Publikační činnost - IS PUBL
Paměť míst na 'okrajích' jako téma současné české prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paradoxy pohybu
Vladimír Šiler, Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Particles with evaluative and postural modality as possible devices of manipulation
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Patočka a Zénón
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2017, Aluze: Revue pro literaturu, filozofii a jiné
článek v odborném periodiku

Paweł Kubisz - poeta gniewu
Michal Przywara
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogical Humanism and Creativity in ICT- oriented Elementary Schools.
Zdenka Stránská, Ivana Poledňová, Martina Keratová
Rok: 2017
stať ve sborníku

PEJČOCH, Ivo: Ve znamení zeleného hákového kříže : Národně socialistická dělnická a rolnická strana - historie české obdoby NSDAP. Cheb 2016
Martin BRYCHTA
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Percepce a její klíčová role v Aristotelově etice
Roman Hloch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Lukáš Lička, Marek Otisk, Daniel Heider
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Perspektivy českých sociálních dějin
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Martina Dragonová, Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil (moderování konference)
Zdeněk Smolka
Rok: 2017
ostatní

Petr Bezruč plný záhad
Zdeněk Smolka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Philosophical Way to God's Wisdom: Arithmetic and the Definitions of a Number in Early Medieval Texts
Marek Otisk
Rok: 2017, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
článek v odborném periodiku

Pijaństwo i trunki we frazeolgii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Wydawnictwo WAM
kapitola v odborné knize

Piotr Sawicki; Magdalena Pabisiak (2016). Refranero espaňol-polaco. 1551 przyslów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu. 311 pp. ISBN 978-83-60097-72-4 (PB), ISBN 978-83-60097-74-8 (HB), ISBN 978-83-60097-75-5 (PDF)
Jana Veselá
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Písně Jana Augusty a editorské strategie pořadatelů bratrských a jinokonfesijních kancionálů 16. - 18. století
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Pochybné preference
Vít Horák
Rok: 2017
ostatní

Počátky ostravského obvodu Hrabová sahají až do 13. století. Historii mapuje nová výpravná kniha
Martin Slepička
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Podíl umělců z Moravy a Rakouského Slezska na vnitřní výzdobě hornoslezských cisterciáckých klášterů v Jemielnici a v Rudách Velkých v době baroka
Jaromír Olšovský
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podíl umělců z těšínského Slezska na podobě protestantské výtvarné kultury
Jaromír Olšovský
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podnikatelé českých zemí. Pokus o historiografickou bilanci.
Petr Popelka, Eduard Kubů, Barbora Štolleová
Rok: 2017, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Poetika autorské písně (na slovanském materiálu)
Igor Jelínek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled do minulosti z našeho časového bodu (poznámky ke knižně vydaným zahraničním komiksovým a obrázkovým zpracováním tematiky holokaustu)
Svatava Urbanová
Rok: 2017, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Pokus o vyvrácení dvou nejčastějších stereotypů české a slovenské společnosti k Romům
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Zeszyty Luźyckie
článek v odborném periodiku

Pokušení
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Polská zpívaná poezie
Michal Przywara
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poľské, slovenské a české prekladové a terminologické slovníky v minulosti a dnes
Marta Pančíková
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

Polsko-czeska frazeologia porównawcza
Jana Raclavská
Rok: 2017
působení v zahraničí

Polsko-czeska homonimia jako problem translatorski
Jiří Muryc
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
kapitola v odborné knize

Pomáhání studentům v stresové situaci před zkouškou
Zdeněk Vavrečka
Rok: 2017
stať ve sborníku

Porodnost obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší v 'dlouhém' 19. století
Lukáš Turoň
Rok: 2017
stať ve sborníku

Portrétní galerie proboštů a opatů kanonie premonstrátek v Chotěšově
Lubor Kysučan, Jana Oppeltová
Rok: 2017, Minulostí západočeského kraje
článek v odborném periodiku

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postmoderní obraz smrti v románech Martina Komárka
Petr Hrtánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Post-panoptické sociální sítě a cesta ke komplexnější sociolingvistice: teoreticko-metodologická reflexe
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

posudek pro časopis Studia et documenta slavica
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek pro Literární archiv
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek rukopisu pro LA
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Poučte se z chyb bohů! Fiktivní korespondence Cerery s Neptunem jako součást sbírky diktamin Jindřicha z Isernie
Jan Slíva
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy)
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, vol. 24, nr 2
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pozůstalostní písemnosti kněží olomoucké (arci)diecéze z druhé poloviny 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


