Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Prokletí, stigma, vyloučení - klíčové motivy současných českých románových kronik
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prokletí, stigma, vyloučení: klíčové motivy současných českých románových kronik.
Petr Hrtánek
Rok: 2016, Studia i szkice slawistyczne
článek v odborném periodiku

Prolegomena do angažovanosti v literatuře po roce 2000 perspektivou generačního a žánrového střetu
Roman Polách
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny gotického románu v Mrchopěvcích Jana Křesadla
Petra Knesplová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny gotického románu v Sedmikostelí Miloš Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016
stať ve sborníku

Pronásledování, paranoia a nadpřirozeno jako významné rysy prozaické tvorby Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Propoziční sémantika Waltera Burleyho
Jakub VARGA
Rok: 2016, Filozofia
článek v odborném periodiku

Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est...
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průmyslová krajina ve fotografiích Viktora Koláře
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

První Lucemburkové v dějinách Evropy a českých zemí
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Prvomájové oslavy sociální demokracie a jejich zasazení do prostoru ostravských náměstí (1890 - 1938)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2016, Hospodářské dějiny = Economic history
článek v odborném periodiku

Předmluva
Vlastimil Vohánka
Rok: 2016, Academia
kapitola v odborné knize

Přednášková činnost na katedře filozofie univerzity ve Wroclawě
Petr Hromek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Přednášková činnost na katedře filozofie univerzity ve Wroclawě
Jan Herůfek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Přednášková činnost v rámci programu ERAMUS
Jan Lazar
Rok: 2016
působení v zahraničí

Přednášková činnost v rámci programu ERASMUS
Jan Lazar
Rok: 2016
působení v zahraničí

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 23-25.11.2016.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016
působení v zahraničí

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
kapitola v odborné knize

Přesouvání paměti místa prostřednictvím toponymie - na příkladu města Most
Jaroslav David
Rok: 2016, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Přijímání do armády jako proces přidělování identity? Výslechy a prověřování německých zajatců československého původu
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2016, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Příklady analýz historických hraných filmů pro potřeby výuky dějepisu
Kateřina Kyjovská
Rok: 2016, Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Příroda vs. industriál
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Příspěvek k historii a současnosti římskokatolické kaple sv. Josefa v Koblově
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Příspěvek k 110. výročí obnovení samostatné duchovní správy v Třebovicích 1906 - 2016
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přívětivost a prosociální osobnost
Zdeněk Mlčák
Rok: 2016
stať ve sborníku

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty (nad knihou Sigmundovy můry)
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologická vzdálenost a postoje u žáků základních škol
Josef Kundrát, Panajotis Cakirpaloglu
Rok: 2016
stať ve sborníku

Psychologická vzdálenost v kontextu vzdělávání
Josef Kundrát, Panajotis Cakirpaloglu
Rok: 2016, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš, Maria Vašutová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Publikacje słowackich i czeskich polonistów - podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Puchalová, Ingrid/Kováčová Michaela (2014): ... aber ich bin ein Weib, und was ist es mehr, und ´seid froh, daß ihr es nicht zu sein braucht.´ Košice: Filozofická fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. 161 Seiten. ISBN: 978-80-8152-184-3.
Iveta Zlá
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Působení rytíře Jana Němčického z Němčic na Vyškovsku.
Jan Saheb
Rok: 2016
stať ve sborníku

Putování naší obcí od třináctého století po dnešek
Martin Slepička
Rok: 2016
ostatní

Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quelle identité numérique dans le commentaire public? Le cas des voeux présidentiels tch?ques et français dans la presse en ligne.
Jan Lazar, Laetitia Emerit-Bibié
Rok: 2016, IUT
kapitola v odborné knize

?Quia inter vos stabilita Concordia est valde opportuna? Zu den ermittelnden Kräften im Konflikt zwischen dem Deutschen Orden und dem Konigreich Polen im frühen Jahrhundert
Paul Srodecki
Rok: 2016, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
článek v odborném periodiku

Racionální přesvědčení
Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radomil Novák: Cesty současné literatury pro děti a mládež.Rozhovor se Svatavou Urbanovou
Svatava Urbanová
Rok: 2016
ostatní

RE: Rösleinflechte??? Ich denke, dass wird eher Röschenflechte sein...
Martin Mostýn
Rok: 2016, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Realita a skutečnost ve středověku
Marek Otisk, Lukáš LIČKA, David ČERNÍN
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Recepce Cavalcantiho konceptu lásky u florentských platoniků
Jan Herůfek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe bezvýznamnosti a její možnosti zření (Milan Kundera: Oslava bezvýznamnosti - La fiesta de la insignificancia
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Reflexe polského slovesného folkloruv ústní lidové slovesnosti na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Reflexe prožitků pamětníků z let 1945-1989
Nina Pavelčíková
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná)
Kristýna Bílková, Lucie Nováková
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub