Publikační činnost - IS PUBL
Kariéra ve víru válek s Osmanskou říší.
Jan Saheb
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Karviná (nejen) panelová a ocelová
Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kategoria ?????? w twórczości Ludmiły Ulickiej. Powieść Przypadek Doktora Kukockiego
Jolanta Greń
Rok: 2017
stať ve sborníku

Kategoria opozycji (swój - obcy) i pozornej opozycji (swój - inny) w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484. Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov
Jan Saheb
Rok: 2017, Těšínsko
článek v odborném periodiku

kde je to dláto?
Iva Málková
Rok: 2017
ostatní

Když se tančí sardana. Peripetie katalánského národa i národovectví v několika stručných obrazech
Jiří Chalupa
Rok: 2017, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Kilka pokornych i przekornych uwag na temat języka
Irena Bogoczová
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Klíče k tajemstvím
Lucie Fiurášková
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kniha Emanuela Škatuly o válce na Balkáně jako příklad hledání tvaru české reportáže
Svatava Urbanová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolekce odznaků s matiční tematikou Vlastimila Kočvary
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2017, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Kolektivní identita moravské šlechty a stavovské struktury na pohusitské Moravě
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie 'Od studenta do marketera'
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Koło Naukowe Content 3.0 - wyjazd na Kongres Kół Naukowych MNiSW w Warszawie
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Rok: 2017, Pavel Mervart
odborná kniha

Kommunikation zwischen Experten und Laien. Am Beispiel des Internetforums Conrad.
Milan Pišl
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskurzu
Renáta Tomášková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Komunikační strategie tutorů v prostředí Webu 2.0
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepcja prawdy absolutnej u Jana Reuchlina
Jan Herůfek
Rok: 2017, Oficyna wydawnicza Arboretum
kapitola v odborné knize

Koncept jazykové krajiny a nového regionalismu ve výzkumu onymie
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepty, bilance, perspektivy výzkumu formování inteligence 1848 -1938
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakty XV
Marta Pančíková
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Kopoloveca, N.: Model tvorby obrazu lídra v lotyšském a českém politickém diskurzu (Posudek autoreferátu disertační práce)
Jiří Muryc
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kořeny křesťanství v Polsku
Jiří Muryc
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aktivní účast na konferenci, 21.-23. 9. 2017
Anna Pumprová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Krankheitsbezeichnungen in der Chirurgia des Juden von Salms
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

'Krok do neznáma - krok k sobě' aneb 'Tmou k uvědomění'
Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kształcenie Językowe. Tom 15
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kształtowanie etosu małej ojczyzny na przykładzie Prochowic
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kubát, Miroslav: Kvantitativní analýza žánrů [A Quantitative Analysis of Genres]
Michal Místecký
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kult a ikonografie sv. Ambrože v českých zemích do konce 15. století
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a využití volného času v Ostravě na počátku 'normalizace'
Martin BRYCHTA
Rok: 2017, Východočeské listy historické
článek v odborném periodiku

Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kulturní dějiny společnosti v procesu modernizace druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza žánrů
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvaziprefiksal'nye greko-latinskie terminoehlementy v sovremennom russkom i cheshskom yazykah
Lukáš Plesník
Rok: 2017
stať ve sborníku

KYSUČAN, L. - FEJFUŠOVÁ, M. Dějepis 6 -Pravěk, starověk ? učebnice pro 6. ročník základní školy
Lubor Kysučan
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

La búsqueda de la utopía en la literatura hispanoamericana
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La construction participiale absolue dans les textes juridiques français et italiens
Zuzana Honová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2017, Wyawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
odborná kniha

La figura del prof. Piotr Sawicki: el exilio checo de un hispanista polaco
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La lexicalisation des noms de marque déposée : le cas du tcheque et du francais
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?
Iva Dedková, Jan Lazar
Rok: 2017, LINGUA VIVA 25
článek v odborném periodiku

La ortografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La presencia del sufijo ?-azo en en espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Language Contact and Bilingualism
Jiří Muryc
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Las consecuencias de la búsqueda de la utopía en El mundo alucinante
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


