Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Behaviour in coordination
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2016
působení v zahraničí

Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny
Igor Jelínek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bergerova konstruktivistická sociologie vědění jako kritika vědomí
Karel Hlaváček
Rok: 2016, Sociální studia
článek v odborném periodiku

Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, aktivní účast na konferenci, 18.5.-21.5.2016
Anna Pumprová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století
Zdeněk Smolka
Rok: 2016, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Biblioth?que nationale de France
Marek Petrů
Rok: 2016
působení v zahraničí

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 3, heslo Jiří Urbanec
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Black Feminist Literary Criticism: Past and Present
Karla Kovalová
Rok: 2016, Peter Lang
odborná kniha

Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Brněnské regionální centrum - 'Nové srdce města dvacátého století'
Lukáš KOS
Rok: 2016, Brno v minulosti a dnes - příspěvky k dějinám a výstavbě Brna
článek v odborném periodiku

Bruntál a jeho podnikatelské elity v textilním průmyslu
Tereza ČAPANDOVÁ
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bruntál a jeho textilní průmysl v meziválečném období
Tereza ČAPANDOVÁ
Rok: 2016, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

BŘEZINOVÁ, Kateřina (2014): El imaginario chicano. La iconografía civil y política de los mexicanos en Estados Unidos de América 1965 - 2000
Jiří Chalupa
Rok: 2016, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Byzantine Tradition of Medieval Art in Central Europe
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Camillo Sitte
Pavel Zatloukal
Rok: 2016, Vědecká knihovna Olomouc
kapitola v odborné knize

Caminos del Hispanismo
Jana Veselá
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Causa terminativa: pátý typ příčiny?
Lukáš LIČKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia
Jan Mlčoch
Rok: 2016
působení v zahraničí

Cervantes vivo o muerto
Jan Mlčoch
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

Cestování dětí a mládeže od druhé poloviny 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku

Chaos i ład jako porządek organizujący tekst
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Charakteristika pověsti z Horního Slezska
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Chasidské niguny
Tomáš Novotný
Rok: 2016, Rozmer
článek v odborném periodiku

Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Rok: 2016, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
kapitola v odborné knize

Cinco esquinas y Panama Papers: la ficción que predijo la realidad
Jan Mlčoch
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Církev českomoravská a Protektorát
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Církevní procesy konce 50. let a začátku let šedesátých aneb zlatá šedesátá
Vojtěch Vlček
Rok: 2016, Ústav pro studium totalitních režimů
kapitola v odborné knize

Císařův mim Václava Renče: K ideové kostře dramatu
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cizinci v Rakouském Slezsku. Proměny šlechtické společnosti Rakouského Slezska (na příkladu pozemkových vlastníků)
Jiří Brňovják
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co obnáší funkce filosofa?
Roman Rakowski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co říkají věty, v kterých někomu připisujeme propoziční postoje
Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co zní v ozvěnách?
Iva Málková
Rok: 2016, Romboid
článek v odborném periodiku

Cohesive Aspects of Humor in Internet Memes on Facebook: A Multimodal Sociolinguistic Analysis
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2016, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Collective identity in the context of medieval studies
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Comenius' Concept of Pansophy as Seen through His Correspondence
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contar y cantar. La lógica del poema extenso (casos de Ernesto Cardenal y Roque Dalton)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Copingové stratégie vo vzťahu k problematickému používaniu internetu.
Maria Vašutová, PhDr. Viktória Kopuničová, Phd., Karin Kopáčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CULTURAL HERITAGE OF THE POST-TOTALITARIAN CITIES: 20TH AND 21ST CENTURIES. FOREWORD
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Rok: 2016, Mesto a dejiny
článek v odborném periodiku

Current Position of Young People in Visegrad Countries in Comparison with the European Union Average
Zdeněk Vavrečka, Markéta Dolinová
Rok: 2016, Humanizacja pracy
článek v odborném periodiku

Czech Visual Art in the International Context
Tereza ČAPANDOVÁ, Tomáš Koudela
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Czy kobieca starość to nie radość? Interpretacja kobiecej pełni życia na przykładzie elementarnych tekstów dotyczących fizycznego piękna kobiet
Simona Mizerová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czy kobieca starość to nie radość? Interpretacja kobiecej pełni życia na przykładzie elementarnych tekstów dotyczących fizycznego piękna kobiet
Simona Mizerová
Rok: 2016, Wydawnictwo Aureus
kapitola v odborné knize

'Czy wdzięk Twój ostoi się przed latami?' Obietnica wiecznej młodości zawarta w reklamach opublikowanych w czasopiśmie 'Kobieta w Świecie i w Domu'
Renata Bláha
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čas v raném středověku: kontemplativní spekulace nebo empirické měření?
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub