Publikační činnost - IS PUBL
Słowiańszczyzna znana i nieznana. O przeszłości i współczesności słowiańskich języków literackich
Irena Bogoczová
Rok: 2016, Studia Linguistica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
článek v odborném periodiku

Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu
Jakub Ivánek
Rok: 2016, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
kapitola v odborné knize

Smrt ve středověku
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Smysl práce a jeho některé psychologické souvislosti u dělnických profesí.
Karel Paulík
Rok: 2016
stať ve sborníku

Smysluplnost práce, životní spokojenost a osobnost.
Karel Paulík
Rok: 2016
stať ve sborníku

Sochy a plastiky v Karviné-Hranicích
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sochy a plastiky v Karviné-Ráji
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social media jako przestrzeń wspierająca ratowanie dziedzictwa kulturowego - na przykładzie ośrodka harcerskiego w Górkach Wielkich
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2016, Akademia Techniczno-Humanistyczna
kapitola v odborné knize

Socialismus a dnešní mládež
Beata Bednářová
Rok: 2016, Česká asociace orální historie - Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Sociální demokrat a novinář Emil Kutscha
Michael RATAJ
Rok: 2016, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické
článek v odborném periodiku

Sociální patologie
Petra Šobáňová
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociálno-právna ochrana v ČR a SR, skúsenosti náhradných rodičov
Viera Vavrečková, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA V ČR A SR, SKÚSENOSTI NÁHRADNÝCH RODIČOV
Viera Vavrečková, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
stať ve sborníku

Sókratovská tolerance ve světle současných 'kulturních střetů'
Oldřich Kramoliš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současnost nesoučasností
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Romboid
článek v odborném periodiku

Specifika jazykové kompetence žáků polských škol na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Spojenie tradičného a moderného: on-line putovanie po Svätojakubskej ceste
Martin Pleško, Andrej Lobotka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Společnost rizika' v tvorbě Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2016
stať ve sborníku

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Stałe połączenia wyrazowe a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.), Prekolonialismus, kolonialismusmus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha:Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, 243 s.
Jan Vorel
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stanislavského cesta do hlubin Othellovy duše
Lenka Naldoniová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanislavského cesta do hlubin Othelovy duše
Lenka Naldoniová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Starijat nov Hálek: kăm văprosa za enviromentalnata estetika
Martin Tomášek
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Staroczeskie rękopisy w Bibliotece Narodowej w Wiedniu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Státní československé reformní reálné gymnázium v Moravské Ostravě v prvorepublikovém období
Lukáš LISNÍK
Rok: 2016, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Stavební vývoj dřevěných kostelů na Těšínsku a možnosti jejich datování
Romana Rosová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Stockholms universitet
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Stopy církevních otců v českých zemích do konce 14. století
Martin Slepička
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stopy polské šlechty mezi pozemkovými vlastníky v rakouském Slezsku ( rody Sulkowski, Renard, Klobassa-Zrencki, Potocki).
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Stopy Schopenhauerovy filosofie pesimismu v životě a díle polského prokletého básníka Kazimierze Ratoně
Petr Ligocký
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strukturní typy některých terminologických pojmenování v současné obchodní ruštině a jejich ekvivalenty v češtině
Blažena Rudincová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strukturní typy některých terminologických pojmenování v současné obchodní ruštině a jejich ekvivalenty v češtině
Blažena Rudincová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Střední školství do roku 1918 a česká historiografie - k bilanci a perspektivám studia jednoho tématu
Petr Kadlec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Střední školství v českých zemích v 18. až 20. století
Petr Kadlec, Pavel Marek, František Hýbl, Pavel Michna, Pavel Neumeister, Radim Červenka, Lukáš Peluněk
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Středoškolský student a jeho vztah ke zdraví
Karel Paulík
Rok: 2016
stať ve sborníku

Středoškolský student a jeho vztah ke zdraví 70 ve zdraví Brno 8. 9. ? 9. 9. 2016
Karel Paulík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Středověká skutečnost a kritéria její interpretace
David ČERNÍN
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Student blogs as a elements of heteroglossia and polyphony in university websites
Renáta Tomášková
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studenti středních škol s českým vyučovacím jazykem v Moravské Ostravě a Přívoze v letech 1919-1938
Lukáš LISNÍK
Rok: 2016
stať ve sborníku

Studentská vědecká konference
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel
Rok: 2016
ediční a redakční práce

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 16, NUM. 1 / 2016
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, num. 1 / 2016. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 16, num. 1 / 2016. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 1/2016
Iva Dedková
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy


