Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Prostor pro spiritualitu
Vladimír Šiler
Rok: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku

Prostor pro spiritualitu ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proyavlenie tendencii k internacionalizacii v lingvisticheskoj terminologii (na materiale russkogo, pol'skogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prožitek-kvále slasti jako objektivní dobro
Antonín Dolák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Rok: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Rok: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
článek v odborném periodiku

Prvotní hřích
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přednáškový blok na téma Velká válka
Martin LOKAJ
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Universitatea din Bucureşti (Rumunsko), 21-25.11.2017.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
působení v zahraničí

Přednášky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
působení v zahraničí

Přednášky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
působení v zahraničí

Předvolební debaty
Vít Horák
Rok: 2017
ostatní

Předvolební debaty jak performativní akt
Vít Horák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příběhy věcí - Moták 1984
Iva Málková
Rok: 2017, Labyrint
kapitola v odborné knize

Příběhy věcí samizdat - Český snář (1981)
Iva Málková
Rok: 2017, Labyrint
kapitola v odborné knize

Příspěvek k historii a pamětihodnostem hrabovského dřevěného kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příspěvek ke kultu a ikonografii sv. Ambrože v českých zemích 12.-15. století
Martin Slepička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přízraky a masky
Matěj Antoš, Petr Hrtánek, Martin Pilař, Pavel Šidák, Stanislav Drastík, Petra Knesplová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace
Michaela Slaná, Tereza Zemanová, Ondřej Černocký, Pavol Švorc, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologická vzdálenost a vybrané osobnostní proměnné
Josef Kundrát, Hana Peigerová, Johana Turčanová, Nikola Wenclová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování postojů u žáků
Josef Kundrát, Karel Paulík, Panajotis Cakirpaloglu, Zuzana Rojková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka
Marek Malůš, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie lidské odolnosti.
Karel Paulík
Rok: 2017, Grada Publishing a.s.
odborná kniha

Psychometrické charakteristiky osobnostného dotazníka HEXACO-60
František Baumgartner, Viktória Kopuničová
Rok: 2017, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
kapitola v odborné knize

Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?
Iva Dedková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?
Iva Dedková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rakouské Slezsko jako velká továrna
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780-1804
Michal Kubica
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raum und Region in der historischen Forschung
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl, Oswald Überegger
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Reálné gymnázium v Místku a jeho studenti v letech 1918-1938
Lukáš LISNÍK
Rok: 2017, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflection of Ethical Principles in Czech Codes of Ethics
Monika Jones, Radim Maňák, Tomáš Tykva, Martina Nikolskaja
Rok: 2017
stať ve sborníku

Reflexe. Literatura! Čtyři sbírky 'ostravských' autorů
Iva Málková
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Reflexe využití učebnic dějepisu, se zřetelem na prameny písemné ve vybraných českých a německých učebnicích dějepisu
Julie JANKOVÁ
Rok: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
kapitola v odborné knize

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Irena Bogoczová, Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionální výzkum soudobých dějin minorit - metodické problémy a zkušenosti
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Religiozita a spiritualita ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Renesanční zámek v Litultovicích
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2017, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi
Jan Malura
Rok: 2017, Jezik in slovstvo
článek v odborném periodiku

Restricted environmental stimulation and psychopathology
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rok 2017 přinesl nejen opravy sympozijních plastik v sadu Milady Horákové
Jakub Ivánek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Role a význam sociálních sítí v rozvoji středoškolské a profesně-vzdělávací infrastruktury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na příkladě rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role brněnského hradu ve strukturách moravského zemského soudnictví
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize

Role grafických médií ve výuce dějepisu.
Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Rok: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
kapitola v odborné knize

Role rukopisných děl v literatuře předbělohorské. Příspěvek k aktuální diskusi o charakteru českého humanismu
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ROLE UČENÝCH SPOLEČNOSTÍ V PROCESU MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ V RAKOUSKÉM SLEZSKU 1742-1848
Marek Vařeka
Rok: 2017, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

ROSOVÁ, R.: Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy. Ostrava 2014. 199 s.
Martin Slepička
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu
Antonín Dolák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu
Antonín Dolák
Rok: 2017
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub