Publikační činnost - IS PUBL




Bukowski, beatnici a modernisté
Jakub Guziur
Rok: 2015, Host
článek v odborném periodiku

Business Strategies and Adaptation Mechanisms in Family Businesses during the Era of the Industrial Revolution
Petr Popelka
Rok: 2015, Hungarian Historical Review
článek v odborném periodiku

California Dreams and Nightmares
Alexandra Michaličková
Rok: 2015, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Can Philosophy of Science Inquire into History?
David ČERNÍN
Rok: 2015, Ostium
článek v odborném periodiku

Carl G. Hempel, Filozofie přírodních věd
Petr Hromek
Rok: 2015, Pavel Mervart, Ostravská Univerzita v Ostravě
odborná kniha

Carl G. Hempel, logický empirismus a metafyzika
Petr Hromek
Rok: 2015, Pavel Mervart, Ostravská Univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem PIES)
Jana Raclavská
Rok: 2015, Collegium Colombinum
kapitola v odborné knize

Centrum Studiów Latynoamerikańskich Uniwersytetu Warszawskiego
Jan Mlčoch
Rok: 2015
působení v zahraničí

Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability
Marek Malůš , Veronika Kavková, Martin Pšurný, Daniel Dostál, Martin Kupka
Rok: 2015, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

Chaos i ład jako czynniki organizujące tekst
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Chceme obmedziť moc duchovných vodcov
Tomáš Novotný
Rok: 2015, Rozmer
článek v odborném periodiku

Chceme omezit moc duchovních vůdců
Tomáš Novotný
Rok: 2015, Dingir
článek v odborném periodiku

Chtělo by to změnu? K výrazovým možnostem angažovanosti v současné české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2015, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku
Jan Al Saheb, Aleš Zářický, Jan Županič, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Císařský generál a diplomat Jindřich Vilém hrabě Vlček (1665-1739). Ke vlivu vojenské a diplomatické kariéry na sociální vzestup jednotlivce i celého rodu
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cizincem v každé zemi. Aristippova hédonistická koncepce "zahraničního pobytu".
Oldřich Kramoliš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cizinci v Rakouském Slezsku. Nové šlechtické rody v rakouské části Slezska v letech 1740-1918
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co dál s centrem Ostravy?
Martin Tomášek
Rok: 2015
ostatní

Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka
Lukáš LIČKA, Jan Herůfek
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Co-constructing shared understanding in academic language: a multimodal analysis
Gabriela Zapletalová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Collected Works of Jan Firbas. Volume Three (1979-1986)
Miroslav Černý, Jana Chamonikolasová, Eva Golková
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Colloque Ad Translationem
Zuzana Honová
Rok: 2015, STUDIA ROMANISTICA
článek v odborném periodiku

Communication ? caract?re émotionnel dans l?espace virtuel : questions quantitatives sur un corpus tchaté
Jan Lazar
Rok: 2015, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA (1995-2014)
Jana Veselá
Rok: 2015, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA (2015). Índice de los autores. Resúmenes de los artículos reseňados
Jana Veselá
Rok: 2015, Studia romanistica, Vol. 15, Num. 2 / 2015
článek v odborném periodiku

Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Czech for Erasmus Students in Ostrava
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Czechoslovak shipping in the inter-war period
Jan HERMAN
Rok: 2015, International Journal of Maritime History
článek v odborném periodiku

Czeskie i czesko-polskie życie literackie
Michal Przywara
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Czeskie przekłady poezji Wisławy Szymborskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Czeskie życie kulturalne
Michal Przywara
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Čas člověka - čas kosmu; astronomie, kosmologie a čas v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského (1733, 1752 a 1754)
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Československé opevnění jako krajinotvorný prvek
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2015, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Českoslovenští tankisté z wehrmachtu v ostravské operaci
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
článek v odborném periodiku

Českoslovenští Židé a sčítání lidu roku 1930
Petr Kadlec
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem
Jan Herůfek, Jaroslav Franc
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čtenářský klub - Jurij Andruchovyč Moskoviáda
Iva Málková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Timur Vermes Už je tady zas
Iva Málková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Vladimír Sorokin Den opričnika
Iva Málková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Čtení pro univerzitu a město (ČUM)
Jan Malura, Roman Polách, Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Dárcovství jako projev sociální odpovědnosti
Helena Záškodná , Zdeněk Mlčák
Rok: 2015
stať ve sborníku

David Abram: Kouzlo smyslů
Martin Tomášek
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

David Hume and the New Hume
Eva Peterková
Rok: 2015, Perspektywy kultury
článek v odborném periodiku

Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského
Zdeněk Smolka
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Dědictví jako metafora ženského osudu
Svatava Urbanová
Rok: 2015, Studia slavica
článek v odborném periodiku

Dedková, I. : Th?mes choisis en civilisation des pays francophones : la Belgique, le Luxembourg et la Suisse
Jan Lazar, Iva Dedková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze


