Publikační činnost - IS PUBL
Čtenářský klub - Zinkoví chapci
Iva Málková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Čtyři velcí západní církevní otcové. Život, kult a ikonografie v období středověku
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Další významní hrabovští rodáci a osobnosti
Martin Slepička
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Darkness Therapy - Personal Growth and Therapy Opportunities of Chamber REST
Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das literarische Bild des Fürsten Felix Lichnowsky im Epos Heinrich Heines 'Atta Troll' vor dem Hintergrund seiner tschechischen Übersetzung Eduard Petiškas
Iveta Zlá
Rok: 2017, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Dějiny a umění českého středověku prizmatem genderu
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dejiny baníctva obce Slovinky
Lukáš Patera, Marián Jančura
Rok: 2017, ABC studio, Spišská Nová Ves
odborná kniha

Dějiny Španělska
Jiří Chalupa
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v českých zemích v 18.-20. století - bilance a perspektivy výzkumu
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny vzdělávání a vzdělávání v ČR
Petr Kadlec, Martin Holý
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Demons and monsters of contemporary Czech prose (in selected works of fiction by Miloš Urban)
Matěj Antoš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XII
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek, Martin Mostýn
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem (12. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Polášková
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Depolitizace a limity demokracie
Roman Rakowski
Rok: 2017, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity
kapitola v odborné knize

Deputovaní stavů Opavského a Krnovského knížectví na Slezském veřejném konventu za vlády Marie Terezie
Michal KUBICA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Graf Albert Joseph Hoditz (1706-1778) und das Rosswalder Dominium im Spiegel der Reisebeschreibung von Balthasar Ludwig Tralles 'Schattenriss der Annehmlichkeiten von Roswalde'
Iveta Zlá
Rok: 2017, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Der studentische Übersetzungswettbewerb an der Philosophischen Fakultät der Universität Ostrava
Irena Šebestová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deskripce, explanace, reprezentativnost: Odpověď Františku Štíchovi
Jan Chromý, Radek Čech
Rok: 2017, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku

DEU, Leipzig: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa - program VIA
Tereza Klemensová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Developing entrepreneurial skills under the current conditions of the educational system
Filip Ježek, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2017
stať ve sborníku

Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Ing. Václav Nétek, CSc, Anna Schneiderová, Doc. Dr. Miloš Kvarčák, CSc.
Rok: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg
Petr Popelka
Rok: 2017, Lit Verlag
kapitola v odborné knize

Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Rok: 2017, Brücken Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge
článek v odborném periodiku

Die Korrespondenz über Streitigkeiten zwischen Badern und Scharfrichtern in der Egerer Stadtkanzlei
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Rok: 2017, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA,
článek v odborném periodiku

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen
Irena Šebestová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Different understanding of independent Literature in Czech, Polish and Russian cultural context
Martin Pilař
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Different understanding of independent literature in Czech, Polish and Russian cultural contexts
Martin Pilař
Rok: 2017
stať ve sborníku

Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dipartimento di Filosofia, Universita degli Studi di Milano
Lukáš Lička
Rok: 2017
působení v zahraničí

Diplomaticko-sfragistický exkurs.
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Disagreement in ELF academic discourse
Magdalena Hanusková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diskrimination oder Diskriminierung von Frauen? Vorüberlegungen zur Analyse von deverbalen Derivaten von Verben auf -ier(en)
Martin Mostýn
Rok: 2017, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Divákem i hercem na postmoderní scéně
Vladimír Šiler
Rok: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku

Dobré, lepší, nebo nejlepší české básně? Výběrová antologie, nebo obraz toho nej z české poezie za rok 2015/2016?
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Dobrodinec Báruch. Židovské pohádky
Svatava Urbanová
Rok: 2017, Bibiana: revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Dobrota
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dojetí před obrazem? Esej o básni
Jan Malura
Rok: 2017, Souvislosti
článek v odborném periodiku

Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatelských rodin Kleinů a Ringhofferů
Petr Popelka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doktorandská konference v Třešti 'Zpátky ke kořenům' (moderování V. bloku)
Jan Malura
Rok: 2017
ostatní

Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
Jan Saheb
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doporučení do tisku: Frazeologičeskoje nasyščenije konteksta v tekstach russkojazyčnogo Internet-diskursa
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Sopostavitelnaja slavjanskaja sintaktologija - naučnoe dostojanie brnenskoj slavistiki
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Druhý život Augustových písní v katolických a evangelických kancionálech 16.-18. století
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2017, Studie a texty Evangelické teologické fakulty
článek v odborném periodiku

Druhý život české literatury 19. století (filmové a divadelní adaptace, literární inspirace, výtvarné a komiksové interpretace)
Martin Tomášek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století
Robert Antonín
Rok: 2017, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku


