Academia, 2014, 678 s. ISBN 978-80-200-2318-6.
Lukáš VACULÍK
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

On the eschatology of Consultatio catholica
Jan Čížek
Rok: 2014, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on "Approaching human language with complex networks" by Jin Cong, Haitao Liu
Radek Čech
Rok: 2014, PHYS LIFE REV
článek v odborném periodiku

Ondřej Macura - Sklo
Roman POLÁCH
Rok: 2014, Weles
článek v odborném periodiku

Opava na přelomu 19. a 20. století. Nedobytná bašta němectví v regionu.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opava železniční z pohledu památkové péče.
Alena Borovcová
Rok: 2014, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Opavské úvahy o úloze šlechty
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opavsko mezi Moravou a Pruskem. Výstavba dopravní infrastruktury na Opavsku v letech 1742 - 1914
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opavsko mezi Moravou a Slezskem
Jiří Brňovják, Boguslaw Czechowicz
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Opole University, Poland
Blažena Rudincová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Opole University, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Opole University, Poland
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Oponentský posudek disertační práce, Věra Laštovičková, Cizí dům? Německá architektura v Čechách 1848-1891
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek jmenovacího řízení profesorkou doc. Ing. arch. Jany Pohaničové, Ph.D.
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Optimism, self-confidence and perception of workload among teachers
Karel Paulík
Rok: 2014
stať ve sborníku

Orchestrating a multimodal ensemble: On the layout of institutional websites): Communication across Genres and Discourses
Renáta Tomášková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osamělé průlomy
Martin Škabraha
Rok: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub