Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
??? ??? ???? Ze silného vyšlo sladké
Tomáš Novotný
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

: Female Characters in Hisaye Yamamoto?s Fiction
Kateřina Hotová
Rok: 2016
stať ve sborníku

: Quelle identité numérique dans le commentaire public? Le cas des voeux présidentiels tch?ques et français dans la presse en ligne
Jan Lazar, Laetitia Emerit-Bibie
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A GeM of the Dutch National Ballet
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A GeM of the Dutch National Ballet
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A genre analysis of acknowledgements in the SciELF corpus
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A smallholder on the road: selected aspects of pilgrimages and travel in the second half of the 19th century, based on the example of Josef Stříž (1833-1905)
Jan PEZDA
Rok: 2016, Akademia Pomorska w Slupsku
kapitola v odborné knize

A Study of the Im/Personal Reality in the Advertising Leaflets on Non-Prescriptive Pharmaceutical Products
Ivana Řezníčková, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová, Christopher Hopkinson
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS, Studia Germanistica, Nr.18
Lenka Vaňková
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2016/19
Lenka Vaňková
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 18/2016 a 19/2016
Martin Mostýn
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Advanced professional training for university teachers
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Agricola bonus - mezi ideálem a propagandou
Lubor Kysučan
Rok: 2016, STIMUL - centrum informatiky a vzdelávania FiF UK
kapitola v odborné knize

Aharon Meged
Tomáš Novotný
Rok: 2016, Protimluv
článek v odborném periodiku

'Aitia' a 'sofia' v knize A Aristotelovy Metafyziky.
Filip SVOBODA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Urszula Kolberová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Akademie věd v Moskvě
Martin Tomášek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Aktivity tajné církve na Ostravsku v období normalizace
Lukáš VACULÍK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aleš Dostál - 'básník lesa'
Lukáš Průša
Rok: 2016, Průhledy. Občasník Obce spisovatelů
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia
Irena Fialová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alternative Dissidents in Czech, Russian and Polish Underground
Martin Pilař
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ALUZE NA TVORBU PROKLETÝCH BÁSNÍKŮ V DÍLECH POLSKÝCH AUTORŮ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ALUZE NA TVORBU PROKLETÝCH BÁSNÍKŮ V DÍLECH POLSKÝCH AUTORŮ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ .
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Americké divadelní primárky
Vít Horák
Rok: 2016
ostatní

Analiza konwersacyjna a badanie zachowań językowych
Anna Burek
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Analysis of Secondary School Teacher Trainee Feedbacks
Markéta Bilanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?And this is the view from outside my window?: on text and image interplay in university website blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Angličtina jako lingua franca versus angličtina rodilých mluvčích v odborných textech
Renáta Tomášková
Rok: 2016
stať ve sborníku

ANGLIČTINA JAKO LINGUA FRANCA VERSUS ANGLIČTINA RODILÝCH MLUVČÍCH V ODBORNÝCH TEXTECH
Renáta Tomášková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antonín Bedřich Mitrovský (s. 138-139), Wilhelm Gutmann (s. 168)
Aleš Zářický
Rok: 2016, Vlastivědné muzeum v Olomouci
kapitola v odborné knize

Antonín Simper - ruský legionář a důstojník četnictva
Martin LOKAJ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetyp 'hrdinky' v literatuře fantasy
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetyp 'hrdinky' v literatuře fantasy
Lucie Fiurášková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Architektura Nowej Huty: założenia i realia
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Area Slavica (1)
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Argumentační fauly v prostředí diskusních fór k domácí politice
Rostislav Gromnica
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Asociace spisovatelů Slovenska, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Aspekt genderové identity v žánru gotického románu a identita hrdinek ve vybraných prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016, Bohemica Olomucensia. Časopis pro bohemistická a mezioborová studia
článek v odborném periodiku

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš LIČKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

August v západoslovanských pranostikách
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Auto-narration as a way of self-presentation. The stereotype of polish migrants in Germany and the self-perception of Poles abroad in their auto-narrations
Anna Burek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bad Times of a Bad King. Rex-tyranus and Rex-inutilis in Medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Baníctvo a hutníctvo na Spiši v rokoch 1526-1918
Miroslav Lacko
Rok: 2016, Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

Bańko, M., Svobodová, D., Rączaszek-Leonardi, J., Tatjewski, M.: Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce
Markéta FUCIMANOVÁ, Jiří Muryc, Tereza Vlachová
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy
Jaromír Olšovský
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Básně Jaroslava Žily
Iva Málková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Básníci bez šerpy
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů
Jakub Ivánek
Rok: 2016, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku (zvlášť na případu Karlových Varů)
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?
Lucie Radková
Rok: 2016, Zeitschrift für Slawistik
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub