Publikační činnost - IS PUBL
Předvolební debaty jak performativní akt
Vít Horák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příběhy věcí - Moták 1984
Iva Málková
Rok: 2017, Labyrint
kapitola v odborné knize

Příběhy věcí samizdat - Český snář (1981)
Iva Málková
Rok: 2017, Labyrint
kapitola v odborné knize

Příspěvek k historii a pamětihodnostem hrabovského dřevěného kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příspěvek ke kultu a ikonografii sv. Ambrože v českých zemích 12.-15. století
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přízraky a masky
Matěj Antoš, Petr Hrtánek, Martin Pilař, Pavel Šidák, Stanislav Drastík, Petra Knesplová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace
Michaela Slaná, Tereza Zemanová, Ondřej Černocký, Pavol Švorc, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologická vzdálenost a vybrané osobnostní proměnné
Josef Kundrát, Hana Peigerová, Johana Turčanová, Nikola Wenclová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování postojů u žáků
Josef Kundrát, Karel Paulík, Panajotis Cakirpaloglu, Zuzana Rojková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka
Marek Malůš, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie lidské odolnosti.
Karel Paulík
Rok: 2017, Grada Publishing a.s.
odborná kniha

Psychometrické charakteristiky osobnostného dotazníka HEXACO-60
František Baumgartner, Viktória Kopuničová
Rok: 2017, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
kapitola v odborné knize

Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?
Iva Dedková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?
Iva Dedková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rakouské Slezsko jako velká továrna
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780-1804
Michal Kubica
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raum und Region in der historischen Forschung
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl, Oswald Überegger
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Reálné gymnázium v Místku a jeho studenti v letech 1918-1938
Lukáš LISNÍK
Rok: 2017, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflection of Ethical Principles in Czech Codes of Ethics
Monika Jones, Radim Maňák, Tomáš Tykva, Martina Nikolskaja
Rok: 2017
stať ve sborníku

Reflexe. Literatura! Čtyři sbírky 'ostravských' autorů
Iva Málková
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Reflexe využití učebnic dějepisu, se zřetelem na prameny písemné ve vybraných českých a německých učebnicích dějepisu
Julie JANKOVÁ
Rok: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
kapitola v odborné knize

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Irena Bogoczová, Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionální výzkum soudobých dějin minorit - metodické problémy a zkušenosti
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Religiozita a spiritualita ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Renesanční zámek v Litultovicích
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2017, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi
Jan Malura
Rok: 2017, Jezik in slovstvo
článek v odborném periodiku

Restricted environmental stimulation and psychopathology
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rok 2017 přinesl nejen opravy sympozijních plastik v sadu Milady Horákové
Jakub Ivánek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Role a význam sociálních sítí v rozvoji středoškolské a profesně-vzdělávací infrastruktury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na příkladě rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role brněnského hradu ve strukturách moravského zemského soudnictví
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize

Role grafických médií ve výuce dějepisu.
Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Rok: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
kapitola v odborné knize

Role rukopisných děl v literatuře předbělohorské. Příspěvek k aktuální diskusi o charakteru českého humanismu
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ROLE UČENÝCH SPOLEČNOSTÍ V PROCESU MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ V RAKOUSKÉM SLEZSKU 1742-1848
Marek Vařeka
Rok: 2017, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

ROSOVÁ, R.: Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy. Ostrava 2014. 199 s.
Martin Slepička
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu
Antonín Dolák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu
Antonín Dolák
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rudí lvi, příběh českých levicových emigrantů v Novém světě na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rudolf Hill - osobnost zakladatelské generace Matice opavské
Lumír Dokoupil
Rok: 2017, Matice slezská
kapitola v odborné knize

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Russkaja pesennaja poezija
Igor Jelínek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Russky.info
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Russky.info
Lukáš Plesník
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rzemiosło i rzemieślnik w polskich i czeskich zbiorach paremiologicznych
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

S Baťou vzhůru do oblak
Jan HERMAN, Gabriela Končitíková, Zdeněk Pokluda
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

S holocaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Salzmonopol und Staatsfinanzwesen der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie
Miroslav Lacko
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


