Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
SMYSL PRÁCE A PRACOVNÍ SPOKOJENOST UČITELŮ
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Adéla Rašíková, Sandra Ščudlova
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2015
stať ve sborníku

Smysluplnost práce živoptní spokojenost a osobnost
Karel Paulík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smýšlením Němci, statisticky Češi. Národnostní klasifikace na meziválečném Hlučínsku
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Časopis Slezského zemského muzea, série B
článek v odborném periodiku

Sobre los elementos femeninos en la obra de Ernesto Cardenal
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2015, Studia Romanistica 1
článek v odborném periodiku

Social media w dziedzinie e-polonistyki
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social Supports as an Aspect of Social Integration of the Poles Living in the Czech Republic
Helena Záškodná, Tereza Záškodná
Rok: 2015, Didaktis
kapitola v odborné knize

Sociální kompetence studentů učitelství - poznatky z výzkumu českých studentů.
Zdenka Stránská, Sláva Brisudová, Ivana Poledňová, František Baumgartner
Rok: 2015, Bookman s.r.o., pre Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
kapitola v odborné knize

Sociolog na veřejnosti: Hermeneutický pohled na vztah sociálních věd a společnosti
Vít Horák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Wydawnictwo Polihymnia
kapitola v odborné knize

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Jan Vorel
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Andrea Gębalová, Urszula Pacíková, Jana Januševičová, Aleš Opekar
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Urszula Pacíková, Aleš Opekar, Andrea Gebalová-Drzewiecká, Jana Januševičová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Součková, Marta/Puchalová, Ingrid (Hrsg.) (2014): Na dlhej ceste k autorskej emancipácii žien/Auf dem langen Weg zur schriftstellerischen Mündigkeit von Frauen. Buchbesprechung
Eva Bajerová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Soudobá angažovaná literatura
Roman Polách
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spáčilová, Libuše / Spáčil, Vladimír / Bok, Václav (unter Mitarbeit von Soubustová, Jitka): Glossar des älteren Deutsch zu böhmischen Quellen. Glosář starší němčiny k českým pramenům. Memoria: Olomouc, 2014, 1016 S. ISBN
Lenka Vaňková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Spiritismus v Ostravě
Jan MELENA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spiritualita a postoje ke smrti
Klára Machů, Olga Pechová, Daniel Dostál
Rok: 2015
stať ve sborníku

Sprachliche und nichtsprachliche Mittel im fachinternen Wissenstransfer
Marie Werbová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Správně se sečteme jedině sami!
Petr Kadlec
Rok: 2015, Historická demografie
článek v odborném periodiku

"Sprecherwechsel mit oder ohne "gap" (mit oder ohne Sprechpause)." Zu fremdsprachigen Textelementen in deutschen und tschechischen Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Sprechhaltungen bei der Wissensvermittlung für Kinder und Erwachsene
Eva Cieślarová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Srovnání postav ze slovanských mýtů a legend s identickými postavami v literatuře fantasy
Lucie Fiurášková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání postav ze slovanských mýtů a legend s identickými postavami v literatuře fantasy
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2015
stať ve sborníku

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Blažena Rudincová
Rok: 2015
působení v zahraničí

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015
působení v zahraničí

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Stanislav Křeček - Má dáti - dal. Účtoval jsem u Baťů
Jan HERMAN, Gabriela Končitíková, Zdeněk Pokluda
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stařec a med. Jaroslavu Medovi v osmdesátinám
Lukáš Průša
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Státní akademie slovanské kultury
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Státní socialismus, postsocialimus: kritika konceptů
Martin Škabraha
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Statt eines Vorwortes: Fachsprachen als Katalysator für die Annäherung von akademischer Ausbildung und gesellschaftlichen Bedürfnissen
Lenka Vaňková, Axel Satzger, Prof. Dr.
Rok: 2015
stať ve sborníku

Stavět se proti malomyslnosti a strachu. Rozhovor s Martinem Trubačem.
Marek Petrů
Rok: 2015
ostatní

Stopy gotičnosti v české literatuře
Matěj ANTOŠ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stopy polské šlechty v Rakouském Slezsku (1740-1918)
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategie marginalizace filozofek
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Středověká listina
Pavel Hruboň
Rok: 2015, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Studenstka vedecka konference 2015
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Studentská vědecká konference Katedry filozofie (člen komise)
Antonín Dolák
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Studentská vědecká konference Katedry psychologie FF OU
Maria Vašutová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Studentstvo středních škol v českých zemích druhé poloviny 19. a počátku 20. století ve světle dat rakouské středoškolské statistiky
Petr Kadlec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Studia Romanistica, vol. 15, num 1
Zuzana Honová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 15, NUM. 1 / 2015
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica. Vol. 15, Num. 1 / 2015. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Studia romanistica. Vol. 15, Num. 1 / 2015. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica. Vol. 15, Num. 1 / 2015. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 15, Num. 1/2015
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, vol. 15, num. 2
Zuzana Honová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy



 
facebook
rss
social hub