Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Poetologické aspekty obrazových naratívov (Dominika Petáková)
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poetry in the First and Second Year of the Protectorate
Iva Málková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poezie Eduarda Ovčáčka a její přesahy do jiných médií
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Poezie Petra Motýla v kontextu poezie 90. let 20. století
Vasilios Chaleplis
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí odolnosti v současné psychologii
Karel Paulík
Rok: 2019
stať ve sborníku

Pojetí sebe sama v díle Adriany Piper
Barbora Michlová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polacy za Olzą. Asymilacja kulturowa i językowa
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzykowa codzienność
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize

Political colonization quantified: Urbanonymy landscape seen as a network of street-sign posts
Michal Místecký
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Polská literatura v přehledu
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Polski.info: Nauczanie języka polskiego online
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polští architekti v českých zemích v období novověku / Architekci polscy w Republice Czeskiej w czasach nowoźytnych
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Ponjatie antropocena i noosfery v kontekste russkoj idei bogočelovečestva i čelověka-boga.
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

posouzení vědeckých výstupů pro Radu vlády pro výzkum a inovace
Iva Málková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Postmodernismus jako nekonečná rozmanitost
Roman Rakowski
Rok: 2019, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Postoje ke smrti a vnímaná životní smysluplnost
Klára Machů, Johana Turčanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Posudek na rukopis básnické sbírky Ireny Šťastné
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Povaha protektorátní poezie
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Pozitivní a negativní transfery mezi češtinou, francouzštinou a dalšími cizími jazyky (nejen) v oblasti předložek
Iva Dedková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Práce a obživa ve výtvarných realizacích pro architekturu Valašska 50.-80. let 20. století
Jakub Ivánek, Vladislava Říhová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace knih - Jaromír Šavrda Tvůrce v zástupu a opozici a Vydržať!
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Problém statečnosti v Arisotelově nauce o středu
Roman Hloch
Rok: 2019, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Problematyka przekładu tekstów umów cywilnoprawnych w czesko-polskiej kombinacji językowej na podstawie praktycznych przykładów z codziennej pracy tłumacza tekstów specjalistycznych
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROM, Jan Dlugosz University in Czestochowa
Tamara Tomanová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Proměna Opavy v centrum stavovské a šlechtické společnosti druhé poloviny 18. století
Michal Kubica
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměnné a konstanty Zábranovy poezie v koexistenci (případně v konvergenci a divergenci) s básnickým překladem
Jan Krasický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prostor ideologie. Varianty motivu sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2019, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Přednášky Tradiční kultura západních Karpat
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Představy absolventů učitelského studia o budoucí profesi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přejímky v karpatské pastevecké terminologii. K otázce valašské kolonizace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Přidaná hodnota exilu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce
Lumír Dokoupil, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Psyché - od Hérakleita k Sókratovi
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Putování za svatým Jakubem. Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela
Martin Pleško, Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantifying the Quantitative Meter: On Rhythmic Types in the Dactylic Hexameter
Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann, Peter Zörnig, Michal Místecký
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Insights into Syllabic Structures
Michal Místecký, Peter Zörnig, Kamil Stachowski, Anna Rácová, Yunhua Qu, Kuizi Ma, Mihaiela Lupea, Emmerich Kelih, Volker Gröller, Hanna Gnatchuk, Alfiya Galieva, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2019, RAM-Verlag
odborná kniha

Recenze: Úspešný štart do praxe prekladateľov, tlmočníkov a freelancerov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek: Cizojazyčné prvky v současné ruské internetové reklamě (v oblasti vzdělávání)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflection of Migration Between 1945 - 2015 in Contemporary Czech Literature
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe. Literatura!
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Reflexe migrace mezi lety 1945-2015 v současné české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Jana Raclavská, Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku

Reformní reálné gymnázium, středoškolský typ nového věku? Vybrané aspekty z dějin reformně reálného vzdělávání (1908 -1941)
Lukáš LISNÍK
Rok: 2019, ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS
článek v odborném periodiku

Rok 1968 v ČSSR - pokus o oživení občanské společnosti a jeho likvidace1
Nina Pavelčíková
Rok: 2019, INSTYTUT ŚLĄSKI
kapitola v odborné knize

Role historie v době post-faktické
David Černín
Rok: 2019, Filosofie Dnes
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub