Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Západoslovanská rčení
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Milan Hrabal, Alfred Měškank, Justyna Pomierska
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim - opis choroby i jej leczenia według Jana Muthmana
Jana Raclavská
Rok: 2016, Akademia Ignatianum Kraków
kapitola v odborné knize

Zdeněk Zikmund Na levém křídle Edvard Beneš. Prezident na hřišti a na Hradě
Pavel Carbol
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zemřel Aharon Meged
Tomáš Novotný
Rok: 2016, Protimluv
článek v odborném periodiku

Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Rok: 2016, Collegium Columbinum
kapitola v odborné knize

Známý neznámý Franz Rosmaël
Jan Matyáš
Rok: 2016, Časopis Slezského zemského muzea série B-vědy historické
článek v odborném periodiku

Zneužití svatováclavské tradice v protektorátě Čechy a Morava
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zobrazení prostoru v prvotině Josefa Jedličky Kde život náš je v půli se svou poutí
Romana Cieslarová
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Ztracená generace? Postavy dětí v gotických prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Emotionspotenzial von wissensvermittelnden Texten am Beispiel von Artikeln über Ebola
Lenka Vaňková
Rok: 2016, Triangulum - Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen"
článek v odborném periodiku

Zum Gebrauch von medizinischen Termini in der Online-Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten
Martin Mostýn
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Darstellung von Gewalt in Online-Diskussionsforen zum Thema selbstverletzendes Verhalten aus deutsch-tschechischer Perspektive
Martin Mostýn
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Entwicklung der Paraphrasierungs- und Zusammenfassungskompetenz bei Studierenden. Ausgewählte Aspekte der Arbeit mit Fachtexten
Eva Bajerová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Entwicklung der Paraphrasierungs- und Zusammenfassungskompetenz bei Studierenden. Ausgewählte Aspekte der Arbeit mit Fachtexten
Eva Polášková
Rok: 2016, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Zur Modernisierung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Herold-Jahrbuch
článek v odborném periodiku

Zur Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht DaF. Typologie der kleinen Formen und kreativen Schreibaufgaben für Anfänger und Fortgeschrittene 16. 9. 2016
Pavla Zajícová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Präsentation des Zentralen und Peripheren der Sprache in DaF-Lehrwerken
Eva Bajerová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zuzana Raková (2014). Les théories de la traduction. Brno: Masarykova univerzita, 170 p. ISBN 978-80-210-6890-2
Zuzana Honová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Związki frazeologiczne w glottodydaktyce języka polskiego
Urszula Kolberová, Sebastian Taboł
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Žánrová analýza poděkování v korpusu SciELF
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Židovské elity v modernizačním procesu moravských a slezských měst. Moravská Ostrava, Olomouc, Opava a Frýdek
Andrea Pokludová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život s Reálnem
Roman Rakowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Život v pražských městech lucemburské doby
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Životní jubileum prof. PhDr. Lenky Vaňkové, Dr.
Martin Mostýn
Rok: 2016, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Životní osudy legionáře, důstojníka četnictva a odbojáře Rudolfa Košťáka
Martin LOKAJ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní osudy 'soldáta' Jana Němčického z Němčic ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období. II. část
Jan Saheb
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Životní osudy 'soldáta' Jana Němčického z Němčic. Ke klientským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období, 1. část
Jan Saheb
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Sandra Ščudlova
Rok: 2016
stať ve sborníku

07.-11.11. 2016Výuka na Vysoké škole Zittau/Görlitz
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

14 Stationen der deutschen Geschichte
Iveta Zlá
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

22. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

26. 06.-02. 07. 2016 Studijní pobyt - Mitteleuropazentrum der Technischen Universität Dresden
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Great Loss in the Field of American Studies
Stanislav Kolář
Rok: 2015, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

A propos de la préposition CHEZ en français actuel
Iva Dedková
Rok: 2015, Écho des études romanes. Vol. XI / Num. 2
článek v odborném periodiku

A propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel : entre Facebook et Twitter
Jan Lazar
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

A study of the im/personal reality in the advertising leaflets on non-prescriptive pharmaceutical products
Ivana Řezníčková
Rok: 2015
stať ve sborníku

A Walk Through the Multimodal Landscape of University Websites
Renáta Tomášková
Rok: 2015, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce?
Lucie Radková, Lucie Nováková
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 16/2015
Lenka Vaňková
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Adam Zagajewski: Zkušenost exilu a návratu / autorské čtení
Jiří Muryc
Rok: 2015
ostatní

Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Afro-Pessimism and a Progressive Black Sexual Politics
Karla Kovalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
Marta Pančíková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Akademia Jana Długosza Częstochowa
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Michal Przywara
Rok: 2015
působení v zahraničí

Akademie slovanské kultury. Moskva
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

America as the Promised Land?
Stanislav Kolář
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Analytická adjektiva v ruštině včera a dnes
Lukáš Plesník
Rok: 2015
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub