Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Rudí lvi, příběh českých levicových emigrantů v Novém světě na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rudolf Hill - osobnost zakladatelské generace Matice opavské
Lumír Dokoupil
Rok: 2017, Matice slezská
kapitola v odborné knize

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Russkaja pesennaja poezija
Igor Jelínek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Russky.info
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Russky.info
Lukáš Plesník
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rzemiosło i rzemieślnik w polskich i czeskich zbiorach paremiologicznych
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

S Baťou vzhůru do oblak
Jan HERMAN, Gabriela Končitíková, Zdeněk Pokluda
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

S holocaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Salzmonopol und Staatsfinanzwesen der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie
Miroslav Lacko
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Saturninálie III
Martin Tomášek
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl

Scientia prohibita G. Pica della Mirandola
Jan Herůfek
Rok: 2017, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Sémantická specifika a variabilita konceptu 'pravda' v českých a ruských parémiích (kognitivní a kulturologický aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2017, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Sequential Organization of Speech Acts in General Practice Consultation Revisited
Miroslav Černý
Rok: 2017, XLinguae
článek v odborném periodiku

Shluková analýza
Michaela Koščová, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Sítě napříč sítěmi
Aleš Zářický
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SLAVICA IUVENUM XVIII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM XVIII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XVIII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Slavné lodě z vítkovické oceli na vlnách moří a oceánů. Lodní výroba Vítkovických železáren od konce 19. do počátku 20. století
Aleš MATERNA
Rok: 2017
stať ve sborníku

Slezská univerzita v Katovicích
Monika Szturcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Slippers, slip-on a sneakers aneb několik poznámek jazykovým výpůjčkám ve světě módy
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Rok: 2017, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Slova mají křídla. Petr Bezruč: 150
Zdeněk Smolka
Rok: 2017
ostatní

Slovní bohatství textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Slovníky gestikulácie - o jednom nezvyklom druhu slovníka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo o literatuře
Iva Málková
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Slovo o literatuře
Zdeněk Smolka, Jan Malura
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Smrt a její podoby ve vybraných prózách Jáchyma Topola
Terezie FOLDYNOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smyslové vnímání a role pozorovatele ve středověké filosofii: Roger Bacon, Petr Olivi, Petr Auriol
Lukáš Lička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sochař Jan Baltasar Janda - 190 let od narození
Jiří Jung
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Social exclusion in the Czech republic
Petra Šobáňová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?
Pavel Kladiwa
Rok: 2017, Opera historica
článek v odborném periodiku

Socioonomastika - lze ji vymezit jako samostatnou disciplínu?
Jana Rausová
Rok: 2017, Onomastica
článek v odborném periodiku

Sopostavitelnoe izučenie lingvističeskoj terminologii v Ostravskom universitete
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sopostavitelnoje izučenije lingvističeskoj terminologii v Ostravskom universitete
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017, Uniwersytet Slaski
kapitola v odborné knize

Současná podoba českého jazyka a literatury
Karel Oliva, Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Souhra modů v záři reflektorů: multimodální analýza divadelních stránek
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spatial mobility among the clergy and the regionalization of clerical careers in the 18th century: the example of the Liechtenstein estates in North Moravia and Silesia
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika jazykové komunikace v české části Těšínského Slezska
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spiritualita v sociálních službách
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spišská meď, striebro a železo na trhoch stredovekej Európy
Miroslav Lacko
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společné studium Čechů a Slováků. Příspěvek k významu gymnázia v Jablunkově a rozboru jeho studentstva v letech 1936-1938
Lukáš LISNÍK
Rok: 2017, ČASOPIS SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
článek v odborném periodiku

Společnost Edvarda Beneše a moderní dějiny versus současná média
Pavel Carbol
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společnost jako otázka
Vít Horák
Rok: 2017, CDK
odborná kniha

Společnost poddanského města
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub