Publikační činnost - IS PUBL
Efekt 'terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
David Škrda, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Jan Konečný, Tereza Ekrtová, Pavol Švorc, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt ,,terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Magdaléna Vavříková, Martin Kempný, Jakub Lubojacký, Jan Konečný, David Škrda, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism
Martin Pilař
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism
Martin Pilař
Rok: 2017
stať ve sborníku

Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko
Pavel Zatloukal
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekonomická východiska sokratovského 'nevědění', jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).
Oldřich Kramoliš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El camino de Dios y el camino del hombre en la literatura paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El escritor rioplatense como conector entre el pueblo y dios
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El exilio ostraviense del prof. Piotr Sawicki. Un sencillo homenaje a un destacado hispanista centroeuropeo
Jan Mlčoch
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

El género del sustantivo desde Nebrija hasta el siglo XVIII
Begońa García Ferreira
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El mundo polítíco en La silla del águila de Carlos Fuentes
Petra Farská
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

El 85 aniversario del profesor Lubomír Bartoš (*21.2.1932). Bibliografía selecta 1959-2016
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Empatie jako prediktor sebetranscendence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2017
stať ve sborníku

Encyklopedie jazykových izolátů
Miroslav Černý
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Entropie
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Epizující lyrik Jaroslav Kolman Cassius v době válečné
Martin Pilař
Rok: 2017, Academia
kapitola v odborné knize

Erasmus+ Wroclaw
Jan Čížek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty)
Martin Tomášek, Petr Kopecký
Rok: 2017
ostatní

Es ist nicht leichters als diese Difficultät zu heben...
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století
článek v odborném periodiku

ES IST NICHT LEICHTERS ALS DIESE DIFFICULTÄT ZU HEBEN
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetizace (a politizace) tělesné 'jinakosti' Fridolína Hoyera a Gustava Frištenského (1880-1914). Kořeny české kulturistiky nebo klamná kontinuita?
Jan PEZDA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estudios Universitarios de investigación en la problemática Iberoamericana en Checoslovaquia y la República Checa. Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca
Jan Mlčoch
Rok: 2017
působení v zahraničí

Etický kontext sociálního podnikání
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etika služby a péče
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exkurze do firmy Hyundai
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
ostatní

Experiencing British and American Universities through Student Blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facebook como herramienta para la enseňanza de ELE
Irena Fialová, Jakub LUKÁŠ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fach, Sprache und Fachkommunikation Deutsch: Wie lässt sich das vermitteln;
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fachliches in der Presse
Lenka Vaňková, Edita PELIKÁNOVÁ, Kristýna Vitásková, Barbora Zielinová, Nikola Hrubá, Jana Hurtová, Eliška Pořízková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Fachsprachen und der Alltag. Eine Untersuchung anhand der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Fachwort in der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facing Post-War Urban Heritage in Central and Eastern Europe
Lukáš KOS
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktorová analýza inventáře ESI-R a jeho vztah k pěti obecným osobnostním dimenzím
Klára Machů, Olga Pechová, Daniel Dostál
Rok: 2017
stať ve sborníku

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Farnost v Hrušově po roce 1945 (od protektorátu k roku 1989)
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Féminisation dans les textes administratifs écrits en français : le cas de l´Algérie
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2017, e-Scripta Romanica
článek v odborném periodiku

Féminisation des textes institutionnels au Maroc
Jan Holeš, Martin Pleško
Rok: 2017, Quaestiones romanicae
článek v odborném periodiku

Fenclová a kol. K francouzským textům v humanitních a společenských vědách
Jan Lazar
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filozoficko-psychologický rozměr smrti v českých a polských (a slovenských) pohádkách a pověstech
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Formirovanije orfograficheckikh umenij i navykov cheshskikh studentov, izuchajushchikh russkij jazyk
Jelena Kupcevičová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Formování měst na statcích olomouckého biskupství na východní Moravě (Kelč, Valašské Meziříčí, Rožnov p. R.)
Dalibor Janiš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Francouzština pro cestovní ruch. Příprava studijního materiálu
Iva Dedková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Francouzština pro cestovní ruch. Příprava studijního materiálu
Iva Dedková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Frühneuzeitlicher Bergbau und Umwelt in Mitteleuropa. Probleme und Perspektiven der Forschung
Miroslav Lacko
Rok: 2017, Berenkamp Buch- und Kunstverlag
kapitola v odborné knize

Frýdlant nad Ostravicí
Jan Saheb
Rok: 2017, Wart
kapitola v odborné knize

Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

García Márquez y su visión del socialismo y del capitalismo en los países de la Cortina de Hierro
Klára Tenglerová
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Gender and Surrealism: The Case of Remedios Varo
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl
Rok: 2017
ediční a redakční práce


