Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Hra skrývání a odkrývání, Roy Nachum: Autoportrét
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Hra skrývání a odkrývání. Roy Nachum:Autoportrét
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hraběcí rod Arco na Hošťálkovech v letech 1837-1945
Michal KUBICA
Rok: 2016, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Hrabovské rybníky jsou součástí dějin naší obce. Chovali se v nich kapři, štiky, líni, okouni i úhoři
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2016
ostatní

Hrabyně včera a dnes
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Hrabyně včera a dnes
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrad Cimburk a rod pánů z Cimburka
Dalibor Janiš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrad Lukov - nové objevy
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jana Langová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hraný film ve výuce dějepisu
Kateřina KYJOVSKÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrozby a rizika v současné společnosti
Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip Svoboda
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrušovská farnost v letech 1899-1918 (od jejího zrodu do Velké války)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Hudba jako falešné vědomí
Roman Rakowski
Rok: 2016
ostatní

Hydronymie Ostravska v urbanonymii a mapových pramenech
Jan Slepička
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

'I have to admit that my position will be more difficult ...': A genre analysis of introducing the conference paper move
Gabriela Zapletalová, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Ideando. Búsquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica
Jan Mlčoch, Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Identita bez paměti. Topos sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Igor Jelínek a kol. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4
Irena Bogoczová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ikonografický typ Adorace děcka v českém středověkém umění do husitských válek
Martin Slepička
Rok: 2016
stať ve sborníku

Ikonografie čtyř latinských církevních otců v českém středověkém umění
Martin Slepička
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imago mortis. Obraz smrti v českém umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In vim sanctionis pragmaticae
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Industriální motivy v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Inscenace Spalovače mrtvol v Divadle Petra Bezruče
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2016
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2016
působení v zahraničí

Interaction and intersubjective positioning in book reviews
Olga Dontcheva - Navrátilová, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Interkomprehensja w bliskich językach słowiańskich
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interkulturalität und Mehrsprachigkeit in den Schulen im Donauraum
Marco Winkler
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem 2
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem 2
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl



 
facebook
rss
social hub