Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Rzeczywistość szkolnictwa polskojęzycznego na Zaolziu - na przykładzie PSP Sucha Górna
Monika Dorota Plášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Satirical Approach to Shoah Business and the Cult of Victimhood
Stanislav Kolář
Rok: 2019, Genealogy
článek v odborném periodiku

Schopenhauer o barvách
Michael Stefan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Schůzky s literaturou
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Slezská univerzita v Katovicích, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Slezsko v pohádkách a pověstech
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici. Na materiálu Slovanského lingvistického atlasu a Atlasu maďarských dialektů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální psychologie osamělosti
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociological Barriers in the Quality of Production
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Rok: 2019, Quality Production Improvement
článek v odborném periodiku

Sókratův princip suverenity ctnosti
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká historická próza: Žánr, subžánr, modus...?
Jakub Bičan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká literatura ve školské praxi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soukupová, Klára - Špína, Michal (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Karel Střelec
Rok: 2019, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Specifika nabídky zájezdů Cestovní kanceláře mládeže ke konci 80. let 20. století na základě srovnání nabídky cestovních katalogů
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Starosta Antonín Adámek úspěšně provedl Hrabovou nástrahami první světové války
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Státní univerzita ve Volgoradu, výuka
Iveta Zlá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Stáž - Leeds Beckett University
Andrea Pokludová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2019, MISCELLANEA GEOGRAPHICA - REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT
článek v odborném periodiku

Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019
stať ve sborníku

Stručné dějiny angličtiny
Miroslav Černý, Stanislav Kavka
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sukcesy i porażki: I/II Republika Czechosłowacka - II Rzeczpospolita Polska - wizja państwa i jego realizacja (1918-1939)
Aleš Zářický, Jarosław Klaczków
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Svatá země. Příběh poutních míst a starověkých i křižáckých památek
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svet v inom svete. Antológia literárnych textov pre deti a mládež s tematikou znevýhodnenia (Zuzana Stanislavová)
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svobodný pohyb
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symbols of Modernity
Aleš Zářický, Petr Popelka, Denisa Nečasová, Andrzej Bonusiak
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

SYSTEM AND HUMAN SAFETY: CRITICAL INFRASTRUCTURE AND ANTI-TERRORIST ATTACHMENT
Vít Horák, Karolina Wojtasik, Marek Grochowski
Rok: 2019, CzOTO
článek v odborném periodiku

Španělská literatura v kontextu dějin
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Špecifiká oral history pri výskume dejín cestovania mládeže ve 2. polovici 20. storočia
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek)
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Tense and Person in English: Modelling Attempts
Gabriel Altmann, Michal Místecký
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Terapie tmou: Katamnestická studie
Martin Kupka, Marek Malůš, Miroslav Charvát
Rok: 2019, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Terminy stil i stilistika v russkom i češskom jazykach
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019, Wydawnictvo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

The Comparison between Soloviev´s Idea of Unitotality and Vernadsky´s Noosphere
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Czech Republic - A Case Study
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019, Springer
kapitola v odborné knize

The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Xinying Chen, Jiří Milička
Rok: 2019, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

The Legally trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2019, Austrian Academy of Science Press
kapitola v odborné knize

The Modernization and the Landscape. On Example of Mining and Iron Industries in the 19th and 20th Centuries
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Origin of the Czech Broadside Ballad in Late Humanism?
Jan Malura
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Phenomenon of "Cult Fiction" and its Meaning in English speaking Countries
Martin Pilař
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce

The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha's Cikáni from the Perspective of the Numerals Usage Statistics
Michal Místecký, Andrei V. Zenkov
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The Vision of War in Poetry and Fiction of Jachym Topol
Martin Pilař
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Theatre Theory Reader. Prague School Writings, edited by DROZD, David, KAČER, Jan, SPARLING, Don et al.
Mariana Kunešová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub