Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Možné vlivy theoria na filosofia v Aristotelově Protreptiku a knize A, s přihlédnutím k jeho předchůdcům i následovníkům
Filip Svoboda
Rok: 2016, AITHER
článek v odborném periodiku

Možnosti tvorby kariérního řádu na vysoké škole
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné české učebnice dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Môžu hrať jazykové charakteristiky autora originálu pri preklade pragmaticky orientovaného textu významnú úlohu?
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MRVÍK, Vladimír Jakub: Zahrada květná a melounice
Aleš Zářický
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze
Irena Bogoczová, Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multiplication of Death: The Legend of the Three Living and the Three Dead and Late Medieval Funerary Practice
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multz von Walda Juraj Ernest (1688-1748)
Miroslav Lacko
Rok: 2016, Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Martin Slepička
Rok: 2016
působení v zahraničí

Muzea techniky, průmyslu a science centra v Německu
Monika KUDELOVÁ
Rok: 2016
ostatní

Myšlenkové kontexty ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí symbolizmu A. Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Na hranici mezi minulostí a přítomností: současné perspektivy orální historie.
Martin BRYCHTA, PhDr. Pavel Mücke Ph.D.
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání
Tereza Dědinová, Zbyněk Fišer, Jakub Jarina, Luisa Nováková, Matěj Antoš, Jana Cindlerová, Joanna Czaplińska, Antonín Dolák, Michal Fránek, Anna Gnot, Daniel Jakubíček, Jiří Jelínek, Zdeněk Ježek, Hana Málková, Lenka Naldoniová, Ester Nováková, Michaela Paučo, Ondřej Pomahač, Martina Salhiová, Jakub Souček, Helena Ulbrechtová
Rok: 2016, Masarykova univerzita
odborná kniha

Náboženské poutě a literární žánry baroka
Jan Malura
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nahlédnutí do literární dílny rozpolceného kronikáře Karlova otce
Anna Pumprová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naléhavost i úskalí (K českým vydáním zahraničních knih pro děti o holocaustu)
Svatava Urbanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národnostní statistika a mapa: symboly představitelného společenství a představitelného prostoru
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2016, NLN
odborná kniha

Narození v obcích Darkov, Ráj a Staré Město v 19. století
Marek LARYŠ
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses
Pavel Kladiwa
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

National University of Ireland . 20.8.-26.8.2016. Ordinary Stories in Extraordinary Times
Stanislav Kolář
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-czeskiej
Marta Pančíková
Rok: 2016, Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemcow
článek v odborném periodiku

Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-czeskiej
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nauczyciel a uczeń - język w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebezpečenstvá poľsko-slovanských prekladov
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebezpečí nonverbální komunikace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nechceme nikoho obracať ani nikoho miasť
Tomáš Novotný
Rok: 2016, Rozmer
článek v odborném periodiku

Nejen o barvě nachu
Karla Kovalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nejen Ostravské sochy
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nekrolog Aharon Meged
Tomáš Novotný
Rok: 2016, Maskil
článek v odborném periodiku

Německá žurnalistika a opavští Němci v ČSR. Svědectví dobového tisku
Michael RATAJ
Rok: 2016, neuveden
odborná kniha

Německý jazyk v českých zemích - minulost a přítomnost
Lenka Vaňková
Rok: 2016, Belianum
kapitola v odborné knize

Německý literární svět na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Neomeinongianismus jako ontologie literatury
Petr Hromek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nesklonyaemye prilagatel'nye kak rezul'tat progressivnoj tendencii analitizma v sovremennom russkom yazyke
Lukáš Plesník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Neslovanské prvky v jesenické toponymii
Tereza Klemensová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nestandardizovaná toponyma v českém pohraničí (na příkladu několika lokalit bývalého okresu Jeseník)
Tereza Klemensová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nirvána/osvícení jako reinterpretace jáství a smyslu bolesti/utrpení
Antonín Dolák
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nirvána/osvícení jako reinterpretace/nová hermeneutika (rozumění) jáství a smyslu bolesti/utrpení
Antonín Dolák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny
Pavel Pumpr
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Nižší klérus na Moravě v 18. století jako badatelské téma
Pavel Pumpr
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Historický ústav SAV
kapitola v odborné knize

Nobilitace v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitovaní poštmistři v českých zemích v 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Slovenská pošta, a. s., Poštové muzeum
kapitola v odborné knize

Nódy - kódy
Iva Málková
Rok: 2016, Romboid
článek v odborném periodiku

Normativní rámec temporální správy olomouckého biskupství v době sedisvakance v předbělohorském obdob
Jan Saheb
Rok: 2016, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
článek v odborném periodiku

Nová edice využívá možnosti počítačů
Zdeněk Smolka
Rok: 2016, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Nové články týkající se královských měst v moravském zemském zřízení z roku 1604
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Nové čtení Viléma Závady na počátku 21. století
Markéta Kročilová
Rok: 2016
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub