Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Obraz Jana Husa v české literární historii 19. století
Jan Malura
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz przeszłości w percepcji magiczno-mitycznej, czyli pamięć w działaniu
Jan Kajfosz
Rok: 2015, Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
článek v odborném periodiku

Obraz psa w poezji Kazimierza Ratonia
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazy války - záznamy paměti? (Zralé básnické skladby šedesátých let - reminiscenční básnické výpovědi Viléma Závady, Josefa Kostohryza, Františka Hrubína)
Iva Málková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrysy novočeské literární krajiny
Martin Tomášek, Karel Stibral
Rok: 2015, Academia
kapitola v odborné knize

Obtížná integrace: ekonomické a sociální problémy začleňování nejzápadnějšího (pruského) dílu Hornoslezské uhelné pánve do československého hospodářství
Milan Myška, Miroslav Lacko
Rok: 2015, Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny
kapitola v odborné knize

Od kolébky do hrobu
Tomáš Novotný
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od nádraží k nádraží. Procházka po sochách Havířova
Jakub Ivánek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od živelného hnutí k jednacímu stolu. Stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Rok: 2015, Academia
kapitola v odborné knize

Odbiór emocji, czyli o fenomenie "komunikatu chwili" w przestrzeni social media
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborná psychologická pomoc: Některé problémy.
Karel Paulík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Odborná recenze na překlad + úvodní studii Petra Hromka ke knize Carla G. Hempela PHILOSOPHY OF NATURAL SCIENCE
Antonín Dolák
Rok: 2015
ostatní

odborný posudek pro Literární archiv
Iva Málková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odborný posudek pro nakladatelství Academia (rukopis V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014)
Iva Málková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

odborný posudek pro VEGU - č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
Iva Málková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

odborný posudek pro VEGU - vědecká agentura, Slovenská republika, posudek vědeckého projektu 2/0052/16
Iva Málková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odívání a móda v Ostravě v letech 1965-1975
Martin BRYCHTA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odkaz Edvarda Beneše v poúnorovém exilu. Seminář Edvard Beneš - 80 let od volby prezidentem
Pavel Carbol
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ohlasy celostátní církevní politiky na Ostravsku v letech 1948-1953
Lukáš VACULÍK
Rok: 2015
stať ve sborníku

Ohnivý anděl a démony posedlá. Na téma Valerij Brjusov a Sergej Prokofjev debatují režisér Jiří Nekvasil, muzikolog Jan Špaček a rusista Jan Vorel
Jan Vorel
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Olomoucký Prior aneb chrám proti chrámu
Pavel Zatloukal
Rok: 2015, Memoria
kapitola v odborné knize

On the classification of a new word in the Russian language
Lukáš Plesník
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On the classification of a new word in the Russian language
Lukáš Plesník
Rok: 2015
stať ve sborníku

On the relation between verb full valency and synonymy
Radek Čech, Ján Mačutek, Michaela Koščová
Rok: 2015
stať ve sborníku

"One Must Not Be a Greenhorn:" The Process of Assimilation in Abraham Cahan's Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentský posudek
Vlastimil Vohánka
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na disertační práci Tomáše Doška pro Katedru filozofie Univerzity Palackého
Antonín Dolák
Rok: 2015
ostatní

Oponentský posudek publikace Desátá léta v podobách kritiky II
Martin Tomášek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek publikace Soni Šinclové a Tomáše Kubíčka, eds. Sémantika prostoru
Martin Tomášek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu
Marek Otisk
Rok: 2015, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
článek v odborném periodiku

Osobní identita a její vztah k pojetí trestu v penitenciaristice
Antonín Dolák, Petr Hromek
Rok: 2015, Institut mezioborových studií
kapitola v odborné knize

Ostrava - Mon Amour
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Ostrava je v centru
Martin Tomášek
Rok: 2015
ostatní

Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků
Martin Jemelka, Martin DRÁPELA, Tomáš Majliš, Martin MALINEK, Aleš MATERNA, Mariana STONIŠOVÁ, Ondřej ŠTARMAN, Lukáš VACULÍK, Radomír Seďa, David Sýkora, Antonín Szturc
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Ostravské sochy
Jakub Ivánek
Rok: 2015
specializovaná veřejná databáze

Ota Filip a jeho "tři škaredé středy"
Svatava Urbanová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Oživená příroda a industriální pokrok. Procesy mytologizace v komparativním srovnání děl Vojtěcha Martínka a Augusta Scholtise
Lukáš PĚCHULA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

P. Adámková et al. Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech ( na příkladu Staré Karviné)
Kristýna BÍLKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pánková, Markéta - Kasperová, Dana - Kasper, Tomáš a kol.: Meziválečná školská reforma v Československu.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Panna Marie Čenstochovská v českých kramářských písních
Jan Malura, Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Papežské litterae iustitiae jako prameny kanonických procesně právních norem papežského delegovaného soudnictví a jejich ediční zpřístupnění. Na příkladu listin v záležitostech moravských klášterů od počátku 13. století do konce velkého schismatu
Pavel Hruboň
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Papsonová, Mária (2014): Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe. Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., 302 S. ISBN 978-80-8155-036-2
Lenka Vaňková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Past, Present, and Future Prospects of Indigenous Language Documentation and Maintenance: A Source Book
Miroslav Černý
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Perevody poezii V.S. Vysockogo na češskij jazyk
Igor Jelínek
Rok: 2015, GBUK g. Moskvy, GKCM V.S. Vysockogo "Dom Vysockogo na Taganke"
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. České jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. Ruské jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Jana Střížová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky
Jana Raclavská
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Pes v lidské společnosti
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub