Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biala
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Poznańskie Spotkania Językoznawcze
článek v odborném periodiku

Alba - nový knižní fenomén
Svatava Urbanová
Rok: 2014, Studia Slavica XVIII
článek v odborném periodiku

Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu
kapitola v odborné knize

Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
kapitola v odborné knize

Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
kapitola v odborné knize

Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Americká literatura a hlubinná ekologie
Petr Kopecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analyse von Emotionen in Geburtstagswünschen auf Facebook: Wenn "Alles Gute" einfach zu wenig wird
Milan Pišl
Rok: 2014, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Analytická adjektiva v ruštině včera a dnes
Lukáš Plesník
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza lexiky v slovanských ľudových piesňach
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza novoročních projevů prezidentů České republiky - se zaměřením na projevy Václava Havla
Yvona Esterková
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize

Angažovaná česká próza? Mezi Paměťmi poslance parlamentu a Skutečnou událostí
Petr Hrtánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Angažovanost a její přístup k paměti
Roman POLÁCH
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anna Ledwina (2013), Les Représentations de la transgression dans l??uvre de Marguerite Duras sur l?exemple des romans Un Barrage contre le Pacifique, Moderato cantabile et L?Amant.
Jan Lazar
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku
Marie Šťastná
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Apocryphal distance in the image of Hussitism in contemporary Czech prose
Petr Hrtánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Arabská optika a středověká filosofie
Lukáš Lička
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Architektura Opavy a Ratiboře v meziválečném období - paralely a rozdíly
Jiří Jung
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art and Borders. Regarding the issue of the works of painters, sculptors and carvers on both sides of the Prussian-Austrian border from the mid-18th century to the end of the 19th century
Jaromír Olšovský
Rok: 2014, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Aspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie
Libuše Halfarová
Rok: 2014, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

"Atrakcyjność kobiety" w języku. Analiza materiału językowego w wybranych czasopismach dla kobiet
Simona Mizerová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

August Scholtis - věčný rebel
Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

August Scholtis a Fran Směja - dva pohledy na jednu zemi
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Hana Šústková, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Rok: 2014, Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

August Scholtis aneb z Bolatic do Berlína a zase zpátky
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Badania polsko-słowacko-czeskie wyrazów zdradliwych
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Báječný muž na létajícím stroji
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2014, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Ballanced Scorecard Method in the Management of Public Sector Organizations
Marek Schneider, Petra Šobáňová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Barokní kazatel B. H. Bilovský o českých světcích
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Básník Petr Hruška - marginálie
Svatava Urbanová
Rok: 2014, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Básník ticha a kontemplace
Lukáš Průša, Alois Deutsch
Rok: 2014, ERMAT
kapitola v odborné knize

Bergsonovo pojetí smíchu a Nietzscheho pojetí radosti: Kiseljov III.
Antonín Dolák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Beskydy. Dny všední a sváteční
Lukáš Průša
Rok: 2014
stať ve sborníku

Beskydy. Zdroj práce a obživy
Lukáš Průša
Rok: 2014
stať ve sborníku

Between Candia and Venice. The Role of European Engravings in the Iconographic transformations of Post-Byzantine painting in Greece
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2014, Series Byzantina
článek v odborném periodiku

Between Lipany and White Mountain: Essays in late medieval and early modern Bohemian history in modern Czech scholarship
Christopher Hopkinson
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Between Scarcity and Modernity: Working Class Families in Prague in the Interwar Period
Stanislav Holubec
Rok: 2014, The Hungarian Historical Review
článek v odborném periodiku

Between the written and the spoken in conference talks: a multimodal corpus analysis
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bibliografie prací Jaroslava Resky 1966-2007. Ostrava: FF OU, Katedra romanistiky. 20 s.
Jana Veselá
Rok: 2014
ostatní

Biblioteca Xavier Benguerel Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Bigbít po valašsku - Písňová poezie skupin Mňága a Žďorp, Ciment a Betula pendula
Martin Pilař, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Black Feminist Critique for the 21st century
Karla Kovalová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Body in Motion and Wandering Mind. The Visual Arts in Service of Late Medieval Travelers
Daniela Rywiková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bogdan Trojak - "renegat literatury zaolziańskiej"?
Michal Przywara
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Bohemistyka XIV
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Bohoslužby a odborný výklad Bible
Tomáš Novotný
Rok: 2014
ostatní

Bohoslužby a odborný výklad Bible
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohoslužby a odborný výklad Bible
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohoslužby a odborný výklad Bible
Tomáš Novotný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub