Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Rozvoj Těšínska za života Františka Josefa I.
Aleš Zářický
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rudolf Šrámek: Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Rukopis Tovačovské knihy z roku 1511 ze sbírky Starých tisků Moravského zemského archivu v Brně
Dalibor Janiš
Rok: 2016, Studie o rukopisech
článek v odborném periodiku

Růžena Žertová - architektka domů i věcí
Lukáš KOS
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě 'známého' příběhu
Robert Antonín
Rok: 2016, Filosofia
kapitola v odborné knize

Sametová revoluce pohledem různých druhů historických pramenů
Julie JANKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Saturninálie II
Martin Tomášek
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Sčítání obcovací řeči na Moravě 1880 - 1910 a potenciál jejich společenské konfliktnosti
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2016, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Self-Reference in Political Speeches from Above
Lenka Kopečková, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Seminář o kolektivních identitách nižšího kléru v době mezi Tridentinem a osvícenstvím
Dalibor Janiš
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Shaping Black Feminist Literary Criticism: On Intersections of Legal and Literary Narratives
Karla Kovalová
Rok: 2016, Brno studies in English
článek v odborném periodiku

Should we consider history of philosophy to be historical science?
David ČERNÍN
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Silk Road International Symposium for Distinguished Young Scholars (SRIS) Xi'an Jiaotong University
Miroslav Kubát
Rok: 2016
působení v zahraničí

Silvia Vertanová; Marcela Andoková; Pavol Štubňa; Stanislava Moyšová (2015). Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 231 pp. ISBN: 978-80-223-4030-4
Irena Fialová
Rok: 2016, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Sin and Death Gendered: Female Identity in the Late Medieval Pastoral Care and Visual Culture
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sjednocení přímé reference s fregeánskými intuicemi
Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SK, Banská Bystrica - 4. 2. - 31. 5. 2016
Kristýna BÍLKOVÁ
Rok: 2016
působení v zahraničí

Skalík, Tomáš: Tiché dominanty veřejného prostoru. Opavské sochy III.- umění opavských hřbitovů. Opava, Za Opavu, 2015, 163 stran
Jaromír Olšovský
Rok: 2016
ostatní

Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku
Jakub Ivánek, Jiří Muryc
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Slavica iuvenum XVII
Simona Mizerová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XVII
Simona Mizerová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XVII
Simona Mizerová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM XVII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2016
ediční a redakční práce

SLAVICA IUVENUM XVII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XVII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Słowiańszczyzna znana i nieznana. O przeszłości i współczesności słowiańskich języków literackich
Irena Bogoczová
Rok: 2016, Studia Linguistica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
článek v odborném periodiku

Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu
Jakub Ivánek
Rok: 2016, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
kapitola v odborné knize

Smrt ve středověku
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Smysl práce a jeho některé psychologické souvislosti u dělnických profesí.
Karel Paulík
Rok: 2016
stať ve sborníku

Smysluplnost práce, životní spokojenost a osobnost.
Karel Paulík
Rok: 2016
stať ve sborníku

Sochy a plastiky v Karviné-Hranicích
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sochy a plastiky v Karviné-Ráji
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social media jako przestrzeń wspierająca ratowanie dziedzictwa kulturowego - na przykładzie ośrodka harcerskiego w Górkach Wielkich
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2016, Akademia Techniczno-Humanistyczna
kapitola v odborné knize

Socialismus a dnešní mládež
Beata Bednářová
Rok: 2016, Česká asociace orální historie - Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Sociální demokrat a novinář Emil Kutscha
Michael RATAJ
Rok: 2016, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické
článek v odborném periodiku

Sociální patologie
Petra Šobáňová
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociálno-právna ochrana v ČR a SR, skúsenosti náhradných rodičov
Viera Vavrečková, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA V ČR A SR, SKÚSENOSTI NÁHRADNÝCH RODIČOV
Viera Vavrečková, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
stať ve sborníku

Sókratovská tolerance ve světle současných 'kulturních střetů'
Oldřich Kramoliš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současnost nesoučasností
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Romboid
článek v odborném periodiku

Specifika jazykové kompetence žáků polských škol na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Spojenie tradičného a moderného: on-line putovanie po Svätojakubskej ceste
Martin Pleško, Andrej Lobotka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Společnost rizika' v tvorbě Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2016
stať ve sborníku

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Stałe połączenia wyrazowe a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.), Prekolonialismus, kolonialismusmus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha:Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, 243 s.
Jan Vorel
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stanislavského cesta do hlubin Othellovy duše
Lenka Naldoniová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanislavského cesta do hlubin Othelovy duše
Lenka Naldoniová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub