Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
stať ve sborníku

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii (diachronní a synchronní aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O původu konvencí: Nápadná cesta ke koordinaci
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O stromech a kamenech - překlad (Aharon Meged)
Tomáš Novotný
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Obraz české poezie v protektorátních časopisech (Kritický měsíčník, akord)
Iva Málková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach
Blažena Gracová, Martin Tomášek
Rok: 2016
ediční a redakční práce

OBRAZ OBDOBÍ "SOCIALISMU" v českých a polských učebnicích / OBRAZ OKRESU "SOCJALIZMU" w czeskich i polskich podręcznikach. B. Gracová, M. Tomášek (eds)
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Obraz rozkoše v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Obraz rozkoše v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz spożycia alkoholu we frazeologii Śląska Cieszyńskiego
Urszula Kolberová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz,obraz,obraz
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
článek v odborném periodiku

Obrazy války - záznamy paměti?
Iva Málková
Rok: 2016, ÚČL AV ČR, Akropolis
kapitola v odborné knize

Obyvatelé Moravské Ostravyna počátku 20. let 20. stoletína příkladu souborunájemních domů
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Occupational Structure in the Bohemian Crown Lands 1869-2011
Stanislav Knob
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od konskripcí duší k prvnímu modernímu sčítání obyvatelstva v roce 1869
Ludmila Nesládková
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Od počátků k současnosti (1955?2015). 60 let bohemistiky na ELTE
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Od starého Krausovce k novému. Kulturněhistorický pohled na transformaci vybrané lokality v Moravské Ostravě od konce prvního desetiletí 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

odborná recenze knihy Kapitoly o právech zvířat
Vlastimil Vohánka
Rok: 2016
ediční a redakční práce

odborný posudek pro Religious and Sacred Poetry
Iva Málková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odkaz prezidenta Beneše v poúnorovém exilu
Pavel Carbol
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odkaz prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše
Pavel Carbol
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odrodzenie narodowe na Słowacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Ojciec i syn. Wacław I i Przemysł Otokar II
Robert Antonín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Okolnosti obnovení a proces zřízení samostatné duchovní správy v Třebovicích v letech 1901 - 1906
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

"Omnis potestas a deo est" The sacred aspects of the legitimacy of the ruler in the narrative sources from high medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2016, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

Óndra Łysohorsky - outsider nebo Lašsko-evropský básník?
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

"One Must Not Be a Greenhorn?"
Stanislav Kolář
Rok: 2016
stať ve sborníku

Online video tutorial: Monologue or Dialogue?
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opavský deník Deutsche Post. Domovský tisk sudetských Němců v západním Slezsku
Michael RATAJ
Rok: 2016, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Oponentský posudek publikace Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Martin Tomášek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: The Case of John of Borotin
Lukáš LIČKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organizované dělnictvo optikou dobových elit na příkladu oslav 1. máje na Ostravsku (1890?1914)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osmdesát let od počátku Benešova prezidentství
Pavel Carbol
Rok: 2016
stať ve sborníku

Osmdesát let poté: španělská občanská válka s (jistým) odstupem
Jiří Chalupa
Rok: 2016, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu
Viktória Kopuničová, František Baumgartner
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Osobnost, pracovní spokojenost a vztah k práci
Karel Paulík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnostné koreláty rizikového správania v kyberpriestore
František Baumgartner
Rok: 2016
stať ve sborníku

Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam
Nina Pavelčíková
Rok: 2016, Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně
kapitola v odborné knize

Ostrava v publicistice Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2016, Protimluv
článek v odborném periodiku

Ostrava ve válce: Příklad průmyslové aglomerace
Stanislav Knob
Rok: 2016, Documenta Pragensia
článek v odborném periodiku

Ostravská Libri prohibiti, Jaromír Šavrda a archivní nálezy
Iva Málková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravské a opavské synagogy v proměnách času
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravské sochy mají jeden rok
Jakub Ivánek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Ostravskijjam krau kato chudožestven obraz v tvorčestvoto na trima pisateli emigranti
Martin Pilař
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Ostravský kulturní mecenát ? znovurození identity, na příkladu sbírky výtvarného umění Vítkovice, a.s.
Tomáš Koudela
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Osudová periferie (poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otázka státního občanství železničních zřízenců na Těšínsku v letech 1918-1938
Michal SOJČÁK
Rok: 2016, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Oživená příroda a industriální pokrok. Procesy mytologizace v komparativním srovnání děl Vojtěcha Martínka a Augusta Scholtise
Lukáš PĚCHULA
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Palác Muzea umění v Olomouci
Pavel Zatloukal
Rok: 2016, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech (na příkladu Staré Karviné)
Kristýna Bílková
Rok: 2016, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub