Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Dějiny třebovické farnosti (7. díl). Farnost po II. vatikánském koncilu 1965-1989. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (11/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
ostatní

Dělnická zábava v období nacistické okupace (na příkladu ostravských oddílů DTJ)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demiurgický svět schizoidního adepta Jateka (Hledání vnitřního řádu v Andělu Jáchyma Topola)
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Hrdinová
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Den s překladem X
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem (10. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (10. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Descriptions and Images of the Early Medieval Latin Abacus
Marek Otisk
Rok: 2015, Średniowiecze Polskie i Powszechne
článek v odborném periodiku

"Destruction de la langue" dans la premiere ouvre Dada: des impertinences lexicales a la théatralité
Mariana Kunešová
Rok: 2015, Echo des études romanes
článek v odborném periodiku

Determinismus, jáství a západní buddhismus
Antonín Dolák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Děti s hvězdičkou
Svatava Urbanová
Rok: 2015, Bibiana - revue o umeni pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Deutsch als Sprache der Theologie und Liturgie der Ostkirchen
Eva Hrdinová
Rok: 2015, Gunther Narr Verlag
kapitola v odborné knize

Deutsche Ruderer auf der "tschechischen" Elbe - nationale und Vereinsidentität 1873 - 1937
Nicole Horáková Hirschlerová, Marek Waic
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Dichterisch wohnet der Mensch" oder: Jeder Mensch ist ein Dichter. Kreatives Schreiben im Sprachenunterricht und als lebenslanges Hobby
Pavla Zajícová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Didaktika dějepisu
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2015, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Didaktika psychologie. Vybrané kapitoly z psychologie adolescence.
Maria Vašutová, V. Ježková
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

"Die Demut [kann] mich am sichersten führen." Die Widerspiegelung der Religiostät des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) in seinem literarischen Nachlass.
Iveta Zlá
Rok: 2015, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Die Grenzen von Zeichensystemen überwinden: Vom Nebeneinander zur Kooperation
Eva Cieślarová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Die Medaillen von Österreichischen Schlesien im 19. Jahrhundert
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Postposition des nicht erweiterten kongruenten Adjektivattributs in Čapeks Hordubal im Spiegel der deutschen Übersetzungen des Romans
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Rok: 2015, Korpus - gramatika - axiologie. Časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka.
článek v odborném periodiku

Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848
Aleš Zářický
Rok: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
článek v odborném periodiku

Die Unternehmer in den Böhmischen Ländern im langen 19. Jahrhundert: eine historiographische Bilanz.
Petr Popelka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Divadlo jako součást kultury v Ostravě na počátku normalizace
Martin BRYCHTA
Rok: 2015, Oftis
kapitola v odborné knize

Dlouhodobá nezaměstnanost: Analýza metod a technik pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými
Petra Šobáňová
Rok: 2015, Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe
článek v odborném periodiku

Dnešní úloha básníka - PESNIKOVA DANAŠNJA VLOGA
Roman Polách
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Domain-Specific Creativity in Relation to the Level of Empathy and Systemizin
Daniel Dostál, Alena Plháková, Tereza Záškodná
Rok: 2015, The Journal of Creative Behavior
článek v odborném periodiku

Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Doświadczanie codzienności. Zarys problematyki
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Dotazník Expressions of Spirituality Inventory (ESI) jako metoda měření spirituality
Klára Machů
Rok: 2015, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dřevěné kostely jako objekty zájmu památkové péče a dějin umění (s důrazem na oblast Moravy a Slezska)
Romana Rosová
Rok: 2015, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě
článek v odborném periodiku

Důstojnost neexistujícího jáství?
Antonín Dolák
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Dva příběhy z Muglinova (1905-1908)
Dan Gawrecki
Rok: 2015, Těšínsko : vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Dvě aristotelské disputace na otonském císařském dvoře
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvě aristotelské disputace na ottonském císařském dvoře
Marek Otisk
Rok: 2015, Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
článek v odborném periodiku

Dvojí jubileum hlučínské architetkury - 150 let od narození Josefa Holuschy a Josefa Seyfrieda
Jiří Jung
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Dvojí kosmopolitní elitářství helénismu
Roman HLOCH
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvojí podoba religiozity na příkladu Zlatého nebeklíče Martina z Kochemu
Šárka Netolická
Rok: 2015
stať ve sborníku

Dvojí role subjektu v historii
David ČERNÍN, Antonín Dolák
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Eccles Centre for American Studies, London
Stanislav Kolář
Rok: 2015
působení v zahraničí

Edice topograficko-statistického popisu Moravy a Slezska Albina Heinricha
Michaela Závodná
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Edice topograficko-statistického popisu Moravy a Slezska Albina Heinricha
Tomáš ŘEHA
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Editorial. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 1 / 2015
Jana Veselá
Rok: 2015, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Editorial. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 2 / 2015
Jana Veselá
Rok: 2015, Studia romanistica, Vol. 15, Num. 2 / 2015
článek v odborném periodiku

Edukační programy jako prostředek k pochopení průmyslového dědictví
Květa Jordánová
Rok: 2015, Zprávy památkové péče - časopis státní památkové péče
článek v odborném periodiku

Effective helping by using precise diagnostics In H. Záškodná Educational and Didactic Communication 2014, Vol. II. Theoretical and empirical aspects of helping. 1. vyd.
Jan Sebastian Novotný, Viktória Kopuničová, Veronika Ježková
Rok: 2015, Didaktis
kapitola v odborné knize

Egoismus a altruismus z perspektivy Ne-já
Antonín Dolák
Rok: 2015, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna Příbram
kapitola v odborné knize

Egon Bondy na cestě k tao
Martin Pilař
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Einleitende Teiltexte aus kontrastiver Sicht
Martin Mostýn
Rok: 2015
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub