Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Translatologische Fachexkursion nach Wien 2017
Milan Pišl
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Turgeněvovy nihilistické děti
Lenka Naldoniová
Rok: 2017, Univerzita J.E.Purkyně
kapitola v odborné knize

Tvorčestvo i ljubov v koncepcii N. A. Berďajeva
Lenka Naldoniová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Übersetzen lehren an der Grund- und Mittelschule. Warum nicht?
Eva Polášková
Rok: 2017, ACC JOURNAL XXIII 3/2017
článek v odborném periodiku

Übersetzen lernen an der Grund- und Mittelschule? Warum nicht?
Eva Polášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
stať ve sborníku

Učitelé základních škol a jejich role v modernizačním procesu v českých zemích
Janusz Jan Spyra
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice
Jakub Ivánek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století I.
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Umění pro architekturu a veřejný prostor 50.-80. let 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje
Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Universidad de Jaén, Spain
Markéta Bilanová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universidad de Vigo
Gabriela Zapletalová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universität Wien
Martin Pilař
Rok: 2017
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 3. 4. - 7. 4. 2017
Iva Dedková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universitet Paderborn - ERASMUS+ - Staff mobility for teaching between Programme Countries (23/01/2017 - 25/01/2017)
Vít Horák
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Bucharest
Martin Pilař
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Bucharest
Zdeněk Smolka
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Iva Málková
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Miroslav Kubát
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Radek Čech
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017
Radek Čech
Rok: 2017
působení v zahraničí

University Research Blogs as Ways to Knowledge Dissemination and Knowledge Construction.
Renáta Tomášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University St. Kliment Ohridski, Sofia
Jakub Ivánek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
odborná kniha

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita P. J. Šafaríka v Košiciach - přednáškový pobyt (ERASMUS+)
Igor Jelínek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita Slazská v Katovicích, ERASMUS+ 07. - 10.11.2017
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Łódzki
Urszula Kolberová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Warszawski
Marta Pančíková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski - přednáškový pobyt (ERASMUS+)
Igor Jelínek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. 2017
Jelena Kupcevičová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Urban Landscape and its Toponymy - Czech Socialist Cities in the Centre of Research Interest
Jaroslav David
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uvedení knihy Evy Kotarbové Černohorské sluncebraní v Kulturně-literárním centru nakladatelství Academia v Moravské Ostravě, 27. 9
Svatava Urbanová
Rok: 2017
ostatní

Už mu to začlo
Iva Málková
Rok: 2017, Jihočeská univerzita
kapitola v odborné knize

V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)
Tereza Klemensová
Rok: 2017, Naše řeč
článek v odborném periodiku

V. I. P. pozvánka na Popelčin ples
Martin Tomášek
Rok: 2017, Česká literatura
článek v odborném periodiku

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Rok: 2017, Marginalia historica
článek v odborném periodiku

V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní



 
facebook
rss
social hub