Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu do češtiny
Eva Mrhačová, Lukáš Plesník, Jelena Kupcevičová, Viktoryia Vaida
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Výpověď rukopisu Ms 434 Univerzitní knihovny v Lipsku o vzniku kázání Petra Žitavského
Anna Pumprová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyrazhenije obuslovlennosti sposoba dějstvija ili otnoshenija k dejstviju v russkich, ukrainskich i cheshskich narodnych primetach o pogode kalendarnogo cikla
Jelena Kupcevičová
Rok: 2017, Ostravaská univerzita
kapitola v odborné knize

Vyrovnání se s rokem 1945
Martin Tomášek, Nina Pavelčíková, Martin Jemelka, Tomáš Macura
Rok: 2017
ostatní

Výstava Československé legie 1914-1920
Martin LOKAJ
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Vysvěcení kostela Všech svatých ve Vlčovicích v kontextu předbělohorské rekatolizace
Jan Saheb
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

výuka
Irena Šebestová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (30.10.2017 - 03.11.2017)
Milan Pišl
Rok: 2017
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (03.01.2017 - 13.01.2017)
Milan Pišl
Rok: 2017
působení v zahraničí

Výzkum českých hydronym v historické perspektivě
Kristýna Bílková
Rok: 2017, Onomastica
článek v odborném periodiku

Výzkum literatury raného novověku - mezi filologií a kulturní historií
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam Levoče ako kapitálového a obchodného centra pre banské podnikanie v spišsko-gemerskej banskej oblasti v 15. a 16. storočí
Miroslav LACKO
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Význam pohřebních rituálů očima generace Y
Petra Šobáňová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860-1918
Michaela Závodná
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahová vazba ve vztahu k profesním zájmům a pracovní spokojenosti u pracovníků v oblasti informačních technologií.
Pavla Buráňová, Lucia Kvitkovičová, Ivana Poledňová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Walter Burley a jeho teorie pravdy podle pozdních komentářů k Aristotelovým Kategoriím a O vyjadřování
Jakub VARGA
Rok: 2017, Aither
článek v odborném periodiku

What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great, Peter Auriol and the Prague Quodlibet by Prokop of Kladbury (1417)
Lukáš Lička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What would you like me to drink? The Epistemic Foundations of Salience-based Coordination
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, badatelský pobyt, 18.-21. 9. 2017
Pavel Pumpr
Rok: 2017
působení v zahraničí

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 13.-16. 11. 2017
Pavel Pumpr
Rok: 2017
působení v zahraničí

Wilhelm Przeczek jako dramatik
Svatava Urbanová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Władysław Nehring, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską
Mieczyslaw Balowski, Janusz Siatkowski
Rok: 2017
ediční a redakční práce

WTC a Feťácké doupě: ironie neoficiální toponymie
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Wybrane zagadnienia czesko-polskiego dialogu kulturowego i jego percepcji w nowych mediach
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wykład gościnny Las estructuras musicales de Los pasos perdidos na Wyższej Skołe Filologicznej we Wrocławiu
Jan Mlčoch
Rok: 2017
působení v zahraničí

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Z nejstarších dějin Hrabové do roku 1538
Martin Slepička
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Z nejstarších pramenů k dějinám Hrabové z let 1267-1781
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Za literárním historikem a kritikem Liborem Knězkem (1929 - 2017)
Jiří Svoboda
Rok: 2017, HLASY muzea ve Frentštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Zachodniocieszyńskie słownictwo gwarowe - próba ujęcia tematu
Irena Bogoczová
Rok: 2017, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku

Základní esteticko-ideologické koncepty v esejistice polského dekadentně-symbolistického modernizmu: Stanisław Przybyszewski a Zenon Przesmycki 'Miriam' v komparativním pojetí
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Základní koncepty polského modernismu a jejich odraz v poezii a esejistice mladopolských autorů
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní koncepty polského modernismu a jejich odraz v poezii a esejistice mladopolských autorů
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Základní škola slaví 60. výročí otevření nové budovy
Martin Slepička
Rok: 2017
ostatní

Zákony jazykové ekonomie
Blažena Rudincová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Zánik hradu Starého Světlova
Dalibor Janiš, Zdeněk Štaffen, Radim Vrla
Rok: 2017, Průzkumy památek
článek v odborném periodiku

Zaniklý dřevěný kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově
Martin Slepička
Rok: 2017, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Zápas o Botostroj - literární dílo jako vlastnictví autora a jeho scenáristická a filmová adaptace
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Zapomenutí absolventi dřevařské školy
Jan MATYÁŠ
Rok: 2017, Valašsko-vlastivědná revue (historie-příroda-lidé-umění-události)
článek v odborném periodiku

Zborov a Ostrava
Martin LOKAJ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ze spolkového života Hrabové
Martin Slepička, Antonín Barcuch, Petr Přendík
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Zemští škůdci, psanci a lotři. Trestní předpisy v pramenech moravského zemského práva v 15.-zač. 17. století
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Księżi młyn
kapitola v odborné knize

Zentrum und Peripherie des medizinischen Fachwortschatzes am Beispiel der fachexternen Online-Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten
Martin Mostýn
Rok: 2017
stať ve sborníku

'Ziemia' w językach polskim, słowackim i czeskim. Studium porównawcze
Marta Pančíková
Rok: 2017, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Změny ve statické perimetrii během chamber REST-U. Pilotní studie.
Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tereza Ekrtová, Jan Konečný, Magdaléna Vavříková, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie
Jan Konečný, David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zrcadla a středověcí aristotelikové
Lukáš Lička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ztvárnění krajin a míst v Hájkově kronice
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub