Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
PAPEŽSKÁ PROTEKČNÍ PRIVILEGIA A LISTY 13.?15. STOLETÍ PRO MORAVSKÉ KLÁŠTERY
Pavel Hruboň
Rok: 2016, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských VIII
Urszula Kolberová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských VIII - Parémie v 21. století
Simona Mizerová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Pátá Bendzákova básnická sbírka
Iva Málková
Rok: 2016, internetový časopis Platforma pre literatúru a výskum (plav.sk)
článek v odborném periodiku

Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska - případová studie
Jan Kajfosz, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016, Lifelong Learning - Celoživotní vzdělávání
článek v odborném periodiku

Percepcia komunikácie adolescentov s rodičmi v úplnej rodine
Karel Paulík, PhDr. Zuzana Mičková, Ph.D.
Rok: 2016, Aplikovaná psychologie/Applied Psychology
článek v odborném periodiku

Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects
Lukáš LIČKA
Rok: 2016, American Catholic Philosophical Quarterly
článek v odborném periodiku

Performing "Critical Miscegenations" : On the Use of Black Feminist Methodology in "Whitewashed Literatures"
Karla Kovalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act
Lukáš LIČKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peterburgskij period tvorčestva Vladimira Solovjova
Lenka Naldoniová
Rok: 2016, Mysl. Žurnal peterburgskovo filosofskovo obščestva
článek v odborném periodiku

Petr Bezruč - poet, obgărnat ot mitove
Zdeněk Smolka
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

PH Ludwigsburg - Abschlusstagung des Projekts Interkulturalita?t und Mehrsprachigkeit in den Schulen im Donauraum (05/04/2016 - 07/04/2016)
Vít Horák
Rok: 2016
působení v zahraničí

Picova a Ficinova interpretace Cavalcantiho konceptu lásky malé přiblížení
Jan Herůfek
Rok: 2016, Studia comeniana et historica
článek v odborném periodiku

PIKETTY, Thomas: Kapitál v 21. století. Praha: Euromedia Group, k. s. ? Knižní klub v edici Universum, 2015, 663 s. ISBN 978-80-242-4870-7
Adam ŽIDEK
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pilgrimace places and traditions through the eyes of witnesses
Tereza STŘELCOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pindur, David: Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654-1770. Struktury, procesy, lidé. Muzeum Těšínska, Český Těšín 2015, 407 stran, rejstříky
Jaromír Olšovský
Rok: 2016
ostatní

Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2016, Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize

Plastiky Rudolfa Valenty a Karla Nepraše z Mezinárodního sympozia prostorových forem
Jakub Ivánek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Platónova pistis a eikasia
Oldřich Kramoliš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Playful Death: Death Dancing and Playing Chess as a Metaphor of the Late Medieval Society
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Płyniesz Olzo
Karel Kadłubiec
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Płyniesz Olzo
Urszula Kolberová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Pod tvou tváří známá tvář
Vít Horák
Rok: 2016
ostatní

Podívaná v české knize 2015
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Bibiana: revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Podnikatel jako národní agitátor. Hermann Brass a jeho aktivity při sčítání lidu na Zábřežsku v letech 1900-1930
Petr Popelka
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Pojem idea v Lockově teorii
Eva Peterková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Pokrokem ke katastrofě, katastrofou k pokroku
Martin Škabraha
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokusy o zřízení farnosti u kostela sv. Bartoloměje v Nové Vsi
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Polacy w multikulturowej Ostrawie 1900-1939
Martyna Barbara Radłowska-Obrusník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Politická moc a jazykový význam: reálná existence společenských institucí podle Petra Oliviho
Lukáš LIČKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polonika ve sbírkách slezských a moravských muzeí / Polonika w zbiorach muzeów śląskich i morawskich
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
kapitola v odborné knize

Polska i słowacka leksyka i frazeologia archaiczna
Marta Pančíková
Rok: 2016, Akademia Ignatianum
kapitola v odborné knize

Polské dny v Ostravě 2016
Michal Przywara
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Polski wyraz miód na tle słowiańskim (ujęcie porównawcze)
Marta Pančíková
Rok: 2016, Księgarnia Akademicka
kapitola v odborné knize

Polskie i czeskie badania nad wzajemnym obrazem sasiada w podrecznikach szkolnych, polsko-czeskie komisje podrecznikowe
Blažena Gracová, Danuta Konieczka-Śliwińska
Rok: 2016, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Polskie i czeskie stereotypy w kontekście historycznym
Michal Przywara
Rok: 2016
působení v zahraničí

Pomáhání studentům v stresové situaci před zkouškou
Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pomník Františka Sokola-Tůmy ve Zvěřinské kolonii jako projev integrace místních hornických obyvatel do veřejného života ve městě a regionu
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Pomocné vědy historické: multimediální internetová podpora k výuce paleografie a historické chronologie
Pavel Hruboň
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Popkulturní proměny gotického románu v prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Popkulturní proměny gotického románu v prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016, Literatura ludowa. Dwumiesięcznik naukowo-literacki
článek v odborném periodiku

Poslední cesta Karla IV.
Robert Antonín
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Postmoderní proměny gotického románu v prózách Jana Křesadla
Petra Knesplová
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Post-Socialist Society and its Enemies: Perception of Russians, Slovaks and Germans in the Czech Weeklies
Stanislav Holubec
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub