Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Ikonografie čtyř latinských církevních otců v českém středověkém umění
Martin Slepička
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imago mortis. Obraz smrti v českém umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In vim sanctionis pragmaticae
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Industriální motivy v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Inscenace Spalovače mrtvol v Divadle Petra Bezruče
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2016
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2016
působení v zahraničí

Interaction and intersubjective positioning in book reviews
Olga Dontcheva - Navrátilová, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Interkomprehensja w bliskich językach słowiańskich
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interkulturalität und Mehrsprachigkeit in den Schulen im Donauraum
Marco Winkler
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem 2
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interpretace židovské hudby s odborným výkladem 2
Tomáš Novotný
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Interwiew - Čtenářský spolek a jeho činnost
Iva Málková
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Iskusstvovedčeskoje napravlenije i naučnaja koncepcija kafedry slavjanskoj filologii Ostravskogo universiteta
Igor Jelínek
Rok: 2016, Novaja rusistika
článek v odborném periodiku

Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy
Lukáš LIČKA, Marek Otisk, Daniel Heider
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Ivančena: kamenné svědectví hrdinství a odvahy
Mečislav Borák, David Pindur, Zbyšek Ondřeka, Tomáš FOLDYNA
Rok: 2016,
kapitola v odborné knize

Já a dotek, světlo a tma. Interpretace obrazu Roye Nachuma.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2016, Institut pro hermeneutiku, z. s.
kapitola v odborné knize

"Jak oni mówią", czyli o języku potocznym Polaków na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 2016, LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
článek v odborném periodiku

Jak se žilo "punkáčům" v Ostravě aneb historie ostravského punku po "sametové revoluci"
Martin BRYCHTA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak zarządzać nową przestrzenią? Współczesna uczelnia w obliczu wyzwania
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaký je efekt terapie tmou na elektrofyziologii srdce u mladých lidí?
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jan Al Saheb a Karel Müller. Galerie držitelů Paskova. Paskov: Město Paskov, 2015, 37 s. ISBN 978-80-260-7701-5.
Martin Slepička
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Hus jako téma literární historie 19. století (1792-1915)
Jan Malura
Rok: 2016
stať ve sborníku

Jan Zatloukal: L´exil de Jan Čep - Un écrivain tchéque en France
Karel Střelec
Rok: 2016, Aluze
článek v odborném periodiku

Jana Raclavská, Pes v jazyce a myšlení (sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky). Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 246 s. ISBN 978-80-7464-785-7
Irena Bogoczová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyková situace na Těšínsku - diachronní a synchronní hledisko.
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Jazykový a nejazykový subjekt: Lacan a buddhismus
Antonín Dolák
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jazykový obraz emocí v ustálených slovních spojeních v polštině
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti
Lucie Radková, Gabriela Mazurová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Jednoletá odborná stáž - Slezské zemské muzeum, Národní památník II. světové války
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2016
ostatní



 
facebook
rss
social hub