Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Analytická adjektiva v současné češtině jako projev demokratizačních tendencí jazyka
Lukáš Plesník
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza archetypálních motivů v rané tvorbě Michala Ajvaze
Tomáš HRABEC
Rok: 2015
stať ve sborníku

Änderungen in der Stadtverwaltung von Troppau und Olmütz nach dem Ersten Weltkrieg und die Wahrnehmung von Ethnizität/Identität in der Volkszählung 1921
Andrea Pokludová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Angažovanost jako zločin
Roman Polách
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Architektura Hlučína
Jiří Jung, Adam HUBÁČEK
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Architektura zámku v Čechách pod Kosířem
Pavel Zatloukal
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Area Slavica
Zdeňka Nedomová, Irena Bogoczová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Ars moriendi. Nástěnné malby v broumovském karneru v kontextu dobové pastorační praxe a homiletiky
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Rok: 2015, Wydawnictwo LIBRON
kapitola v odborné knize

Aspekte des Fachverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie
Libuše Halfarová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Ateistická a antiklerikální kampaň na Ostravsku v 50. letech 20. století
Lukáš VACULÍK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Au sujet de la préposition SOUS
Iva Dedková
Rok: 2015, Romanica Olomucensia. Vol. 27, Num. 2
článek v odborném periodiku

August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem
Hana Šústková, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Aus Böheimischer Königlicher Macht und Vollkommenheit
Jiří Brňovják
Rok: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

Autorčino misijní svědectví o duchovním životě
Lukáš Průša, Adéla Senecká
Rok: 2015, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Autorská píseň a její básnické transformace: ve světě písní Vladimíra Vysockého
Igor Jelínek, Kolektiv Autorů
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Babička, matka, macecha - krajina českého filmu
Martin Škabraha
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bajerová, Eva: Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik. ISBN 978-80-7464-293-7
Pavla Zajícová, Eva Bajerová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bankéř a matka představená
Tomáš Krejčík, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Bartimeus
Tomáš Novotný
Rok: 2015, Staršovstvo Sboru Církve bratrské v Praze 5
kapitola v odborné knize

Bartoszewicz, Iwona / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur: Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch I. Wrocław; Dresden: Neisse Verlag, 2014, 271 S. ISSN 2084-3062.
Milan Pišl
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Básnířka věčné naděje. Splacený dluh Suzanne Renaud
Lukáš Průša
Rok: 2015, Te Deum
článek v odborném periodiku

Bedekr k modernímu pojetí literární výchovy (recenze)
Martin Tomášek
Rok: 2015, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

"Before my discussion I had two hypotheses": Scholarly storytelling in conference presentations
Gabriela Zapletalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck's (Deep) Ecological Explorations
Petr Kopecký
Rok: 2015, The White Horse Press
kapitola v odborné knize

Benešová, M., Zakopalová, L., Rusin Dybalska, R. a kol.: Fenomén: Polská literární reportáž
Jiří Muryc
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Beskidy w twórczości Emila Zegadłowicza i poetów po czeskiej stronie granicy
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

Bestia femina
Andrea KOZLOVÁ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy
Svatava Urbanová, Šárka Holaňová, Denisa Tkačíková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska
Radoslav DANĚK, Janusz Jan Spyra, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska
Janusz Jan Spyra
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Black Subjectivities and Racial Identities Theorized by Black Feminist Critics
Karla Kovalová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism
Jaroslav David, Michal Semian
Rok: 2015, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Bohemistyczne zainteresowania Profesor Ewy Siatkowskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Bohuslav Reynek neustále inspirativní
Lukáš Průša
Rok: 2015, Te Deum
článek v odborném periodiku

Buddhistický princip "ne-lpění" aplikovaný na iracionálno
Antonín Dolák
Rok: 2015
stať ve sborníku

Building an online community: ingroup face and relational work in online discussions
Christopher Hopkinson
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bukowski, beatnici a modernisté
Jakub Guziur
Rok: 2015, Host
článek v odborném periodiku

Business Strategies and Adaptation Mechanisms in Family Businesses during the Era of the Industrial Revolution
Petr Popelka
Rok: 2015, Hungarian Historical Review
článek v odborném periodiku

California Dreams and Nightmares
Alexandra Michaličková
Rok: 2015, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Can Philosophy of Science Inquire into History?
David ČERNÍN
Rok: 2015, Ostium
článek v odborném periodiku

Carl G. Hempel, Filozofie přírodních věd
Petr Hromek
Rok: 2015, Pavel Mervart, Ostravská Univerzita v Ostravě
odborná kniha

Carl G. Hempel, logický empirismus a metafyzika
Petr Hromek
Rok: 2015, Pavel Mervart, Ostravská Univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem PIES)
Jana Raclavská
Rok: 2015, Collegium Colombinum
kapitola v odborné knize

Centrum Studiów Latynoamerikańskich Uniwersytetu Warszawskiego
Jan Mlčoch
Rok: 2015
působení v zahraničí

Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability
Marek Malůš , Veronika Kavková, Martin Pšurný, Daniel Dostál, Martin Kupka
Rok: 2015, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

Chaos i ład jako czynniki organizujące tekst
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Chceme obmedziť moc duchovných vodcov
Tomáš Novotný
Rok: 2015, Rozmer
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub