Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Didaktika polského jazyka 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die Zeitung und die Welt
Ludwig Maximilian Eichinger
Rok: 2019, Frank und Time
kapitola v odborné knize

Digital Educational Resources for TEFL: A Thematic Analysis
Markéta Bilanová
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Digitální výukové zdroje v konstruktivistickém pojetí prizmatem motivace
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digitální výukové zdroje v konstruktivistickém pojetí prizmatem motivace
Markéta Bilanová
Rok: 2019, Magnanimitas
kapitola v odborné knize

Dignitas hominis G. Pica della Mirandola: jeho zdroje a vliv
Jan Herůfek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dignitas hominis G. Pica della Mirandola: jeho zdroje a vliv
Jan Herůfek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Dimenze šestifaktorového a prosociálního modelu osobnosti
Zdeněk Mlčák, Nikol Wenclová
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize

Dismantling the Asymmetry Argument
Vlastimil Vohánka
Rok: 2019, The Journal of Value Inquiry
článek v odborném periodiku

Distinctive lexical patterns in Russian patient information leaflets: a corpus-driven study
Łukasz Michał Grabowski
Rok: 2019, Russian Journal of Linguistics
článek v odborném periodiku

'Do báně na pořádnů robotu'
Tomáš Herman
Rok: 2019, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové / OFTIS Ústí nad Orlicí
kapitola v odborné knize

Do Czech Native and Non-native Speakers Differ in the Morphological Richness?
Miroslav Kubát, Zdeňka Suchá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno - osobnost Jaromíra Šavrdy (monografie a edice dopisů)
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatelských rodin Kleinů a Ringhofferů
Petr Popelka
Rok: 2019, Národní technické muzeum
kapitola v odborné knize

DOM W POLSKOJĘZYCZNEJ LITERATURZE ZAOLZIA W UJĘCIU AKSJOLOGICZNYM
Jana Raclavská
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
kapitola v odborné knize

Dominát
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Dopady první světové války a vzniku Československa na život obyvatele severomoravské obce Hrabová
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dům jako idylické a antiidylické místo (ve třech 'románových kronikách')
Veronika Walachová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dwujęzyczność na Zaolziu w RC - sytuacja językowa i uwarunkowania prawne
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Education, Training and Sustainable Development at Industrial Heritage Sites
Květa Jordánová
Rok: 2019, International Cultural Centre
kapitola v odborné knize

Edukační hry s hraním rolí a jejich vliv na intrinsickou motivaci žáků základních škol
Hana Peigerová, Zuzana Rojková, Josef Kundrát
Rok: 2019, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Efekty a faktory psychoterapeutického procesu v prostředí se sníženou zevní stimulací
Adéla Hoblíková, Lucie Maliňáková, David Škrda, Veronika Dubová, Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eine korpusgestützte Analyse von nahen Synonymen am Beispiel von Parallelbildungen auf -ation und -ierung
Martin Mostýn
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Einführung in die Literaturtheorie
Irena Šebestová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Eksperyment Czechosłowacja (1918-1938)
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El espaňol coloquial en las redes sociales
Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elementy humoru w twórczości Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
Petr Popelka, Ewald Hiebl, Judit Pál, Lukáš fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Emoční inteligence
František Baumgartner
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: Odvrácená strana emočních schopností
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Rok: 2019, CESK PSYCHOL
článek v odborném periodiku

English Linguistics Undergraduates' Experience with Moodle
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Linguistics Undergraduates' Experience with Moodle in Blended Learning Environment: a preliminary study
Markéta Bilanová
Rok: 2019, IEEE Computer Society
kapitola v odborné knize

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entrepreneurs in the Lands of the Bohemian Crown during the long 19th century: an attempt at a historiographic evaluation
Petr Popelka
Rok: 2019, LIT Verlag
kapitola v odborné knize

Environment where there is none
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environment where there is none
Marek Malůš
Rok: 2019, Tribun EU s.r.o.
kapitola v odborné knize

Erasmus+
Simona Mizerová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Erasmus+ US Katowice
Jan Čížek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Erstellung und Verwendung einer korpusbasierten Datenbank von Fachtermini im DaF-Unterricht
Milan Pišl
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?Es todavía una novela? El modo de trabajar de Javier Cercas.
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eso le pasó a un amigo en un reino lejano: de cómo se transmiten los datos incómodos y polémicos en la literatura infantil y juvenil de América Latina
Lillyam Rosalba Gonzalez Espinosa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estate society of the Troppau-Jägerndorf principality during the reign of Maria Theresa
Michal Kubica
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetická (ne)hodnota ilustrací umeleckých naratívnych textov v kontexte kognitívneho rozvoja
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Eugenika Anny Pammrové aneb variace na nadčlověka.
Michal Hronovský
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

European Summer School in Logic, Language and Information
Miroslav Kubát
Rok: 2019
působení v zahraničí

European Summer School in Logic, Language and Information
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

European University Viadrina
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Eva Maliti, Andrej Belyj, celistvosť (v) mnohosti. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2018, ISBN 978-80-224-1696-2.
Jan Vorel
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Evolución de la imagen mediática de los intelectuales espa?oles en la prensa checoslovaca entre los a?os 30 y 60 del siglo XX
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evolución de la imagen mediática de los intelectuales espa?oles en la prensa checoslovaca entre los a?os 30 y 60 del siglo XX
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Rok: 2019
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub