Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Českoslovenští tankisté z wehrmachtu v ostravské operaci
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
článek v odborném periodiku

Českoslovenští Židé a sčítání lidu roku 1930
Petr Kadlec
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem
Jan Herůfek, Jaroslav Franc
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čtenářský klub - Jurij Andruchovyč Moskoviáda
Iva Málková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Timur Vermes Už je tady zas
Iva Málková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Vladimír Sorokin Den opričnika
Iva Málková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Čtení pro univerzitu a město (ČUM)
Jan Malura, Roman Polách, Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Dárcovství jako projev sociální odpovědnosti
Helena Záškodná , Zdeněk Mlčák
Rok: 2015
stať ve sborníku

David Abram: Kouzlo smyslů
Martin Tomášek
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

David Hume and the New Hume
Eva Peterková
Rok: 2015, Perspektywy kultury
článek v odborném periodiku

Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského
Zdeněk Smolka
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Dědictví jako metafora ženského osudu
Svatava Urbanová
Rok: 2015, Studia slavica
článek v odborném periodiku

Dedková, I. : Th?mes choisis en civilisation des pays francophones : la Belgique, le Luxembourg et la Suisse
Jan Lazar, Iva Dedková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny kostela sv. Jakuba Většího a farnosti ve Chvalnově
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2015, Římskokatolická farnost Chvalnov
odborná kniha

Dějiny ohně a rytmus dějin
Filip Svoboda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny třebovické farnosti (1. díl). Okolnosti obnovení samostatné duchovní správy. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (4/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
ostatní

Dějiny třebovické farnosti (2. díl). Osobnost P. Antonína Machálka a proces zřízení farnosti v letech 1901-1905. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (5/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
ostatní

Dějiny třebovické farnosti (3. díl). Třebovice samostatnou farností a úloha prvního faráře P. Jana Kotrše. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (6/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
ostatní

Dějiny třebovické farnosti (4. díl). Třebovice a Panna Marie Nanebevzatá. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (7-8/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
ostatní

Dějiny třebovické farnosti (5. díl). Kde hledat informace o historii farnosti Ostrava-Třebovice. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (9/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
ostatní

Dějiny třebovické farnosti (6. díl). Farnost Třebovice za II. světové války. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (10/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
ostatní

Dějiny třebovické farnosti (7. díl). Farnost po II. vatikánském koncilu 1965-1989. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (11/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
ostatní

Dělnická zábava v období nacistické okupace (na příkladu ostravských oddílů DTJ)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demiurgický svět schizoidního adepta Jateka (Hledání vnitřního řádu v Andělu Jáchyma Topola)
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Hrdinová
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem X
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem (10. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (10. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Descriptions and Images of the Early Medieval Latin Abacus
Marek Otisk
Rok: 2015, Średniowiecze Polskie i Powszechne
článek v odborném periodiku

"Destruction de la langue" dans la premiere ouvre Dada: des impertinences lexicales a la théatralité
Mariana Kunešová
Rok: 2015, Echo des études romanes
článek v odborném periodiku

Determinismus, jáství a západní buddhismus
Antonín Dolák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Děti s hvězdičkou
Svatava Urbanová
Rok: 2015, Bibiana - revue o umeni pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Deutsch als Sprache der Theologie und Liturgie der Ostkirchen
Eva Hrdinová
Rok: 2015, Gunther Narr Verlag
kapitola v odborné knize

Deutsche Ruderer auf der "tschechischen" Elbe - nationale und Vereinsidentität 1873 - 1937
Nicole Horáková Hirschlerová, Marek Waic
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Dichterisch wohnet der Mensch" oder: Jeder Mensch ist ein Dichter. Kreatives Schreiben im Sprachenunterricht und als lebenslanges Hobby
Pavla Zajícová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Didaktika dějepisu
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2015, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Didaktika psychologie. Vybrané kapitoly z psychologie adolescence.
Maria Vašutová, V. Ježková
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

"Die Demut [kann] mich am sichersten führen." Die Widerspiegelung der Religiostät des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) in seinem literarischen Nachlass.
Iveta Zlá
Rok: 2015, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Die Grenzen von Zeichensystemen überwinden: Vom Nebeneinander zur Kooperation
Eva Cieślarová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Die Medaillen von Österreichischen Schlesien im 19. Jahrhundert
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Postposition des nicht erweiterten kongruenten Adjektivattributs in Čapeks Hordubal im Spiegel der deutschen Übersetzungen des Romans
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Rok: 2015, Korpus - gramatika - axiologie. Časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka.
článek v odborném periodiku

Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848
Aleš Zářický
Rok: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
článek v odborném periodiku

Die Unternehmer in den Böhmischen Ländern im langen 19. Jahrhundert: eine historiographische Bilanz.
Petr Popelka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Divadlo jako součást kultury v Ostravě na počátku normalizace
Martin BRYCHTA
Rok: 2015, Oftis
kapitola v odborné knize

Dlouhodobá nezaměstnanost: Analýza metod a technik pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými
Petra Šobáňová
Rok: 2015, Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe
článek v odborném periodiku

Dnešní úloha básníka - PESNIKOVA DANAŠNJA VLOGA
Roman Polách
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Domain-Specific Creativity in Relation to the Level of Empathy and Systemizin
Daniel Dostál, Alena Plháková, Tereza Záškodná
Rok: 2015, The Journal of Creative Behavior
článek v odborném periodiku

Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
ediční a redakční práce



 
facebook
rss
social hub