Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The Concept of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
článek v odborném periodiku

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Peter Lang
odborná kniha

The Customer Isn't Always Right... Aggressive and Defensive Responses to Negative Customer Reviews on TripAdvisor
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

The customer isn't always right... Antagonistic and aggressive responses to negative customer reviews on TripAdvisor
Christopher James Hopkinson
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Czech/Czechoslovak National Council and the censuses in the period 1910?1930
Andrea Pokludová
Rok: 2016, PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN
článek v odborném periodiku

The Diagnosic Use of Colour Perception among Children with Specific Learning Disabilities and Hyperkinetic Disorders.The comparison of research studies of traditional and cyber bullying among children adolescents in school environment.
Maria Vašutová
Rok: 2016
působení v zahraničí

The Encyclopedia of Dormant Languages
Monika Jones
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Gap between Proficient and 'Sub-Proficient' Scientific English
Renáta Tomášková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku

The Impact of Code-switching on the Menzerath-Altmann Law
Lin Wang, Radek Čech
Rok: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The Importance of Analogy in the Work of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Archivio di Filosofia
článek v odborném periodiku

The Integrative Approach to Metadiscourse Revisited: Hedging in Academic Writing
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

The level of emotional intelligence of nurses providing care for older people in retirement homes in the Czech and Slovak Republic
Andrea Pokorná, Lada Cetlová, František Baumgartner, Ingrid Juhásová, Vlasta Dvořáková, Lada Nováková, Anneyce Anneyce Knight
Rok: 2016, MEFANET Journal
článek v odborném periodiku

The Polyphony of a Super-Genre: Blog as a Heteroglossic Element in University Websites
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

The Postcolonial Caribbean Experience in the Novel Lucy
Gabriela Křepelková
Rok: 2016
stať ve sborníku

The Quest for Cultural Identity vs. Assimilation in Jhumpa Lahiri?s Short Stories
Miriama Svítková
Rok: 2016
stať ve sborníku

The reductionism of Weber's social science methodology and theory of action
Vít Horák
Rok: 2016, Sociólogia a spoločnosť
článek v odborném periodiku

The Role of Nature in Willa Cather´s My Ántonia
Hana Stoklasová
Rok: 2016
stať ve sborníku

The roma minority in the Czech republic
Vít Horák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Social Democracy in the Public Space of Two Town Hall Squares in Ostrava (1890 ?1938)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Social Impact of a Classic Novel
Hana Stoklasová
Rok: 2016, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The state of multilingualism in the Visegrad Group countries
Janusz Karpeta
Rok: 2016, Forum Scientiae Oeconomia
článek v odborném periodiku

Thé, Tee, Téi, tea, chá? Lucemburský multilingvismus a jeho (ne)výhody
Iva Dedková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thé, Tee, Téi, tea, chá? Lucemburský multilingvismus a jeho (ne)výhody
Iva Dedková
Rok: 2016
stať ve sborníku

The Vanished World of Jews Melvin Jules Bukiet?s Stories of an Imaginary Childhood
Stanislav Kolář
Rok: 2016
stať ve sborníku

Thematic Concentration and Vocabulary Richness
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR)
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Topolova šibalství / Postmoderní aktualizace archetypu Trickstera v prózách Jáchyma Topola
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst
Jaroslav David
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu
Jaroslav David
Rok: 2016, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Jaroslav David, Michal MÍSTECKÝ
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Totální a trapná lyrika českého undergroundu
Martin Pilař
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Totální realismy Bohumila Hrabala
Martin Pilař
Rok: 2016, Ústav české literatury AV ČR
kapitola v odborné knize

Tovačovská kniha a otázka (dis)kontinuity moravského zemského práva v pozdním středověku
Dalibor Janiš
Rok: 2016, Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze
kapitola v odborné knize

Továrna na preference
Vít Horák
Rok: 2016
ostatní

Translatologische Fachexkursion nach Wien 2016
Milan Pišl
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Traveling to Europe to (Re)Discover Jewish Identity
Stanislav Kolář
Rok: 2016
stať ve sborníku

Travelling within the Communist Period in the Awareness of Today's Youth
Beata Bednářová
Rok: 2016, Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
článek v odborném periodiku

TROLLOVÉ A HATEŘI: Nebezpečí facebookových debat a pravidla správné diskuze
Antonín Dolák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Třicetiletá válka a valašská povstání
Dalibor Janiš
Rok: 2016, Obec Hvozdná
kapitola v odborné knize

Tu mutaberis in me... Visual Arts Helping to Transform, Unite or Cure the Corrupted World?
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvůrčí a 'ediční' činnost Jaromíra Šavrdy a 'kritika' v soudních rozsudcích a trestím spisu
Iva Málková
Rok: 2016, Slovenská literatúra
článek v odborném periodiku

Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library
Anna Pumprová
Rok: 2016, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Tzv. analytická adjektiva v současné češtině jako projev demokratizačních tendencí jazyka
Lukáš Plesník
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Udílení šlechtických titulů v Českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Mesto Holíč, Nadácia MeAM Stiftung
kapitola v odborné knize

Ukecaná tajemství
Petr Hrtánek
Rok: 2016, Host
článek v odborném periodiku

Umění pro architekturu a veřejný prostor ve 2. polovině 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Unemployment in Czech republic and Poland - comparative study
Petra Šobáňová
Rok: 2016
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub