Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Motivy a témata stáří a smrti v básnickém a prozaickém díle Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Motivy periferie a sídliště v současné próze
Karel Střelec
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivy stáří a smrti v básnickém díle Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mowa potoczna Zaozian
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Język Polski
článek v odborném periodiku

Możliwości pracy naukowej na pograniczu - na przykładzie badań środowiska kościelnego
Tereza Ondruszová
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Možnosti a meze využití pozůstalostních spisů ve výzkumu sociálních aspektů demografického vývoje
Radek Lipovski, Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2015, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace
Marek Petrů
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mucke, Pavel: Místa paměti druhé světové války: Svět vojáků československého zahraničního odboje. Praha 2014, ISBN 978-80-246-2563-8
Lukáš VACULÍK
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Multimodal analysis of British theatre websites
Tereza Cigánková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Mündliche Überlieferung im Hultschiner Ländchen
Irena Šebestová
Rok: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Muž v jazyce a kultuře
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Může filosofie vědy zkoumat historii?
David ČERNÍN
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Myšlení o úkolovanosti v literatuře dvacátých let 20. století
Roman Polách
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orální historie.
Petr Popelka, Pavel Mücke
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Náhrobní nápisy na Těšínsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národ jako jediné hodnotící kritérium? České země v Předlitavsku a (stále) etnicistní česká historiografie
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Národně politické souvislosti založení Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě roku 1897
Radoslav DANĚK
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Národní identifikace Židů z českých zemí ve sčítáních lidu mezi monarchií a republikou (1880-1921)
Petr Kadlec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Národnostní politika na meziválečném Hlučínsku (s důrazem na základní školství)
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Národnostní statistika českých zemí 1880-1921 - faktory, výsledky a problém jejich interpretace
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880-1930
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

Návrat Stanislava Kolibala do Ostravy
Lukáš Průša
Rok: 2015, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Názvy českých politických stran jako součást marketingové strategie
Hana Srpová
Rok: 2015, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Nebeklíče Martina z Kochemu coby průvodci každodenností raněnovověké ženy
Šárka Havlová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Nebojme se genderu! Několik úvah k rodovým distinkcím v komunikaci žen a mužů
Simona Mizerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nejen o pampeliškách
Tomáš Novotný
Rok: 2015, Dingir
článek v odborném periodiku

Někde mezi, ovšem, kdo za to může?
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2015, Texty
článek v odborném periodiku

Nenaplněná příležitost
Iva Málková
Rok: 2015, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Nerealizovaný záslibný kostel Neposkvrněného Srdce Panny Marie na Hladnově
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Nesplněný sen - kostel Proměnění Páně v Hulvákách
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2015
stať ve sborníku

New Perspective in Chamber REST: Dark Therapy
Marek Malůš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neznámé dílo sochařky Marie Margarety Melzer v Kozmicích
Jiří Jung
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Noach
Tomáš Novotný
Rok: 2015
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Nobilitace duchovních v 18. století a na počátku 19. století - sociální vzestup nebo úřední povinnost?
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nódy Petera Šuleje
Iva Málková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Noetické dimenze českého a ruského literárního symbolizmu (Hledání hodnotového systému v umění)
Jan Vorel, Josef Dohnal
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize

Non-formal adult education in contexts of globalization
Janusz Karpeta
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové čtení Viléma Závady na počátku 21. století
Markéta Kročilová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový slovanský pidžin na česko-polské hranici?
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Slavia (časopis pro slovanskou filologii)
článek v odborném periodiku

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Rok: 2015, DiG
kapitola v odborné knize

Nugamentum tremendum čili Hrozná hloupost
Petr Hrtánek
Rok: 2015, Host
článek v odborném periodiku

O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanymi drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015, Collegium Columbinum
kapitola v odborné knize

O funkcji kumulatywnej czeskich egzonimów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula
kapitola v odborné knize

O języku uczniów na przełomie XVIII i XIX wieku - przyczynek do badań polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Ó přelíbezná kytičko, Krista Pána Matičko... Kramářské poutnické mariánské písně ve sbírkách Muzea Těšínska
Monika Szturcová
Rok: 2015, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Obchodní cesta Baťovy lodě Morava do Indie v letech 1932-1933
Jan HERMAN
Rok: 2015, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize

Obchodní cesta Baťovy lodě Morava do Indie v letech 1932-1933
Jan HERMAN
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Občané a veřejný prostor
Petra Šobáňová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

"Obranné" spolky - viditelní i nezpozorovatelní aktéři při sčítání lidu 1890-1930
Andrea Pokludová
Rok: 2015, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Obranné stratégie a spôsoby pomoci v kontexte premien šikany vo svete nových médií.
Viktória Kopuničová, Maria Vašutová
Rok: 2015
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub