Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Organizované dělnictvo optikou dobových elit na příkladu oslav 1. máje na Ostravsku (1890?1914)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osmdesát let od počátku Benešova prezidentství
Pavel Carbol
Rok: 2016
stať ve sborníku

Osmdesát let poté: španělská občanská válka s (jistým) odstupem
Jiří Chalupa
Rok: 2016, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu
Viktória Kopuničová, František Baumgartner
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Osobnost, pracovní spokojenost a vztah k práci
Karel Paulík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnostné koreláty rizikového správania v kyberpriestore
František Baumgartner
Rok: 2016, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam
Nina Pavelčíková
Rok: 2016, Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně
kapitola v odborné knize

Ostrava v publicistice Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2016, Protimluv
článek v odborném periodiku

Ostrava ve válce: Příklad průmyslové aglomerace
Stanislav Knob
Rok: 2016, Documenta Pragensia
článek v odborném periodiku

Ostravská Libri prohibiti, Jaromír Šavrda a archivní nálezy
Iva Málková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravské a opavské synagogy v proměnách času
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravské sochy mají jeden rok
Jakub Ivánek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Ostravskijjam krau kato chudožestven obraz v tvorčestvoto na trima pisateli emigranti
Martin Pilař
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Ostravský kulturní mecenát ? znovurození identity, na příkladu sbírky výtvarného umění Vítkovice, a.s.
Tomáš Koudela
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Osudová periferie (poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otázka státního občanství železničních zřízenců na Těšínsku v letech 1918-1938
Michal SOJČÁK
Rok: 2016, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Oživená příroda a industriální pokrok. Procesy mytologizace v komparativním srovnání děl Vojtěcha Martínka a Augusta Scholtise
Lukáš PĚCHULA
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Palác Muzea umění v Olomouci
Pavel Zatloukal
Rok: 2016, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech (na příkladu Staré Karviné)
Kristýna Bílková
Rok: 2016, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Papal litterae minoris iustitiae
Pavel Hruboň
Rok: 2016,
kapitola v odborné knize

PAPEŽSKÁ PROTEKČNÍ PRIVILEGIA A LISTY 13.?15. STOLETÍ PRO MORAVSKÉ KLÁŠTERY
Pavel Hruboň
Rok: 2016, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských VIII
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských VIII - Parémie v 21. století
Simona Mizerová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Pátá Bendzákova básnická sbírka
Iva Málková
Rok: 2016, internetový časopis Platforma pre literatúru a výskum (plav.sk)
článek v odborném periodiku

Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska - případová studie
Jan Kajfosz, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016, Lifelong Learning - Celoživotní vzdělávání
článek v odborném periodiku

Percepcia komunikácie adolescentov s rodičmi v úplnej rodine
Karel Paulík, PhDr. Zuzana Mičková, Ph.D.
Rok: 2016, Aplikovaná psychologie/Applied Psychology
článek v odborném periodiku

Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects
Lukáš LIČKA
Rok: 2016, American Catholic Philosophical Quarterly
článek v odborném periodiku

Performing 'Critical Miscegenations' : On the Use of Black Feminist Methodology in 'Whitewashed Literatures'
Karla Kovalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act
Lukáš LIČKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peterburgskij period tvorčestva Vladimira Solovjova
Lenka Naldoniová
Rok: 2016, Mysl. Žurnal peterburgskovo filosofskovo obščestva
článek v odborném periodiku

Petr Bezruč - poet, obgărnat ot mitove
Zdeněk Smolka
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

PH Ludwigsburg - Abschlusstagung des Projekts Interkulturalita?t und Mehrsprachigkeit in den Schulen im Donauraum (05/04/2016 - 07/04/2016)
Vít Horák
Rok: 2016
působení v zahraničí

Picova a Ficinova interpretace Cavalcantiho konceptu lásky malé přiblížení
Jan Herůfek
Rok: 2016, Studia comeniana et historica
článek v odborném periodiku

PIKETTY, Thomas: Kapitál v 21. století. Praha: Euromedia Group, k. s. ? Knižní klub v edici Universum, 2015, 663 s. ISBN 978-80-242-4870-7
Adam ŽIDEK
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pilgrimace places and traditions through the eyes of witnesses
Tereza STŘELCOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pindur, David: Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654-1770. Struktury, procesy, lidé. Muzeum Těšínska, Český Těšín 2015, 407 stran, rejstříky
Jaromír Olšovský
Rok: 2016
ostatní

Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2016, Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize

Plastiky Rudolfa Valenty a Karla Nepraše z Mezinárodního sympozia prostorových forem
Jakub Ivánek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Platónova pistis a eikasia
Oldřich Kramoliš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Playful Death: Death Dancing and Playing Chess as a Metaphor of the Late Medieval Society
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Płyniesz Olzo
Karel Kadłubiec
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Płyniesz Olzo
Urszula Kolberová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Pod tvou tváří známá tvář
Vít Horák
Rok: 2016
ostatní

Podívaná v české knize 2015
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Bibiana: revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Podnikatel jako národní agitátor. Hermann Brass a jeho aktivity při sčítání lidu na Zábřežsku v letech 1900-1930
Petr Popelka
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Pojem idea v Lockově teorii
Eva Peterková
Rok: 2016
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub