Publikační činnost - IS PUBL
Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universidad de Vigo
Gabriela Zapletalová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universität Wien
Martin Pilař
Rok: 2017
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 3. 4. - 7. 4. 2017
Iva Dedková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universitet Paderborn - ERASMUS+ - Staff mobility for teaching between Programme Countries (23/01/2017 - 25/01/2017)
Vít Horák
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Bucharest
Martin Pilař
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Bucharest
Zdeněk Smolka
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Iva Málková
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Miroslav Kubát
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Radek Čech
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017
Radek Čech
Rok: 2017
působení v zahraničí

University Research Blogs as Ways to Knowledge Dissemination and Knowledge Construction.
Renáta Tomášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University St. Kliment Ohridski, Sofia
Jakub Ivánek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
odborná kniha

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita P. J. Šafaríka v Košiciach - přednáškový pobyt (ERASMUS+)
Igor Jelínek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita Slazská v Katovicích, ERASMUS+ 07. - 10.11.2017
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Łódzki
Urszula Kolberová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Warszawski
Marta Pančíková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski - přednáškový pobyt (ERASMUS+)
Igor Jelínek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. 2017
Jelena Kupcevičová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Urban Landscape and its Toponymy - Czech Socialist Cities in the Centre of Research Interest
Jaroslav David
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uvedení knihy Evy Kotarbové Černohorské sluncebraní v Kulturně-literárním centru nakladatelství Academia v Moravské Ostravě, 27. 9
Svatava Urbanová
Rok: 2017
ostatní

Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině
Jan Slíva, Elena Marečková, Hana Reichová, Libor Švanda, Natália Gachallová, Tereza Ševčíková, Kamila Novotná, Lucie Mazalová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Už mu to začlo
Iva Málková
Rok: 2017, Jihočeská univerzita
kapitola v odborné knize

V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)
Tereza Klemensová
Rok: 2017, Naše řeč
článek v odborném periodiku

V. I. P. pozvánka na Popelčin ples
Martin Tomášek
Rok: 2017, Česká literatura
článek v odborném periodiku

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Rok: 2017, Marginalia historica
článek v odborném periodiku

V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Varšavská univerzita
Monika Szturcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

'Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší.' Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky
Jana Grollová
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
kapitola v odborné knize

Ve znamení Barcelony: Mýty a fakta o současné situaci v Katalánsku
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věc Anna Bolavá: aktuálnost uměleckého pseudonymu
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Velcí lidé velké země na stránkách časopisu Lidé a země
Jaroslav David
Rok: 2017, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Velká znaková pečeť Marie Terezie z roku 1752 - zánik samostatné české panovnické sfragistiky
Jiří Brňovják
Rok: 2017
stať ve sborníku

Velkopáteční bohoslužba
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Velvyslanectví Polské republiky v Praze
Simona Mizerová, Michal Przywara
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním
Jana Grollová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Versologie.cz: webové stránky Versologického týmu AV ČR
Michal Místecký
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Verše a křivky. Pokus o klasifikaci básní na základě jejich aktivity
Michal Místecký
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase 'dlouhého' 19. století
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


