Publikační činnost - IS PUBL
Blogový román? Podoby blogu a mikroblogu jako médií nejnovější české literatury
Karel Střelec, Eva Plačková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Boethius mathematicus: From Arithmetic to Metaphysics
Marek Otisk
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohemica Litteraria
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohemistyczne zainteresowania Władysława Nehringa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydawcniwto PRO
kapitola v odborné knize

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Brixen, Freie Universität Bozen, aktivní účast na konferenci 19.-21. 4. 2017
Pavel Pumpr
Rok: 2017
působení v zahraničí

Budování míst posledního odpočinku jako příklad společenského etablování rodů Rakouského Slezska v 19. století
Michal KUBICA
Rok: 2017, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

CAT-Werkzeuge im Übersetzungsprozess - Beschleunigung durch Technik?
Milan Pišl
Rok: 2017, ACC Journal
článek v odborném periodiku

Centralisté = komunisté
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Cesta za postavením uznávaného spisovatele (Jaromír Šavrda a půl století české literatury)
Iva Málková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestování a prostorová mobilita ve venkovském a městském prostředí v 19. století: životní světy, aktéři, sociální praktiky
Jan PEZDA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestování před rokem 1989 na příkladu venkovského regionu v Moravskoslezském kraji
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study
David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Martin Kempný, Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changing Position of the May Day Celebration in Perspective of Establishment and Elites (Case of Coal Mining Regions in Czech Lands and Upper Silesia, 1890 - 1989)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakteristika hrdiny ve slovanských fantasy literaturách
Lucie Fiurášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakteristika hrdiny ve slovanských fantasy literaturách
Lucie Fiurášková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Chasidské niguny
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chonnam National University, Gwangju, South Korea
Lenka Naldoniová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Chronica Aulae Regiae and the Collective Identity of the Cistercians Monasteries in Medieval Czech Lands
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chudoba s otazníky
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cinco esquinas y Panama Papers: la novela que predijo la realidad
Jan Mlčoch
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Co zbylo z básníka Františka Matouše Klácela?
Martin Tomášek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Rok: 2017, Studia Comeniana et Historica
článek v odborném periodiku

Comenius's Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Communicating emotions. The message of the moment in social media and the recipient
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017, Media i Społeczeństwo
článek v odborném periodiku

CONSIDERACIONES EN TORNO AL INFORME 'SEXISMO LINGÜÍSTICO Y VISIBILIDAD DE LA MUJER' Y A ALGUNAS DE LAS REACCIONES SUSCITADAS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO
Begońa García Ferreira
Rok: 2017, STUDIA ROMANISTICA
článek v odborném periodiku

'Contar y cantar'. La lógica del poema extenso (casos de Ernesto Cardenal y Roque Dalton)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 /2017
článek v odborném periodiku

Contenidos de la revista Studia romanistica (1995-2016)
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
článek v odborném periodiku

Copper Production in the Habsburg Monarchy during the 18th Century - Quantification of the Production and Profitability
Miroslav Lacko
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Crusading and the Crusader Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková, Norbert Kersken
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Currículum profesional del prof. Piotr Sawicki
Jan Mlčoch
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Czech soldiers as an object of Bolshevik and opposition propaganda
Berik Dulatov
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Hungarian Geographical Bulletin
článek v odborném periodiku

Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach
Piotr SZAŁAŚNY
Rok: 2017, Ostravská univerzita Filozofická fakulta
odborná kniha

Czeska literatura na Śląsku Cieszyńskim po 1989 roku
Michal Przywara
Rok: 2017, Kongres Polaków, Instytut Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Czeski Śląsk Cieszyński we obecnej sytuacji społeczno-politycznej
Irena Bogoczová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czy będzie Pan zadowolony w naszym nowym domu pomimo usterki. O językowym obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskiej i czeskiej telewizji.
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Časopisy a knižní publikace pro dětí a mládež z prostředí polské národnostní menšiny po roce 1989
Michal Przywara
Rok: 2017
stať ve sborníku

Česká literatura pozdního humanismu
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká literatura 2016: První bilance
Iva Málková
Rok: 2017, HOST - literární měsíčník
článek v odborném periodiku

Česká šlechta, nobilitace, inkolát a stavovská společnost v období od porážky stavovského povstání do prvních tereziánských reforem
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Česko-polské písňové vztahy na příkladu vydavatelské strategie Orlovy tiskárny
Monika Szturcová
Rok: 2017, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Česko-polské vztahy v poutních písních 18. - 19. století
Monika Szturcová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český hraný film jako historický pramen a možnosti jeho využití ve výuce dějepisu z pohledu empirického výzkumu
Kateřina KYJOVSKÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český hraný film jako historický pramen a možnosti jeho využití ve výuce dějepisu z pohledu empirického výzkumu
Kateřina KYJOVSKÁ
Rok: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
kapitola v odborné knize

Čtenářský klub - Elena Ferrante Geniální přítelkyně
Iva Málková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Jiří Hájíček Dešťová hůl
Iva Málková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Čtenářský klub - Očima malé poletuchy
Iva Málková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu


