Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Consideraciones acerca de la comprensión auditiva en ELE (nivel superior)
Begońa García Ferreira
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Constructivist Approach to Communication Strategies of Non-Native Pre-Service Teachers of English and their Utilization of DLRs
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Constructivist Approach to Communication Strategies of Non-Native Pre-Service Teachers of English and their Utilization of DLRs
Markéta Bilanová
Rok: 2019, IATED Publications
kapitola v odborné knize

Context specificity of a lemma A word embedding approach
Kateřina Pelegrinová, Miroslav Kubát, Radek Čech, Jan Hůla, Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis
Miroslav Kubát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis
Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Jiří Milička
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Cornelius Agrippa mezi magií a humanismem
Jan Herůfek
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Corpus Driven Quantitative Linguistics Workshop
Xinying Chen
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Crítica, libertad e individualidad en "El hombre que amaba a los perros"
Pedro García Guirao
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czeskie radio a emisje programów dla mniejszości narodowych. Rola audycji polskojęzycznych Czeskiego Radia publicznego w umacnianiu poczucia więzi kulturowej i narodowej Polaków na Zaolziu
Martyna Barbara Radłowska-Obrusník
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

Czy my się rozumiemy? Problematyka leksyki zdradliwej w językach zachodniosłowiańskich
Marta Pančíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

časopis Fraktál, Bratislava, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Čechová, Mariana: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu)
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Černá legenda (nejen) o Španělsku. Úvahy o roli propagandy a manipulace v dějinách i v historiografii
Jiří Chalupa
Rok: 2019, Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
odborná kniha

Česká literatura po roce 2000: tendence, témata, díla
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České a polské barokní drama s vánoční tematikou (pokus o komparaci)
Paulina Wołowczyk
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česko-francouzské vztahy ve středověku ve světle narativních pramenů
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Čítárna - Vydržať!
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Čtenářský klub - Krisztina Tóthová Akvárium
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Čtenářský klub - Petra Dvořáková Dědina
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Čtenářský klub - Tokarczuková Pravěk a jiné časy
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Čtenářský klub - Veronika Šikulová Místa v síti
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Danuta Mucha: Miguel Ángel Asturias (1899-1974), pisarz i dzielo
Martin Pilař
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Das Adelshaus Lichnowsky im Spiegel seiner kulturellen Beziehungen
Iveta Zlá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Arzneidrogenbuch Circa instans im Medizinischen Kompendium des Juden von Salms.
Lenka Vaňková, Václav Bok
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Fachwort in der Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Das gesellschaftliche Leben der deutschen Vereine im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das gesellschaftliche Leben der deutschen Vereine im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Rok: 2019, Zeszyty Eichndorffa/Eichendorff-Hefte
článek v odborném periodiku

Das Leben der Berliner Salongesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel Romane von Max Ring
Irena Šebestová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Debuty - Jan Spěváček, Lukáš Sedláček
Iva Málková, Roman POLÁCH
Rok: 2019
ostatní

Debuty - Klára Goldstein , Marie Iljašenko
Iva Málková, Roman POLÁCH
Rok: 2019
ostatní

Debuty - Ondřej Mácl, Ivan Motýl
Iva Málková, Roman POLÁCH
Rok: 2019
ostatní

Dějiny a kultura Polska 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Polska 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Ruska 1 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Ruska 2 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny tvrze v Kurovicích z pohledu písemných pramenů
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Delimitative function of place names in the linguistic landscape - as illustrated with examples from the cities of Prague and Ostrava (Czech Republic)
Jaroslav David
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku

Den s překladem XIII
Jiří Muryc
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Den s překladem XIV
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Polášková, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem (14. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Polášková
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (14. ročník) - oprava soutěžních příspěvků (kategorie: střední a vysoké školy)
Milan Pišl
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Detský aspekt v komiksoch Ladislava Csurmy. Tajomstvo starého domu
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Deutsche Literatur für das Lehramtstudium
Iveta Zlá
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dictionnaire des expressions québécoises
Jan Lazar, Zuzana Honová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Didaktik des Dolmetschens - Experimentierräume und ständig neue Herausforderungen
Milan Pišl
Rok: 2019
stať ve sborníku

Didaktika polského jazyka 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
rss
social hub