Publikační činnost - IS PUBL
V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)
Tereza Klemensová
Rok: 2017, Naše řeč
článek v odborném periodiku

V. I. P. pozvánka na Popelčin ples
Martin Tomášek
Rok: 2017, Česká literatura
článek v odborném periodiku

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Rok: 2017, Marginalia historica
článek v odborném periodiku

V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Varšavská univerzita
Monika Szturcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

'Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší.' Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky
Jana Grollová
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
kapitola v odborné knize

Ve znamení Barcelony: Mýty a fakta o současné situaci v Katalánsku
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věc Anna Bolavá: aktuálnost uměleckého pseudonymu
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Velcí lidé velké země na stránkách časopisu Lidé a země
Jaroslav David
Rok: 2017, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Velká znaková pečeť Marie Terezie z roku 1752 - zánik samostatné české panovnické sfragistiky
Jiří Brňovják
Rok: 2017
stať ve sborníku

Velkopáteční bohoslužba
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Velvyslanectví Polské republiky v Praze
Simona Mizerová, Michal Przywara
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním
Jana Grollová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Versologie.cz: webové stránky Versologického týmu AV ČR
Michal Místecký
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Verše a křivky. Pokus o klasifikaci básní na základě jejich aktivity
Michal Místecký
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase 'dlouhého' 19. století
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase 'dlouhého' 19. století
Andrea Pokludová
Rok: 2017, Akademie věd ČR
kapitola v odborné knize

Vícejazyčnost v kontextu jazykových výpůjček- vliv francouzštiny a angličtiny na slovní zásobu z oblasti módy
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Visualizing the Other: Bohemian Hussites in the 15th Century Central European Art
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chamber RESTu nejen na odvykání nikotinové závislosti
Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv metody 'chamber REST' na kultivaci všímavosti
Karolína Čechová, Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí
Tereza Ekrtová, David Škrda, Zdeněk Vavřina, Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí
Tereza Ekrtová, David Škrda, Zdeněk Vavřina, Vojtěch Jarkuliš, Magdaléna Vavříková, Pavol Švorc, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv prostředí chamber REST na úroveň syndromu vyhoření
Ester Gawlasová, Michaela Slaná, Marek Malůš
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce
Tereza Čechová, Tereza Macurová, Tereza Zemanová, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce
Tereza Čechová, Tereza Macurová, Tereza Zemanová, Marek Malůš
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vrátil čes habsburskému dělostřelectvu i celé armádě.
Jan Saheb
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1854)
Radek Lipovski
Rok: 2017, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Vstupování do stejné řeky? (L. Machala et al. - Panorama české literatury)
Jan Malura, Iva Málková, Martin Tomášek
Rok: 2017, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Vybrané motivační charakteristiky studentů psychologie
Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie
Irena Bogoczová
Rok: 2017, LingVaria
článek v odborném periodiku

Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu do češtiny
Eva Mrhačová, Lukáš Plesník, Jelena Kupcevičová, Viktoryia Vaida
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Výpověď rukopisu Ms 434 Univerzitní knihovny v Lipsku o vzniku kázání Petra Žitavského
Anna Pumprová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyrazhenije obuslovlennosti sposoba dějstvija ili otnoshenija k dejstviju v russkich, ukrainskich i cheshskich narodnych primetach o pogode kalendarnogo cikla
Jelena Kupcevičová
Rok: 2017, Ostravaská univerzita
kapitola v odborné knize

Vyrovnání se s rokem 1945
Martin Tomášek, Nina Pavelčíková, Martin Jemelka, Tomáš Macura
Rok: 2017
ostatní

Výstava Československé legie 1914-1920
Martin LOKAJ
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Vysvěcení kostela Všech svatých ve Vlčovicích v kontextu předbělohorské rekatolizace
Jan Saheb
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

výuka
Irena Šebestová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (30.10.2017 - 03.11.2017)
Milan Pišl
Rok: 2017
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (03.01.2017 - 13.01.2017)
Milan Pišl
Rok: 2017
působení v zahraničí

Výzkum českých hydronym v historické perspektivě
Kristýna Bílková
Rok: 2017, Onomastica
článek v odborném periodiku

Výzkum literatury raného novověku - mezi filologií a kulturní historií
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam Levoče ako kapitálového a obchodného centra pre banské podnikanie v spišsko-gemerskej banskej oblasti v 15. a 16. storočí
Miroslav LACKO
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Význam pohřebních rituálů očima generace Y
Petra Šobáňová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860-1918
Michaela Závodná
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahová vazba ve vztahu k profesním zájmům a pracovní spokojenosti u pracovníků v oblasti informačních technologií.
Pavla Buráňová, Lucia Kvitkovičová, Ivana Poledňová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Walter Burley a jeho teorie pravdy podle pozdních komentářů k Aristotelovým Kategoriím a O vyjadřování
Jakub VARGA
Rok: 2017, Aither
článek v odborném periodiku

What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great, Peter Auriol and the Prague Quodlibet by Prokop of Kladbury (1417)
Lukáš Lička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


