Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
De la viabilité du texte automatique dans le théatre : S´il vous plaît, I, 1
Mariana Kunešová
Rok: 2016, Echo des études romanes
článek v odborném periodiku

De trinitate: Roscellinus contra Anselmus
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějinám navzdory. Strastiplná cesta Alfreda Pchalka ke kněžství
Jiří NEMINÁŘ
Rok: 2016, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Dějiny současné české literatury na cestě do světa
Svatava Urbanová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny současné české literatury na cestě do světa
Martin Pilař
Rok: 2016, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku

Dělnická zábava v období nacistické okupace (na příkladu ostravských oddílů DTJ)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Demiurgický svět schizoidního adepta Jateka (Hledání vnitřního řádu v Andělu Jáchyma Topola)
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Den s překladem XI
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem XI - oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (11. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Deník Marie Lichnowské (1860-1862)
Jiří Jung
Rok: 2016, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Der literarische Nachlass des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) im Fokus seiner Kontakte zum preußischen König Friedrich II. und zur österreichischen Kaiserin Maria Theresia
Iveta Zlá
Rok: 2016, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
článek v odborném periodiku

Der Weg nach Osten. Heinrich VII. und der Erwerb Böhmens für die Luxemburger
Robert Antonín
Rok: 2016, Böhlau
kapitola v odborné knize

Děti a holocaust. Téma paměti v literatuře pro děti a mládež v posledních dvou desetiletích
Svatava Urbanová
Rok: 2016, Dítě, dětství a literatura. Literární archiv. Sborník PNP
článek v odborném periodiku

Did the Great War Change the Living Conditions, Career, Social Status and Development of the high-ranking Civil Servants? The Example of the North Moravia and Silesia Cities
Andrea Pokludová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Hauptprobleme des Aufbaus eines modernen Straßennetzes in den böhmischen Ländern in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus
Petr Popelka
Rok: 2016, Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich
článek v odborném periodiku

Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Lebensgrundsätze des Grafen Albert Joseph Hoditz im Fokus seines literarischen Schaffens
Iveta Zlá
Rok: 2016, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die Rolle der Roma-Minderheit in der Tschechischen Republik
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Die Widerspiegelung des interkulturellen Milieus des Hultschiner Ländchens in August Scholtis´ Roman "Ein Herr aus Bolatitz"
Irena Šebestová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dinamičeskije izmenenija nesklonjajemych suščestvitelnych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Discourses in the times of multimodal change: MOOCs mean "massive open online courses"
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Discursive Legitimation of Major World Oil Companies on Their Official Websites
Dita Trčková, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Diskrimination oder Diskriminierung von Frauen? Vorüberlegungen zur Analyse von deverbalen Derivaten von Verben auf -ier(en)
Martin Mostýn
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobývání země v české a německé literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Domy olomoucké univerzity v letech 1946?1989
Pavel Zatloukal
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doporučení do tisku: Realizacija semantičeskogo priznaka kratnosti dejstvija na urovne širokogo konteksta
Zdeňka Nedomová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doznania emocjonalne w konstruowaniu tożsamości
Jan Kajfosz
Rok: 2016, Wydawnictwo UMCS
kapitola v odborné knize

Dramatické a filmové postupy v Romanci pro křídlovku na pozadí komparace básnického textu, rukopisu filmové povídky a filmu
Markéta Kročilová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drobky z Havla
Martin Tomášek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dva historické pohledy na Ostravu
Martin Tomášek
Rok: 2016, Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
článek v odborném periodiku

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamické změny současné ruštiny
Zdeňka Nedomová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Dyskurs analityczny i syntetyczny, czyli myślenie magiczne w perspektywie antropologii kognitywnej
Jan Kajfosz
Rok: 2016, Artes Humanae
článek v odborném periodiku

EAUH 2016 - Session S24: Cultural heritage of the Post-totalitarian cities: 20th and 21st Centuries
Andrea Pokludová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Edition der Predigtsammlung Peters von Zittau
Anna Pumprová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Editorial
Jan Mlčoch
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Richard Psík, Pavel Hruboň, Pavel Otmar Krafl, Jana Zachová, Petr Elbel, Stanislav Bárta, Anders Leengaard Knudsen, Thomas Bruggmann, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Myron Kapral, Jan Hanousek, Tomáš Černušák, Karel Maráz, Tomáš Sterneck, Jana Vojtíšková
Rok: 2016, Historický ústav
odborná kniha

Eduard Ovčáček Slova Znova Slova
Iva Málková
Rok: 2016
úvodní slovo k výstavě

Eduard Ovčáček SLOVA ZNOVA SLOVA
Iva Málková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Edukace dětí a mládeže v tzv. nových průmyslových muzeích jako fenomén německé muzejní pedagogiky
Monika KUDELOVÁ
Rok: 2016, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd.
článek v odborném periodiku

Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ejercicios gramaticales del espa?ol II /Gramatická cvičení ze španělštiny II
Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

El concepto de la comunión universal en los textos poéticos de Ernesto Cardenal
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

El recorrido ideológico por la obra de Mario Vargas Llosa
Jan Mlčoch
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Emocionální inteligence a prosociální chování v dispozičním paradigmatu
Zdeněk Mlčák, Klára Nečekalová, Daniel Cabák
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Emocionální přetížení - odvrácená strana pomáhajících profesí
Karel Paulík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Encuentro de hispanistas 2016 "Caminos del hispanismo"
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Encuentro de Hispanistas 2016 "Caminos del Hispanismo", Ostrava (República Checa), 13-15 octubre de 2016
Jan Mlčoch, Begońa García Ferreira
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub