Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky: Učitelský pobyt, 9. 5. - 13. 5. 2016
Iveta Zlá
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita Sapienza v Římě, itálie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita v Oslo, Švédsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita v Padově, Itálie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański (Gdaňsk, Polsko)
Lukáš Plesník
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Łódzki
Marta Pančíková
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Opolski
Petr Hrtánek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Opolski
Jan Malura
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Urszula Kolberová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Marta Pančíková
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Alice Olmová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sosnowiec, Polsko)
Lukáš Plesník
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Szczeciński
Jan Mlčoch
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Markéta Kročilová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski, Poland
Lenka Naldoniová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B.N. El'cina (Jekatěrinburg, Rusko)
Lukáš Plesník
Rok: 2016
působení v zahraničí

Úvod
Antonín Dolák
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Úvodní vzpomínka
Pavel Zatloukal
Rok: 2016, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

V souřadnicích nového milénia
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2016, Protimluv
článek v odborném periodiku

V západní Evropě se jedná o poválečný fenomén: Muslimové a dnešní Evropa
Jiří Staňa
Rok: 2016, Veřejná správa
článek v odborném periodiku

Variation orthographique dans l´espace virtuel : le cas des procédés néographiques en tcheque et en roumain tchatés
Jan Lazar, Nina Cuciuc
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Ve štetlu se šlemilem (cyklus Schůzky s literaturou)
Stanislav Kolář
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918)
Michaela Závodná
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize

Venkov a město, Beskydy a Ostrava
Zdeněk Smolka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VESELÁ, Jana, HOTOVÝ, Lukáš. Gramatická cvičení ze španělštiny 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016.
Irena Fialová
Rok: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

VIII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyklu: Čeština - jazyk evropský a světový
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vítkovické učňovské školství 1883-1938
Tomáš KOUDELA
Rok: 2016, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

Vítkovické železárny v meziválečném Československu (1918-1939)
Aleš MATERNA
Rok: 2016
stať ve sborníku

"Vivre comme on reve" : des personnages paradoxaux chez " le seul véritable dramaturge surréaliste "
Mariana Kunešová
Rok: 2016, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Vizionárium aneb Podívaná na českou literaturu 2015
Svatava Urbanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vladimír Körner - Nemilosrdná diagnóza lidství
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině
Radek Čech, Miroslav Kubát, Ján Mačutek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi
Lukáš Lička
Rok: 2016, Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism
článek v odborném periodiku

Volím čisté ovzduší (moderování předvolební debaty)
Martin Tomášek
Rok: 2016
ostatní

Volnočasové cestování dětí a mládeže od 2. poloviny 20. století do současnosti
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volnočasové cestování od 2. poloviny 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volunteering and its influence on volunteers working life
Petra Šobáňová, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016, HUMANIZACJA PRACY
článek v odborném periodiku

Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1850)
Radek Lipovski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vůjtek, Karel: To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Jan Lazar
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výstavba kostela sv. Antonína Paduánského a ustanovení farnosti v Kunčičkách
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vytvoření výukových kurzů pro předmět Němčina ve sféře cestovního ruchu v Moodle
Milan Pišl
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (31.10.2016 - 06.11.2016)
Milan Pišl
Rok: 2016
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (11.01.2016 - 16.01.2016)
Milan Pišl
Rok: 2016
působení v zahraničí

Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci
Jana Škrabánková, Maria Vašutová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub