Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
La incontinencia verbal y el fracaso de la II República Espa?ola. El discurso político irresponsable y sus consecuencias
Jiří Chalupa
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La Ngnopo
Filip Svoboda
Rok: 2015
uspořádání výstavy (E)

La restriction sélectionnelle du figement combinatoire du verbe défectif ouir
Jana Brňáková
Rok: 2015, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

L´absurde dans le théatre : de la définition vers son rôle dans les conceptios de Hugo et Baudeleaire
Mariana Kunešová
Rok: 2015, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

L´absurde: des définitions lexicographiques et philosophiques vers une catégorie esthétique
Mariana Kunešová
Rok: 2015, Etudes romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Las ideologías atadas a la narrativa de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Las técnicas aplicadas en la traducción del gerundio no perifrástico espaňol a la lengua checa
Jana Veselá
Rok: 2015, Gaudeamus
kapitola v odborné knize

Le traducteur juridique face aux problemes de l'instabilité terminologique
Zuzana Honová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Léčivé rostliny používané na Těšínském Slezsku a jejich lidové názvy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lektorský posudek na článek Jana Galety, Našemu městu ku okrase. Architektonické návrhy na Německý dům v Brně
Pavel Zatloukal
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lektorský posudek na článek Pavly Cenkové, Pomník císaře Josefa II. v Brně
Pavel Zatloukal
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

L´équivalence fonctionnelle - une stratégie pour la traduction juridique ?
Zuzana Honová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les faces multiples de l´identité culturelle française
Jan Holeš, Marie Voždová
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Les interférences linguistiques entre le français et l´espagnol du point de vue d´un locuteur tcheque
Iva Dedková, Irena Fialová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les programmes des philologies romanes en République tch?que : Quelle évolution apr?s la chute du régime communiste
Jan Lazar
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les programmes des philologies romanes en République tch?que : Quelle évolution apr?s la chute du régime communiste
Jan Lazar
Rok: 2015, KUL
kapitola v odborné knize

Les programmes des philologies romanes en République tch?que : Quelle évolution apr?s la chute du régime communiste
Jan Lazar
Rok: 2015, KUL
kapitola v odborné knize

Lesklá derniéra fenoménu soukromobankéřských firem. Peněžní dům Petschek v Praze
Jan Hájek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lesnické stavby knížat Lichnovských
Jiří Jung
Rok: 2015, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen
Lenka Vaňková, Eva Cieślarová, Martin Mostýn, Hana doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., Jiřina Malá, doc. CSc.
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Lexikální analýza západoslovanských parémií
Eva Mrhačová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Liebe - láska
Jiřina Malá, Hana Bergerová, Lenka Vaňková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Lingvistický přístup k překladu a překládání ze španělštiny do češtiny
Jana Veselá
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Listy z časů naděje i zklamání
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Literarische Gestaltung des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) im Drama von Jakob Michael Reinhold Lenz "Der Tugendhafte Taugenichts"
Iveta Zlá
Rok: 2015, Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache
článek v odborném periodiku

Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240)
Anna Pumprová
Rok: 2015, Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition
článek v odborném periodiku

Literární nesmrtelnost, anamnesis a Simonidés
Oldřich Kramoliš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura latinaomericana en los siglos XV-XX
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2015
působení v zahraničí

Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku
Michal Przywara
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lledó Cunill, E.: Cambio lingüístico y prensa. Problemas, recursos y perspectivas. Barcelona, Laertes 2013
Irena Fialová
Rok: 2015, Lingua viva
článek v odborném periodiku

Logika a zlaté pravidlo
Petr Hromek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lotyšská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lotyšská státní univerzita
Blažena Rudincová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Lumír Dokoupil
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

"Macurování" Pocta Vladimíru Macurovi
Iva Málková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Magical Realism and Allegory in Joseph Skibell's A Blessing on the Moon
Stanislav Kolář
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Maksymilian Drozdowicz: En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal. Resumé
Jana Veselá
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Manipulacja w języku politycznej poprawności
Przemyslaw HOMA
Rok: 2015
stať ve sborníku

Manipulacja w języku politycznej poprawności
Przemyslaw HOMA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Many Californias: Different Representations of California in Popular Music
Jakub Vala
Rok: 2015, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Mapa příběhů / Technické dědictví Moravy a Slezska
Alena Borovcová
Rok: 2015
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Margarity Sabasznikowej bytowanie w kulturze. "Zielona żmija. Historia jednego życia"
Jolanta Greń
Rok: 2015
stať ve sborníku

Mariánská ikonografie a vliv obrazu Panny Marie Čenstochovské na poutní obrazy Rakouského Slezska
Tereza STŘELCOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mariánský kult v Ostravě na přelomu 19. a 20. století na příkladu vzniku chrámu Panny Marie, Královny posvátného růžence, v Hrabůvce
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Masky a tuk: jak prolomit bludný kruh teorií a přitom zůstat v něm
Martin Škabraha
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub