Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Thematization of Place Names in Opinion Journalism: Czech Exile Politicians' Radio Speeches between 1938 and 1945
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Through the lens of e-learning experience: Discourse and genre approaches to MOOCs as networks for interaction
Gabriela Zapletalová
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Tools and Methods for Empirical Syntax Study
Xinying Chen
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Toulky vzpomínkami
Martin Tomášek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Towards a Cross-linguistic Study of Phraseology across Specialized Genres
Łukasz Michał Grabowski, A. Roldan-Riejos
Rok: 2019
stať ve sborníku

Towards Artificial Intelligence. Sociological Reflections on the Relationship Man - Organization - Devise.
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchanska
Rok: 2019, CzOTO
článek v odborném periodiku

Traducción de la partícula "přece" al espa?ol
Petr Šlechta
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Traducción de la partícula přece al espa?ol
Petr Šlechta
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tři staletí v srdci Evropy (Česká a evropská společnost v 16.-18. století). 7.-8. listopadu 2018, Hradec Králové
Michal Kubica
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Účast československých překladatelů na světovém kongresu FIT v Lahti a nekonaný kongres v Praze
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělá superinteligence je hlavní problém lidstva a přijde brzy
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecké zobrazení práce a obživy na Valašsku v knižních ilustracích Antonína Strnadla
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Umění a filozofie: co je krása a kýč?
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění ve veřejném prostoru
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Underground poems
Martin Pilař
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universal Dependencies and Language Typologies
Xinying Chen, Radek Čech
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Universidad de Oviedo (Departamento de Filoloxía Espaňola), odborná stáž
Jakub Lukáš
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universität Wien
Jan Malura
Rok: 2019
působení v zahraničí

Université Paris Nanterre
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universitety dlja požilych gorožan: gendernyj analiz češsko-rossijskogo opyta
Vítězslav Vilímek, Natalia Nikolenko
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Gdansk, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Warsaw, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sosnowiec, Polsko)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Warszawski
Marta Pančíková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jan Malura
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B.N. El'cina (Jekatěrinburg, Rusko)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
působení v zahraničí

Urbanonymie českého pohraničí: kvantitativní průzkum honorifikační motivu
Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úskalí poezie všedního dne v próze
Petr Stach
Rok: 2019, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Utilization of Digital Learning Resources by Non-native Pre-service Teachers of English
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utváření nové hranice Slezska roku 1742 se zřetelem k Těšínskému knížectví
Michal Kubica
Rok: 2019, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Jakub Ivánek, Pavel Pumpr, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Valašsko mezi státem, národem a občanskou společností. Vnější impulzy a lokální iniciativy
Pavel Kladiwa
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Value of Work in the Experience and Awareness of the Young Generation of Visegrad Countries
Urszula Swadźba, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019, Economy and Sociology
článek v odborném periodiku

Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub