Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Doświadczanie codzienności. Zarys problematyki
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Dotazník Expressions of Spirituality Inventory (ESI) jako metoda měření spirituality
Klára Machů
Rok: 2015, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dřevěné kostely jako objekty zájmu památkové péče a dějin umění (s důrazem na oblast Moravy a Slezska)
Romana Rosová
Rok: 2015, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě
článek v odborném periodiku

Důstojnost neexistujícího jáství?
Antonín Dolák
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Dva příběhy z Muglinova (1905-1908)
Dan Gawrecki
Rok: 2015, Těšínsko : vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Dvě aristotelské disputace na otonském císařském dvoře
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvě aristotelské disputace na ottonském císařském dvoře
Marek Otisk
Rok: 2015, Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
článek v odborném periodiku

Dvojí jubileum hlučínské architetkury - 150 let od narození Josefa Holuschy a Josefa Seyfrieda
Jiří Jung
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Dvojí kosmopolitní elitářství helénismu
Roman HLOCH
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvojí podoba religiozity na příkladu Zlatého nebeklíče Martina z Kochemu
Šárka Netolická
Rok: 2015
stať ve sborníku

Dvojí role subjektu v historii
David ČERNÍN, Antonín Dolák
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Eccles Centre for American Studies, London
Stanislav Kolář
Rok: 2015
působení v zahraničí

Edice topograficko-statistického popisu Moravy a Slezska Albina Heinricha
Michaela Závodná
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Edice topograficko-statistického popisu Moravy a Slezska Albina Heinricha
Tomáš ŘEHA
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Editorial. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 1 / 2015
Jana Veselá
Rok: 2015, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Editorial. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 2 / 2015
Jana Veselá
Rok: 2015, Studia romanistica, Vol. 15, Num. 2 / 2015
článek v odborném periodiku

Edukační programy jako prostředek k pochopení průmyslového dědictví
Květa Jordánová
Rok: 2015, Zprávy památkové péče - časopis státní památkové péče
článek v odborném periodiku

Effective helping by using precise diagnostics In H. Záškodná Educational and Didactic Communication 2014, Vol. II. Theoretical and empirical aspects of helping. 1. vyd.
Jan Sebastian Novotný, Viktória Kopuničová, Veronika Ježková
Rok: 2015, Didaktis
kapitola v odborné knize

Egoismus a altruismus z perspektivy Ne-já
Antonín Dolák
Rok: 2015, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna Příbram
kapitola v odborné knize

Egon Bondy na cestě k tao
Martin Pilař
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Einleitende Teiltexte aus kontrastiver Sicht
Martin Mostýn
Rok: 2015
stať ve sborníku

Ekonomická situace Společnosti moravských místních drah v době první Československé republiky
Michaela Závodná, Jiří Šouša, Eduard Kubů, Jindřich Soukup
Rok: 2015, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize

Eksperiment kak odin iz metodov sovremennoj onomastičeskoj nominacii
Ekaterina Popova, Polina Justova
Rok: 2015, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

ELF versus ENL: Exploring the Gap between Proficient and ?Sub-Proficient? Scientific English
Renáta Tomášková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ELF versus ENL: Exploring the Gap between Proficient and ?Sub-proficient? Scientific English in Czech Users
Renáta Tomášková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emblematika v barokním kazatelství
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Emblematika v postile Trojí chléb nebeský (1728) barokního kazatele Damascéna Marka
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2015, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Emoční inteligence ve vztahu k prosociálnímu chování u adolescentek a adolescentů
František Baumgartner, Ester Sikorová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Emotionalisierung als Strategie der Wissensvermittlung. Am Beispiel von Artikeln über Ebola
Lenka Vaňková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in der Fremdsprache ausdrücken (Deutsch - Tschechisch)
Lenka Vaňková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

English in the Linguistic Landscape of Sri Lanka
Miroslav Černý
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ennoblement between Personal and State Interest. The Ennoblement as Especial Way of Social Increase (Rise) on Example of the (Early) Modern Ages Czech Lands
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erasmus+, Lotyšská státní univerzita, 30. 11. 2015 - 4. 12. 2015
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Erasmus+, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, 4. 5. 2015 - 8. 5. 2015
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Erasmus+, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, 4.-8.5.2015
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Erbovní minaitury nobilitačních a erbovních listin v Archivu města Brna
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Erbovní miniatury nobilitačních a erbovních listin Archivu města Brna
Tomáš Krejčík
Rok: 2015, Statutární město Brno; Archiv města Brna
kapitola v odborné knize

Esbozo de la Historia de la lengua espaňola
Jan Mlčoch
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Estonian University of Life Sciences, Tartu
Jan Čížek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Ethische Ansprüche an die Ausübung des Dolmetscherberufs: Quellen und Argumente
Vítězslav Vilímek, Zuzana Bohušová, Mira Kadrić
Rok: 2015, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Evaluation von Lehrwerken und Unterrichtsverfahren aus der Perspektive des erfahrenen Fremdsprachenlerners
Pavla Zajícová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Evoluce vyjadřovacích prostředků a strategií v reklamách (od konce 19. století do současnosti)
Hana Srpová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evroaziatskij akademičeskij forum kak platforma meždunarodnogo sotrudničestva
Aleš Zářický
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fachkommunikation im Wandel The changing landscape of professional language
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf, Axel Satzger, Axel Satzger, Norbert Richard Wolf
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Fachkommunikation in unterschiedlichen Fachstilen
Gabriela Rykalová
Rok: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Fachliche Elemente in Frauenzeitschriften. Am Beispiel "Keine Chance für Energy Sucker"
Edita PELIKÁNOVÁ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Fachliches in nichtfachlichem Kontext
Norbert Richard Wolf
Rok: 2015
stať ve sborníku

Feminativy v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub