Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Filozofska fakulteta v Univerza Ljubljani
Jan Malura
Rok: 2015
působení v zahraničí

Folklorystyczna uroczystość, czyli o pewnym kognitywnym mechanizmie budowania potęgi historycznego chłopa
Jan Kajfosz
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

Formen sprachlichen Handelns in Einleitungen zu linguistischen Fachartikeln aus kontrastiver Sicht
Martin Mostýn
Rok: 2015, Narr Francke Attempto Verlag
kapitola v odborné knize

Formování a vývoj ikonografického typu Adorace děcka v českém středověkém umění do roku 1420
Martin Slepička
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Formulářové sbírky a ars dictaminis
Richard Psík
Rok: 2015, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

František Čermák, "Proverbs: Their Lexical and Semantic Features, Burlington, Vermont: "Proverbium" in cooperation with the Institute of the Czech National Corpus", The University of Vermont
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

František Emmert: Dvojí občanství v českém právu. Praha: C.H. Beck, 2014, 144 s. ISBN: 978-80-7400-284-7
Michal SOJČÁK
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

František Hodáč - Tomáš Baťa, život a práce hospodářského buditele
Jan HERMAN, Zdeněk Pokluda
Rok: 2015
ediční a redakční práce

František Josef I. a T. G. Masaryk ve veřejném prostoru, na příkladu Frýdku-Místku
Martina ŠIMÍKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Františkán české poezie" František Lazecký
Lukáš Průša
Rok: 2015, OKNO
článek v odborném periodiku

Frauenporträts. Puchalová, Ingrid (2014) Lebensbilder und Texte deutschschreibender Autorinnen aus dem Gebiet der heutigen Slowakei. Košice: Vydavatelství Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. s. 256. ISBN 978-80-8152-182-9.
Iveta Zlá
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frazémy ve dvojjazyčných římskokatolických farních časopisech
Štěpánka Velčovská
Rok: 2015, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

Freudova neurofyziologie mysli
Marek Petrů
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Galerie držitelů Paskova
Jan Al Saheb, Karel Müller
Rok: 2015, Město Paskov
odborná kniha

Gaunersprache. Geheimsprache der gesellschaftlichen Unterschicht?
Lucie Radková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gdy twoja mowa cię (nie)zdradza
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Gebauer Paul (1888 - 1951)
Jaromír Olšovský
Rok: 2015, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Gebets und Meditationsbücher des tschechischen Barock
Jan Malura
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genealogické a heraldické zájmy Leopolda Johanna Scherschnika v kontextu dobových vzdělaneckých kontaktů
Tomáš Krejčík
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Generic and evaluative patterns in science news
Gabriela Zapletalová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Geneze nesklonných slov v ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Geological Imagination in California Literature
Petr Kopecký
Rok: 2015
stať ve sborníku

Germanistik und die deutsche Sprache in der Tschechischen Republik: Bestandsaufnahme und Perspektiven
Lenka Vaňková
Rok: 2015, ELTE Germanistisches Institut
kapitola v odborné knize

Girona, University of Girona, aktivní účast na konferenci, 7.-10. 9. 2015
Pavel Pumpr
Rok: 2015
působení v zahraničí

Glaube und Aberglaube in spätmittelalterlichen deutschen heilkundlichen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2015, -Rocznik Historii Prasy Polskiej
článek v odborném periodiku

Graf Albert Joseph Hoditz (1706 - 1778) als deutschsprachiger Autor und literarisches Vorbild unter dem hermeneutischen Aspekt
Iveta Zlá
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Graf Albert Joseph Hoditz (1706-1778) im Spiegel der deutschsprachigen Literatur
Iveta Zlá
Rok: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Grantový projekt SGS12/FF/2015
Maria Vašutová, Viktória Kopuničová
Rok: 2015
ostatní

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Gwarowe i niegwarowe kreowanie obrazu świata (na podstawie materiału językowego Zaolzia)
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize

Hebrejský jazyk - vývoj, písmo, současné použití
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Helping as part of professional activities of psychologists
Karel Paulík
Rok: 2015, Didaktis
kapitola v odborné knize

Hérakleitos a metoda interpretace: od fysis k politice nebo od politiky k fysis?
David ČERNÍN
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Heraldik
Milan Pišl
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Historia Głosu Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 6, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2015, roč. 6, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Historie kostela svaté Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Rok: 2015
ostatní

Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji
Jan Malura, Janusz Jan Spyra, Krzysztof Czajkowski
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji
Jan Malura, Krzysztof Czajkowski, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Historik na Opavsku v době národních zápasů na přelomu 19. a 20. století. Václav Hauer (17. 2. 1860 - 6. 12. 1942)
Lumír Dokoupil
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

hlavní řešitel projektu/grantu SGS "Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii "
Antonín Dolák
Rok: 2015
ostatní

Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně
Petr Hrtánek, Stanislav Drastík
Rok: 2015, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Hlučínsko - jistota domova Jany Schlossarkové
Lukáš Průša, Jana Schlossarková
Rok: 2015, TISKÁRNA GRAFICO
kapitola v odborné knize

Hodnotová orientace dobrovolníků a reprezentativního vzorku obyvatel České republiky
Dagmar Faastová, František Baumgartner
Rok: 2015, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Hollandova typologie profesních zájmů ve vztahu k doménově specifické kreativitě
Alena Plháková, Daniel Dostál, Tereza Záškodná
Rok: 2015, Československá psychologie
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub