Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Radují a zlobí se Němci a Češi stejně? Aneb vyjadřování emocí v němčině a v češtině
Martin Mostýn
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raková : La traduction tch?que du français. Brno : MU.
Jan Lazar
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reading Black, Reading Czech
Karla Kovalová
Rok: 2015, Review of Arts and Humanities
článek v odborném periodiku

Recenze na knihu Jindřich vybíral, Leopold Bauer - heretik moderní architektury
Pavel Zatloukal
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recepcii russkoj filosofii v Čechii: T. G. Masaryk i T. Špidlik
Lenka Naldoniová
Rok: 2015, Věče. Žurnal russkoj filosofii i kultury.
článek v odborném periodiku

Reflexe bezvýznamnosti a její možnosti zření (Milan Kundera: Oslava bezvýznamnosti - La fiesta de la insignificancia)
Svatava Urbanová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe k metodologii "humanitněvědní hermeneutiky" (parerga et paraligomena)
Miroslav Mikulášek, Josef Dohnal
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize

Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná)
Kristýna BÍLKOVÁ, Lucie Nováková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII
Richard Psík, Tomáš Krejčík, Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Václav Bok
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Relativnost a parasystémovost - rysy vulgárního lexika
Kristýna Bílková
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Religious Transformation in Early Modern Periphery. Law and Mercy: Image, Place and Communication in the Multi-confessional Community of 16th Century Ostrava
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Renata Putzlacher - "cieszyńska poetka dialogu"
Michal Przywara
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Resilience a prevence: jaký význam má teorie pro praxi?
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2015
stať ve sborníku

Risk Behaviour in Cyberspace.
Maria Vašutová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Rithmomachie - souboj čísel čili aritmetická hra filosofů
Marek Otisk
Rok: 2015, Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
článek v odborném periodiku

Robert Dittmann - Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 3: Čeština a dějiny
Jaroslav David
Rok: 2015, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Robert Olomoucký - opomíjený literát počátku 13. věku
Anna Pumprová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rola agresji w komunikacji na pograniczu
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rola języka w przeżywaniu wiary Zaolziaków
Tereza Ondruszová
Rok: 2015, Zwrot
článek v odborném periodiku

Role městské kolejové dopravy při trávení volného času Ostravanů (1918-1938)
Michaela Závodná
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role rodinného podnikání při přeměně tradičního řemeslného pivovarnictví v moderní průmyslovou velkovýrobu
Radoslav DANĚK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role sdílené znalosti v koordinačních situacích: Přehodnocení Binmorovy námitky ve formálním rámci Cubitta a Sugdena
Vojtěch ZACHNÍK, Antonín Dolák
Rok: 2015, Universitas Ostraviensis
kapitola v odborné knize

Román Emila Hakla Skutečná událost v kontextu současných diskusí o angažované literatuře
Petr Hrtánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Rostliny používané na Těšínském Slezsku v lidovém léčitelství a jejich názvy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Roš hašana a Vysoké svátky
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle pohlaví a věku
Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Eva Reiterová, Marek Malůš , Fac Ondřej
Rok: 2015, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Rozpoznávání emocí na základě výrazu tváře u dospívajících z dětských domovů a dospívajících žijících v rodině
František Baumgartner, Markéta Kubinová
Rok: 2015, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Ruská akademie věd v Moskvě
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
působení v zahraničí

Ruská zpívaná poezie
Igor Jelínek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruský symbolizmus a Valerij Brjusov
Jan Vorel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řešení projektu IRP201414 Geografie cestovního ruchu pro romanisty se zaměřením na frankofonní a hispanofonní země, v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014.
Kornélia MACHOVÁ
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řím, Bibliotheka Hertziana
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

San-Antonio et l´argot : utilisateur ou innovateur ?
Jana Brňáková, Alena Podhorná-Polická
Rok: 2015, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Saturninálie I
Martin Tomášek
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl

Schmid, Hans Ulrich: Historische deutsche Fachsprachen. Von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2015 (=Grundlagen der Germanistik 57), 288 S. ISBN 978-3-503-15571-2.
Norbert Richard Wolf
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sčítací orgány a národnostní problematika v prvorepublikových sčítáních lidu
Petr Kadlec
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Sebaregulácia, depresivita a problematické používanie internetu.
Viktória Kopuničová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Sebepoznání na jevišti dějin (Interpretace vybraných historických románů Jiřího Šotoly)
Jakub Klein
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sedmdesát let od prvního náletu na Ostravu. 26. srpna - 3. října 2014. Dům u šraněk, Ostrava-Vítkovice
Aleš Zářický
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Seismografy života
Svatava Urbanová
Rok: 2015
ostatní

Selected economic and social problems of the young generation from the Visegrad group countries
Zdeněk Vavrečka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Self-agency, vůle a odpovědnost
Antonín Dolák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Semióza vraždy v "kostelní trilogii" Miloše Urbana
Matěj ANTOŠ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně
Jan Herůfek
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
odborná kniha

Setkání se studenty gymnázia - propagace oboru dějiny české literatury
Iva Málková
Rok: 2015
ostatní

Shaping (Black) Literary Criticism: On Intersections of Legal and Literary Narratives
Karla Kovalová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Sieh, ich hätte es nicht vermocht, dir ein Wort zu sagen." Monologische Dialoge und Dialogstrukturen in Wedekinds "Frühlings Erwachen"
Norbert Richard Wolf
Rok: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Silvester, qui et Gerbertus: sapientia veterum sive via veritatis
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Skúsenosti s cvičebnicou na rozvíjanie kognitívnych a rečových zručností tlmočníkov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slask Austriacki w XIX wieku
Janusz Jan Spyra
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub