Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Časopisy a knižní publikace pro dětí a mládež z prostředí polské národnostní menšiny po roce 1989
Michal Przywara
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká literatura a kultura v protektorátu
Lucie Antošíková, Jan Malura, Iva Málková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Česká literatura 2016 První bilance 1/2
Iva Málková
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Česká literatura 2016, První bilance 2/2
Iva Málková
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Česká poezie v roce 2016
Iva Málková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česko-polské vlivy v raněbarokní homiletice na příkladu postil Grzegorze z Zarnowca a Jakuba Wujka z Wagrowca
Jana Grollová
Rok: 2016, Fundacja "Silva Rerum Polonarum"
kapitola v odborné knize

Československý, západoslovanský nebo středoevropský román? (K fikčnímu prostoru románu Davida Zábranského Martin Juhás čili Československo)
Petr Hrtánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Českoslovenští Židé a sčítání lidu v roce 1930
Petr Kadlec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Češkata poezija ot 90-te godini na XX v. do părvoto desetiletie na XXI v.
Iva Málková
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Čeština na českém Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti
Irena Bogoczová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ČINÁTL, K. - PINKAS, J. a kol. Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 249 s. ISBN 978-80-87912-11-9
Kateřina KYJOVSKÁ
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čmele. Vánoční vzpomínka (František Sokol-Tůma)
Martin Tomášek
Rok: 2016, Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
článek v odborném periodiku

Čtenářský klub - Jadvižin polštář
Iva Málková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Osamělost pročísel
Iva Málková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Podvolení
Iva Málková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Přibáň Všechno je jenom dvakrát
Iva Málková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Čtyři, nebo pět příčin? Petr Olivi o terminativní kauzalitě
Lukáš LIČKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dárcovství krve a dimenze pětifaktorového modelu osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410-1735
Miroslav Lacko, Erika Mayerová
Rok: 2016, Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny
odborná kniha

Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters zwischen Ideal und Bildungspraxis
Robert Antonín
Rok: 2016, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize

Das Verwaltungs- und Wirtschaftssystem in den ungarischen und deutschen frühneuzeitlichen Bergbaugebieten aus vergleichender Perspektive
Miroslav Lacko
Rok: 2016, Der Anschnitt
článek v odborném periodiku

De la viabilité du texte automatique dans le théatre : S´il vous plaît, I, 1
Mariana Kunešová
Rok: 2016, Echo des études romanes
článek v odborném periodiku

De trinitate: Roscellinus contra Anselmus
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějinám navzdory. Strastiplná cesta Alfreda Pchalka ke kněžství
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2016, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Dějiny současné české literatury na cestě do světa
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny současné české literatury na cestě do světa
Martin Pilař
Rok: 2016, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku

Dělnická zábava v období nacistické okupace (na příkladu ostravských oddílů DTJ)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Demiurgický svět schizoidního adepta Jateka (Hledání vnitřního řádu v Andělu Jáchyma Topola)
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Den s překladem XI
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem XI - oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (11. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Deník Marie Lichnowské (1860-1862)
Jiří Jung
Rok: 2016, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Der literarische Nachlass des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) im Fokus seiner Kontakte zum preußischen König Friedrich II. und zur österreichischen Kaiserin Maria Theresia
Iveta Zlá
Rok: 2016, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
článek v odborném periodiku

Der Weg nach Osten. Heinrich VII. und der Erwerb Böhmens für die Luxemburger
Robert Antonín
Rok: 2016, Böhlau
kapitola v odborné knize

Děti a holocaust. Téma paměti v literatuře pro děti a mládež v posledních dvou desetiletích
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Dítě, dětství a literatura. Literární archiv. Sborník PNP
článek v odborném periodiku

Did the Great War Change the Living Conditions, Career, Social Status and Development of the high-ranking Civil Servants? The Example of the North Moravia and Silesia Cities
Andrea Pokludová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Hauptprobleme des Aufbaus eines modernen Straßennetzes in den böhmischen Ländern in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus
Petr Popelka
Rok: 2016, Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich
článek v odborném periodiku

Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Lebensgrundsätze des Grafen Albert Joseph Hoditz im Fokus seines literarischen Schaffens
Iveta Zlá
Rok: 2016, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die Rolle der Roma-Minderheit in der Tschechischen Republik
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Die Widerspiegelung des interkulturellen Milieus des Hultschiner Ländchens in August Scholtis´ Roman 'Ein Herr aus Bolatitz'
Irena Šebestová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dinamičeskije izmenenija nesklonjajemych suščestvitelnych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Discourses in the times of multimodal change: MOOCs mean 'massive open online courses'
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Discursive Legitimation of Major World Oil Companies on Their Official Websites
Dita Trčková, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Diskrimination oder Diskriminierung von Frauen? Vorüberlegungen zur Analyse von deverbalen Derivaten von Verben auf -ier(en)
Martin Mostýn
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobývání země v české a německé literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Domy olomoucké univerzity v letech 1946?1989
Pavel Zatloukal
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doporučení do tisku: Realizacija semantičeskogo priznaka kratnosti dejstvija na urovne širokogo konteksta
Zdeňka Nedomová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doznania emocjonalne w konstruowaniu tożsamości
Jan Kajfosz
Rok: 2016, Wydawnictwo UMCS
kapitola v odborné knize

Dramatické a filmové postupy v Romanci pro křídlovku na pozadí komparace básnického textu, rukopisu filmové povídky a filmu
Markéta Kročilová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub