Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Exkurs do podob české onomastiky: konference Variantnost v onymii a dialektech, konaná při příležitosti 85. narozenin profesora Rudolfa Šrámka
Michal Místecký
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Exploring formulaic clusters in L2 English expert writing: Academic ELF discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expressing oppositional stance in professional communication: a contrastive study
Christopher James Hopkinson
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fabric chimneys as a symbol of economic modernity
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facebook como herramienta para la ense?anza de ELE
Irena Fialová, Jakub Lukáš
Rok: 2019, redELE. Revista electrónica de didáctica. Espa?ol como lengua extranjera
článek v odborném periodiku

Fachbegriffe werden getauft. Mit einem Fall von öffentlich geforderter Neutaufe
Norbert Richard Wolf
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Fachkommunikation im Wandel II/ The Changing Landscape of Professional Discourse II
Milan Pišl, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová, Lenka Vaňková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Fachliches in der Presse - Oder was kann man dem Leser zumuten?Am Beispiel ausgewählter Fachwörter aus dem IT Bereich.
Veronika Biskupová, Radim Maňák
Rok: 2019
stať ve sborníku

Fachwörter und Verständlichkeit. Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung
Andrea Hurkalová
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur
kapitola v odborné knize

FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Rok: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
článek v odborném periodiku

Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Faktory ovlivňující proces truchlení u pozůstalých osob
Klára Machů, Karolina Brylová, Klára Wihodová, Jan Turek, Josef Kundrát, Daniel Dostál
Rok: 2019
stať ve sborníku

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2019
kurátor výstavy

Felix Skibinský
Pavel Zatloukal
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fialky a pomlčky
Michal Místecký
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Filosofie a literatura: F. M. Dostojevskij
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?Finishing one big adventure in order to embark on another?: Exploring university research blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2019, Research in Language
článek v odborném periodiku

Finnish Association of Translators and Interpreters
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Fláneur nadrzeczywistości .Vítězslava Nezvala surealne wędrówki po Pradze
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fluorine Etching in Cracow, Warszaw and Vilnius, 1901-20
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019, PRINT QUARTERLY
článek v odborném periodiku

Folklor jako zdroj i paradox autenticity
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fonetika i fonologija
Jelena Kupcevičová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fonetika polštiny s cvičeními pro učitele ve školách s polským vyučovacím jazykem v ČR
Jana Raclavská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formal'no-strukturnaya harakteristika analiticheskih prilagatel'nyh (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Formal'no-strukturnaya harakteristika analiticheskih prilagatel'nyh (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Former Industrial Site Karolina: a Process of Dealing with Industrial Heritage
Magdaléna Mrázková
Rok: 2019
stať ve sborníku

František Hrubín Básně
Iva Málková
Rok: 2019, Host - vydavatelství s.r.o.
odborná kniha

Frazeologia polska w teorii i praktyce dla studentów kierunków pedagogicznych
Jana Raclavská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

From Decadence to Teurgy (Connections in Genesis of Czech and Russian Literature at the End of 19th and Beginning of 20th Century)
Jan Vorel
Rok: 2019, Philological class
článek v odborném periodiku

From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception
Jan Čížek
Rok: 2019, Erudition and the Republic of Letters
článek v odborném periodiku

Functionally-defined recurrent phrases in specialized translation: a corpus-based study of translation tendencies in the English-Polish language pair
Łukasz Michał Grabowski
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Funkce policejní mluvy z pohledu příslušníků Policie ČR
Lucie Radková
Rok: 2019, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize

Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019, Reflexe: Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

Gallizismen als Fachwörter. Am Beispiel des Ressorts ?Wirtschaft?
Veronika Biskupová
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur
kapitola v odborné knize

Gendered Heresy? Figura millitis katolici and Frau Welt in the Brixen Cloister
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerbert a aritmetika: mezi filosofií čísla a počtářským uměním
Marek Otisk
Rok: 2019, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

German Reformation and Czech Hymnbooks and Books of prayers and meditations
Jan Malura
Rok: 2019, Zeitschrift für Slawistik
článek v odborném periodiku

Geschichte der deutschsprachigen Länder
Irena Šebestová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Globální existenční rizika lidstva: světová pandemie
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gottfried Wilhelm Leibniz bibliothek
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
působení v zahraničí

Governors State University, Chicago, IL
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Gramatika ruštiny - morfologie 1 (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Greko-latinskie terminoelementy v lingvisticheskoj terminologii (na primere russkogo yazyka)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gustav Klimt a zrození moderny / Gustav Klimt und die Geburt der Moderne
Milan Pišl
Rok: 2019
uspořádání výstavy (E)

Hagiografická zobrazení sv. Jeronýma v českých zemích vrcholného a pozdního středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Halada o Olejovém Městě. Kritický zápisník
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Weles
článek v odborném periodiku

Handzel, Augustin
Jakub Ivánek
Rok: 2019, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Harlem Renaissance's Secret Heroes of the Air
Jan Beneš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Henryk Jasiczek - poeta przyrody
Jana Raclavská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub