Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Slovníky gestikulácie - o jednom nezvyklom druhu slovníka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo o literatuře
Iva Málková
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Slovo o literatuře
Zdeněk Smolka, Jan Malura
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Smrt a její podoby ve vybraných prózách Jáchyma Topola
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smyslové vnímání a role pozorovatele ve středověké filosofii: Roger Bacon, Petr Olivi, Petr Auriol
Lukáš Lička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sochař Jan Baltasar Janda - 190 let od narození
Jiří Jung
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Social exclusion in the Czech republic
Petra Šobáňová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?
Pavel Kladiwa
Rok: 2017, Opera historica
článek v odborném periodiku

Socioonomastika - lze ji vymezit jako samostatnou disciplínu?
Jana Rausová
Rok: 2017, Onomastica
článek v odborném periodiku

Sopostavitelnoe izučenie lingvističeskoj terminologii v Ostravskom universitete
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sopostavitelnoje izučenije lingvističeskoj terminologii v Ostravskom universitete
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017, Uniwersytet Slaski
kapitola v odborné knize

Současná podoba českého jazyka a literatury
Karel Oliva, Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Souhra modů v záři reflektorů: multimodální analýza divadelních stránek
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spatial mobility among the clergy and the regionalization of clerical careers in the 18th century: the example of the Liechtenstein estates in North Moravia and Silesia
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika jazykové komunikace v české části Těšínského Slezska
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spiritualita v sociálních službách
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spišská meď, striebro a železo na trhoch stredovekej Európy
Miroslav Lacko
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společné studium Čechů a Slováků. Příspěvek k významu gymnázia v Jablunkově a rozboru jeho studentstva v letech 1936-1938
Lukáš LISNÍK
Rok: 2017, ČASOPIS SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
článek v odborném periodiku

Společnost Edvarda Beneše a moderní dějiny versus současná média
Pavel Carbol
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společnost jako otázka
Vít Horák
Rok: 2017, CDK
odborná kniha

Společnost poddanského města
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Srovnání dvou českých knižních vydání polských pohádek a pověstí
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2017, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

STOLLBERG-RILINGER, Barbara: Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit. Eine Biographie
Michal KUBICA
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v 16.-20. století. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej od XVI do XX wieku
Jiří Brňovják
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Stopy Schopenhauerovy filosofie pesimismu v životě a díle polského prokletého básníka Kazimierze Ratoně
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Strany, nebo kmeny?
Vít Horák
Rok: 2017
ostatní

Strategie przekładu nazw własnych na przykładzie języka polskiego i czeskiego
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategies of Repair in Spoken Academic Discourse
Magdalena Hanusková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Structural Aspects of Conventionality
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2017
působení v zahraničí

Střední škola jako prostředek pro vstup mezi inteligenci. K zastoupení dětí z dělnických rodin na českých středních školách v Moravské Ostravě, Místku a Jablunkově v prvorepublikovém období.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Středoevropan Jiří Třanovský
Jan Malura
Rok: 2017, Protimluv
článek v odborném periodiku

Středohornoněmecká lyrika a epika na dvoře posledních Přemyslovců jako pramen k interpretaci panovnického ideálu 13. století v českých zemích
David SYCHRA
Rok: 2017, Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Studentská vědecká konference věnována 70. výročí narození prof. dr hab. Piotra Sawického (5.4.2017)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 17, NUM. 1 / 2017
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017, ISSN 1803-6406
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1/2017
Iva Dedková
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 17, NUM. 2 / 2017
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. Editorial
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. ISSN 1803-6406
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2/2017
Iva Dedková
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol.17, Num. 1 / 2017
Begońa García Ferreira
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol.17, Num. 2 / 2017
Begońa García Ferreira
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XXI/1
Jana Raclavská
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia Slavica XXI/2
Jana Raclavská
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studiengang Deutsch für die übersetzerische Praxis an der Universität Ostrava: thematische Schwerpunkte und ihre Praxisorientierung
Iveta Zlá
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Superdiversity of Digital Discourse through the Lens of Linguistic Anthropology
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2017, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub