Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017, ISSN 1803-6406
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1/2017
Iva Dedková
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 17, NUM. 2 / 2017
Geoffroy Yrieix Bletton
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. Editorial
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. ISSN 1803-6406
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2/2017
Iva Dedková
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol.17, Num. 1 / 2017
Begońa García Ferreira
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol.17, Num. 2 / 2017
Begońa García Ferreira
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XXI/1
Jana Raclavská
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia Slavica XXI/2
Jana Raclavská
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studiengang Deutsch für die übersetzerische Praxis an der Universität Ostrava: thematische Schwerpunkte und ihre Praxisorientierung
Iveta Zlá
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Superdiversity of Digital Discourse through the Lens of Linguistic Anthropology
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2017, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Superstructure and Infrastructure of History: Fundamental Gap or Blurry Distinction?
David ČERNÍN
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svatá Kateřina Alexandrijská, patronka naší obce
Martin Slepička
Rok: 2017
ostatní

Svět italské komicko-realistické poezie
Jan Herůfek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sviadnov v letech 1848-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2017, Obec Sviadnov
kapitola v odborné knize

SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus+
Tereza Klemensová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Symbióza současného výtvarného umění a industriálního dědictví v Ostravě
Tereza ČAPANDOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Szkice z dialektologii języka czeskiego (3) Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania
Irena Bogoczová
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Szlachta na Czechosłowackim Śląsku w pierwszej połowie XX wieku - uwagi o problematyce
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Katowicach
kapitola v odborné knize

Sztuczny raj? Upojenie ideą wielkiego miasta (na przykładzie nazw ulic Polskiej Ostrawy)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šebestová, Irena (Hrsg.): Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku. Hlučín - Ostrava: Ostravská univerzita a Muzeum Hlučínska. 115 S. ISBN: 978-80-74764-924-0.
Iveta Zlá
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šiauliai University. Faculty of Social Science, Humanities and Arts.
Lenka Naldoniová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Šimek Jan - Historie školních budov : Od tereziánských reforem po současnost. Praha 2016
Petr Kadlec
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740-1918)
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Španělská občanská válka očima současných historiků
Jiří Chalupa
Rok: 2017, Historický ústav AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
kapitola v odborné knize

Technické pamiatky spojené s banskou činnosťou
Lukáš Patera, Jozef Daniel, Adriana Klingová, Marián Jančura
Rok: 2017, Banícky spolok Spiš
odborná kniha

Tematická koncentrace textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Tematizace jazyka v cestopisech ze země Sovětů v letech 1917-1970
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Temný hvozd na porubském pátém obvodě
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Tendenciya k demokratizacii russkogo yazyka nachala XXI veka na primere izmenenij ego leksicheskogo sostava (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
stať ve sborníku

Tendenciya k demokratizacii russkogo yazyka nachala XXI veka na primere izmenenij ego leksicheskogo sostava (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teorie pravdy v tzv. středním komentáři Waltera Burleyho k Aristotelovu Perihermeneias
Jakub VARGA
Rok: 2017, Studia Theologica
článek v odborném periodiku

Terapeutické možnosti metody chamber REST
Tereza Zemanová, Michaela Slaná, Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologiya glagol'noj sistemy russkogo i cheshskogo yazykov (sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminosistema stilistiki russkogo jazyka v sravnenii s terminologičeskoj sistemoj češskogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teurgický symbolizmus ve slovanských literaturách
Jan Vorel
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

The bohemization of the German place names in the Czech borderlands after 1945
Tereza Klemensová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The British Library / The Warburg Institute (badatelský pobyt)
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

The Crusade and anti-Pagan Rhetoric in the Foreign Policy and Propaganda of the Last Přemyslids
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Magdaléna Vavříková, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The history of the English language
Miroslav Černý
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
kapitola v odborné knize

The Holocaust Viewed by the Second and the Third Generation in American Literature (lecture), seminars on Tan and Kingston
Stanislav Kolář
Rok: 2017
působení v zahraničí

The Ideal Ruler in Medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2017, Brill
odborná kniha

The Last Judgement in Czech Medieval Art and its Contexts
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub