Publikační činnost - IS PUBL
La productividad del sufijo -azo en en espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La troncation en tant que procédé d abréviation de mots et sa perception dans le francais contemporain
Jan Lazar
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

L´absurde dans le theatre Dada et présurréaliste francais
Mariana Kunešová
Rok: 2016, Filozofická fakulta MU
odborná kniha

Ladislav Vrchovský - Otřesová sloj Vladimír
Martin Tomášek
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Language and Humour in the Media
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Language Horizons Reconsidered
Miroslav Černý
Rok: 2016, Lambert Academic Publishing
odborná kniha

Láska a poezie - svět štěstí Jany Hochmannové
Lukáš Průša, Jana Hochmannová
Rok: 2016, Dušan Žárský - ŽÁR
kapitola v odborné knize

Latin Alchemical Literature of Czech Provenance
Jan Čížek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Laudatio u příležitosti udělení titulu doctor honoris causa prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc.
Aleš Zářický
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Le slogan électoral francais, italien et polonais : analyse formelle et pragmatique
Jan Lazar
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Le tch?que des étudiants ERASMUS en France : un exemple d?argot scolaire spécifique
Jan Lazar
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le tch?que des étudiants ERASMUS en France : un exemple d?argot scolaire spécifique
Jan Lazar
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lední hokej v Ostravě v letech 1945 - 1970 ve vzpomínkách tehdejších aktivních hokejistů
Martin BRYCHTA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lední hokej v Ostravě (1945-1970) očima tehdejších hokejistů
Martin BRYCHTA
Rok: 2016, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku

LENKA ZAJÍCOVÁ, RADIM ZÁMEC (eds.), Lengua y política en América Latina: perspectivas actuales, Univerzita Palackého, Olomouc 2014, 290 s., Studia Romanistica, vol. 16, nr 2 (2016), s. 135-137.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Leonardi, Simona/Thüne, Eva-Maria/Betten, Anne (Hrsg.) (2016): Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews. Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten. Buchbesprechung
Martin Mostýn
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Leopold a Paul Kupelwieser. Umění, průmysl a architektura
Miloš Matěj
Rok: 2016, Galerie výtvarného umění v Ostravě
odborná kniha

L'équivalence fonctionnelle - une stratégie pour la traduction juridique ?
Zuzana Honová
Rok: 2016, Etudes romanes de Brno
článek v odborném periodiku

LES ALTÉRATIONS VOLONTAIRES ABOUTISSENT-ELLES AU DÉFIGEMENT DES ÉNONCÉS PHRASTIQUES DU DOMAINE PARÉMIOLOGIQUE ? TÉMOIGNAGE D´UNE ENQUETE CLERMONTOISE.
Jana Brňáková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Les propriétés des figements des cooccurrents privilégiés du verbe défectif béer
Jana Brňáková
Rok: 2016, Studia romanistica, Vol. 16, num. 1 / 2016
článek v odborném periodiku

LES STRUCTURES COMBINATOIRES DU VERBE DÉFECTIF ATTRAIRE EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN
Jana Brňáková
Rok: 2016, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Lexical compactness across genres in works by Karel Čapek
Ján Mačutek, Michaela Koščová, Radek Čech
Rok: 2016
stať ve sborníku

Lexikální analýza západoslovanských parémií a rčení
Eva Mrhačová
Rok: 2016, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
kapitola v odborné knize

Lidské potřeby a nutnost jejich uspokojování. Pomáhání studentům v stresové situaci před zkouškou
Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
působení v zahraničí

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Lingua franca a překlad
Christopher Hopkinson
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvokulturologičeskaja cennost russkich, ukrainskich i češskich narodnych primět o pogodě kalendarnogo cikla
Jelena Kupcevičová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Literarische Gestaltung des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) in der Novelle August Lewalds 'Roswalde'
Iveta Zlá
Rok: 2016, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Literární paměť a region
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
kapitola v odborné knize

Literární prostor jako projekční plátno doby
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární prostor jako projekční plátno doby. Od RKZ ke Karlu V. Raisovi
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární svět německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Literatura dramática feminina no teatro radiofónico
Begońa García Ferreira
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura hispanoamericana en los siglos XV-XX
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences. Přednášková činnost v rámci programu ERASMUS+
Blažena Rudincová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania
Zdeňka Nedomová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Ludi philosophorum: rithmomachia et metromachia
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lukáš Pěchula píše o románu Josepha Wechsberga
Lukáš Pěchula
Rok: 2016, E*forum. Institut pro studium literatury, o. p. s.
článek v odborném periodiku

Machiavelliho 'amorální' politika.
Lenka Naldoniová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MÁDROVÁ, Kamila: Pedagogové ve službách trůnu. Privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mají se lidé rozmnožovat? Nebo raději vymřít? A pokud ano, jak?
Antonín Dolák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Maksymilian Drozdowicz (2015). Językowy obraz świata guarani v tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Filologicznej we Wrocławiu, 318 pp. ISBN 978-83-60097-34-2, 978-83-60097-35-9, 978-83-60097-96-6
Jan Mlčoch
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Manipulation durch Emotionen. Am Beispiel der Berichterstattung aus dem medizinischen Bereich
Lenka Vaňková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marginálie k dějinám západních Čech z let 1545-1568 v registrech korespondence olomouckých biskupů
Jan Al Saheb
Rok: 2016, Bohemiae Occidentalis Historica
článek v odborném periodiku

Marián Andričík. Aspekty piesňového textu
Igor Jelínek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mariánská ikonografie a vliv obrazu Panny Marie Čenstochovské na poutní obrazy Rakouského Slezska
Tereza STŘELCOVÁ
Rok: 2016, Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Marina Michajlovna Valencova: Narodnyj kalendar' Čechov i Slovakov. Etnolingvističeskij aspekt. Izdatěl'stvo Indrik. Moskva 2016
Jana Raclavská
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mathematica ludus: středověké matematické hry
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


