Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Iskusstvovedčeskoje napravlenije i naučnaja koncepcija kafedry slavjanskoj filologii Ostravskogo universiteta
Igor Jelínek
Rok: 2016, Novaja rusistika
článek v odborném periodiku

Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy
Lukáš LIČKA, Marek Otisk, Daniel Heider
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Ivančena: kamenné svědectví hrdinství a odvahy
Mečislav Borák, David Pindur, Zbyšek Ondřeka, Tomáš FOLDYNA
Rok: 2016,
kapitola v odborné knize

Já a dotek, světlo a tma. Interpretace obrazu Roye Nachuma.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Institut pro hermeneutiku, z. s.
kapitola v odborné knize

'Jak oni mówią', czyli o języku potocznym Polaków na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 2016, LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
článek v odborném periodiku

Jak se žilo 'punkáčům' v Ostravě aneb historie ostravského punku po 'sametové revoluci'
Martin BRYCHTA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak zarządzać nową przestrzenią? Współczesna uczelnia w obliczu wyzwania
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaký je efekt terapie tmou na elektrofyziologii srdce u mladých lidí?
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jan Al Saheb a Karel Müller. Galerie držitelů Paskova. Paskov: Město Paskov, 2015, 37 s. ISBN 978-80-260-7701-5.
Martin Slepička
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Hus jako téma literární historie 19. století (1792-1915)
Jan Malura
Rok: 2016
stať ve sborníku

Jan Zatloukal: L´exil de Jan Čep - Un écrivain tchéque en France
Karel Střelec
Rok: 2016, Aluze
článek v odborném periodiku

Jana Raclavská, Pes v jazyce a myšlení (sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky). Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 246 s. ISBN 978-80-7464-785-7
Irena Bogoczová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyková situace na Těšínsku - diachronní a synchronní hledisko.
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Jazykový a nejazykový subjekt: Lacan a buddhismus
Antonín Dolák
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jazykový obraz emocí v ustálených slovních spojeních v polštině
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti
Lucie Radková, Gabriela Mazurová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Jednoletá odborná stáž - Slezské zemské muzeum, Národní památník II. světové války
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
ostatní

Język młodzieży polskich szkół na Zaolziu. W poszukiwaniu odpowiedniego kodu potocznego
Irena Bogoczová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz psa zawarty w inskrypcjach nagrobnych na wirtualnych cmentarzach zwierzęcych
Urszula Kolberová
Rok: 2016, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku

Językowy obraz religijności zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2016, Wydawnictwo WAM
kapitola v odborné knize

Jiří Kovařík: Život v Napoleonově armádě
Michal SOJČÁK
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

John Locke a problém idejí
Eva Peterková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií
Jan Čížek, Kateřina LOCHMANOVÁ, Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Josef Štolba: Americké povídky
Martin Tomášek
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Jubilejní výstava moravsko-slezského Pobeskydí v Místku roku 1926
Martina ŠIMÍKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jubileusz Profesor Svatavy Urbanovej
Eva Mrhačová
Rok: 2016
ostatní

Julius Lundwall ve službách knížat Lichnowských
Jiří Jung
Rok: 2016, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku

Julius Zeyer - 'Stavitel chrámu' a 'Jan Křtitel západoslovanského literárního symbolizmu' (Ke konstituování esteticko-filozofického kánonu)
Jan Vorel
Rok: 2016, ORIENS ALITER (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy)
článek v odborném periodiku

K Čechům, Němcům, Maďarům, nebo vlastní cestou?
Petr Kadlec
Rok: 2016, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku

K myšlenkovým kontextům ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí Bělého symbolizmu jako modu cogitandi a modu vivendi)
Jan Vorel
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematike ochrany bansko-technických pamiatok na Slovensku na príklade industriálneho areálu Rákošská Baňa
Miroslav Lacko
Rok: 2016, Národní technické muzeum v Praze
kapitola v odborné knize

K procesu rekatolizace na Moravě v prvních desetiletích po tridentském koncilu (do roku 1619). S přihlédnutím k poměrům na tzv. mensálních statcích olomouckého biskupství.
Jan Saheb
Rok: 2016, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

K publicistice Jana Balabána po roce 2000
Karel Střelec
Rok: 2016
stať ve sborníku

K voprosu ob odnom iz sposobov obogaščenija slovarnogo sostava russkogo jazyka
Blažena Rudincová
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

K vývoji dosavadní básnické tvorby Lucyny Waszkové
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

K základním možnostem modelování literárního díla v kontextu české literární vědy - tradice a současnost
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna? (moderování diskuse 19.5.)
Martin Tomášek
Rok: 2016
ostatní

Karel IV. - zbožný panovník. Úcta českého krále ke známým i méně známých světcům
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2016
kurátor výstavy

Karel IV. - zbožný panovník. Úcta českého krále ke známým i méně známým světcům
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2016
kurátor výstavy

Karel IV. a jeho doba v literárním, filmovém a výtvarném zpracování a jejich edukační potenciál
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2016, Muzeum Hlučínska
odborná kniha

Kischovadoktrína
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Knihy Jakubovy
Petr Vidlák
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kobieta w przysłowiach Františka Čelakovskiego (wstęp do językowego obrazu kobiety)
Alina Zimna
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Koktejl
Tomáš Novotný
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918
Michaela Závodná
Rok: 2016, Veduta - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Komenského napravená společnost a její limity
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kommunikation zwischen Experten und Laien. Am Beispiel des Internetforums Conrad
Milan Pišl
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub