Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Jako Fénix z popela... Historie a obnova památného dřevěného kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
Romana Rosová, Strakoš Martin
Rok: 2015, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

Jan Rous - výbor z díla
Pavel Kotrla
Rok: 2015, Obec Bystřička
odborná kniha

Jánské Koupele: Historie lázní v 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Jaromír Šavrda - zadržené dopisy
Iva Málková
Rok: 2015, ALUZE
článek v odborném periodiku

Jaromír Šavrda v obklíčení
Iva Málková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Jáství a fantastika jako konfabulace s narativními prvky
Antonín Dolák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jáství a krize
Antonín Dolák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jáství, defaultní systém a odpovědnost v penitenciaristice
Antonín Dolák
Rok: 2015, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Jáství z pohledu krize jako možné transformace
Antonín Dolák
Rok: 2015, Institut mezioborových studií, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Je člověk nejdůstojnějším stvořením mezi stvořeními? Walter Burley a jedno logické sofisma
Jakub VARGA, Jan Herůfek
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Jeciot
Tomáš Novotný
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ještě nejsme za vodou.
Stanislav Holubec
Rok: 2015, Scriptorium
odborná kniha

Języki słowiańskie w procesie przemian
Mieczyslaw Balowski, Gabriela Olchowa
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz suki na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
odborná kniha

Jiří Třanovský s českou, slovenskou, polskou a slezskou identitou
Jan Malura
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Již Slunce z Hvězdy vyšlo?
Jakub Ivánek
Rok: 2015, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Joanna Czaplińska: Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968
Denisa Tkačíková
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

John Fitzgerald Institute for North American Studies, Berlin
Stanislav Kolář
Rok: 2015
působení v zahraničí

Jutranji pogovori Matěj Antoš Roman Polách
Matěj ANTOŠ
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Jutranji pogovori Matěj Antoš Roman Polách
Roman Polách
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

K charakteristice genderových diferenciací v kontextu verbálního chování žen a mužů
Simona Mizerová
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okr. Vyškov)
Dalibor Janiš, Zdeněk Vácha, Radim Vrla
Rok: 2015, Archaeologia historica
článek v odborném periodiku

K některým výsledkům osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2015
stať ve sborníku

K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808)
Pavel Pumpr
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

K podílu Carla Johanna Boguslawa Lüdeckeho na regotizaci zámku v Hradci nad Moravicí
Jiří Jung
Rok: 2015, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku

K problematice hodnotové orientace dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Rok: 2015
stať ve sborníku

K teorii mezijazykové interference v lexikálním plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

K voprosu ob odnom iz sposobov obogaščenija slovarnogo sostava russkogo jazyka.
Blažena Rudincová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K vývoji sítě peněžních ústavů v Rakouském Slezsku a na severní Moravě
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kadlec, Petr: Střední školy a jejich studenti: K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Katalog
M. Kiecoň, F. Kolář, K. Müller, D. Prix, H. Sedláčková, Michal Zezula, P. Žákovský
Rok: 2015, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Katedrála Božského Spasitele" - "Die Kathedrale "Zum Göttlichen Erlöser", "Die Gottes-Erlöser-Kathedrale", die "Kathedrale des Göttlichen Erlösers" - oder wie?! Die Translation von religiöser Lexik als ein Problem- und Grenzbereich in Texten aus dem B
Eva Hrdinová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Každodennost ve vybraných prózách Jiřího Šotoly v kontextu Dialektiky konkrétního Karla Kosíka
Jakub Klein
Rok: 2015
stať ve sborníku

Klášter krumlovských klarisek a jeho vizuální kultura v kontextu pozdně středověké zbožnosti a pastorační praxe
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková, Pavol Černý, Jana Grollová
Rok: 2015, Veduta
odborná kniha

Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově v kontextu řádové kultury, zbožnosti a světské moci pozdního středověku a raného novověku
Daniela Rywiková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Kněz statistikem. Výkazy přirozené měny po r. 1784 na příkladu Rakouského Slezska
Radek Lipovski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolory propagandy
Renata DENYSIUK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolory propagandy
Renata DENYSIUK
Rok: 2015
stať ve sborníku

Komunikacja na pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncerty po pátku třináctého
Vít Horák
Rok: 2015
ostatní

Konference Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času
Irena Šebestová
Rok: 2015, Slezský sborník ACTA SILESIACA
článek v odborném periodiku

Konstruktion emotionaler Identität auf Facebook. Eine Studie am Beispiel von Geburtstagswünschen
Milan Pišl
Rok: 2015, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
kapitola v odborné knize

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Alfred Kerr vor dem Hintergrund der künstlerischen Traditon des Adelshauses Lichnowsky
Iveta Zlá
Rok: 2015
stať ve sborníku

Kontrastive Analyse der Text- und Handlungsstruktur von linguistischen Fachartikeln
Martin Mostýn
Rok: 2015
stať ve sborníku

Koordinace a role sdílené znalosti
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub