Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Archetyp 'hrdinky' v literatuře fantasy
Lucie FIURÁŠKOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetyp 'hrdinky' v literatuře fantasy
Lucie Fiurášková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Architektura Nowej Huty: założenia i realia
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Area Slavica (1)
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Argumentační fauly v prostředí diskusních fór k domácí politice
Rostislav Gromnica
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Asociace spisovatelů Slovenska, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016
působení v zahraničí

Aspekt genderové identity v žánru gotického románu a identita hrdinek ve vybraných prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2016, Bohemica Olomucensia. Časopis pro bohemistická a mezioborová studia
článek v odborném periodiku

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš LIČKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

August v západoslovanských pranostikách
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Auto-narration as a way of self-presentation. The stereotype of polish migrants in Germany and the self-perception of Poles abroad in their auto-narrations
Anna Burek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bad Times of a Bad King. Rex-tyranus and Rex-inutilis in Medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Baníctvo a hutníctvo na Spiši v rokoch 1526-1918
Miroslav Lacko
Rok: 2016, Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

Bańko, M., Svobodová, D., Rączaszek-Leonardi, J., Tatjewski, M.: Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce
Markéta FUCIMANOVÁ, Jiří Muryc, Tereza Vlachová
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy
Jaromír Olšovský
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Básně Jaroslava Žily
Iva Málková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Básníci bez šerpy
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů
Jakub Ivánek
Rok: 2016, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku (zvlášť na případu Karlových Varů)
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?
Lucie Radková
Rok: 2016, Zeitschrift für Slawistik
článek v odborném periodiku

Behaviour in coordination
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2016
působení v zahraničí

Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny
Igor Jelínek
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bergerova konstruktivistická sociologie vědění jako kritika vědomí
Karel Hlaváček
Rok: 2016, Sociální studia
článek v odborném periodiku

Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, aktivní účast na konferenci, 18.5.-21.5.2016
Anna Pumprová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století
Zdeněk Smolka
Rok: 2016, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Biblioth?que nationale de France
Marek Petrů
Rok: 2016
působení v zahraničí

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 3, heslo Jiří Urbanec
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Black Feminist Literary Criticism: Past and Present
Karla Kovalová
Rok: 2016, Peter Lang
odborná kniha

Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Brněnské regionální centrum - 'Nové srdce města dvacátého století'
Lukáš KOS
Rok: 2016, Brno v minulosti a dnes - příspěvky k dějinám a výstavbě Brna
článek v odborném periodiku

Bruntál a jeho podnikatelské elity v textilním průmyslu
Tereza ČAPANDOVÁ
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bruntál a jeho textilní průmysl v meziválečném období
Tereza ČAPANDOVÁ
Rok: 2016, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize

BŘEZINOVÁ, Kateřina (2014): El imaginario chicano. La iconografía civil y política de los mexicanos en Estados Unidos de América 1965 - 2000
Jiří Chalupa
Rok: 2016, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Byzantine Tradition of Medieval Art in Central Europe
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Camillo Sitte
Pavel Zatloukal
Rok: 2016, Vědecká knihovna Olomouc
kapitola v odborné knize

Caminos del Hispanismo
Jana Veselá
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Causa terminativa: pátý typ příčiny?
Lukáš LIČKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia
Jan Mlčoch
Rok: 2016
působení v zahraničí

Cervantes vivo o muerto
Jan Mlčoch
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

Cestování dětí a mládeže od druhé poloviny 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku

Chaos i ład jako porządek organizujący tekst
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Charakteristika pověsti z Horního Slezska
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Chasidské niguny
Tomáš Novotný
Rok: 2016, Rozmer
článek v odborném periodiku

Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Rok: 2016, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
kapitola v odborné knize

Cinco esquinas y Panama Papers: la ficción que predijo la realidad
Jan Mlčoch
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub