Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Měško nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka - jména prvního polského vládce a jeho české manželky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice
Kristýna Kovářová
Rok: 2019, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mezi dvěma monarchiemi a dvěma sňatky - Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské z pohledu prosopografie a genealogie
Michal Kubica
Rok: 2019, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Mgr. Markéta Šimková, FIKČNÍ SVĚTY SOUČASNÉHO MEXICKÉHO ROMÁNU NOIR: PACO IGNACIO TAIBO II, JUAN HERNÁNDEZ LUNA A GABRIEL TRUJILLO MUNOZ. Doktorská disertační práce
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Migrace ve 21. století
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morální usuzování a osobní identita v dospělosti.
Ivana Poledňová, Dagmar Panošová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Moravské rukopisné kancionály a jejich význam pro poznání lidového duchovního zpěvu v 17.-18. století
Kateřina Smyčková
Rok: 2019, Český lid
článek v odborném periodiku

Motherhood in Czech Mass Media - Corpus Assisted Discourse Studies Approach
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
působení v zahraničí

Muzułmański uchodźca w czeskim folklorze elektronicznym
Jan Kajfosz
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na kafe s Michalem Místeckým | Kvantitativní lingvistika
Michal Místecký
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Nad monografií S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

National and Kapodistrian University of Athens
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná)
Kristýna Bílková
Rok: 2019, Veda
kapitola v odborné knize

Nehýbeme se svobodně, máme strach ze ztráty tváře
Antonín Dolák
Rok: 2019
ostatní

Německá hospodářská škola v Novém Jičíně
Petr Kadlec, Šárka Konečná
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Neobyčejné životní osudy raduňského pána Jana Josefa Bocka z Burgvic
Michal Kubica
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neoliberalism, the Rise of New Media Folklore and the Emergence of New Nationalisms
Jan Kajfosz
Rok: 2019, Berlin Journal of Critical Theory
článek v odborném periodiku

Nietzsche, Heidegger a existencialismus (Sartre, Camus)
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Soňa Hodáková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nové tváře české literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Litikon. Časopis pro výzkum literatúry
článek v odborném periodiku

null
Martin Pleško
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O románu Tiché roky Aleny Morštajnové
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

O samotě - sám (se) sebou
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O svobodném pohybu z hlediska filozofie
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O zachowaniu i postępach szkolnych uczniów cieszyńskich w XVIII wieku
Jana Raclavská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obecné školy a jejich učitelé jako základní kultivační faktor rurálního prostředí. (Valašsko v posledním půlstoletí před první světovou válkou)
Pavel Kladiwa
Rok: 2019, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

Obraz pracy na przykładzie zbioru Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Obraz Slezska v pohádkách a pověstech
Svatava Urbanová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Obraznost vody v prózách Anny Bolavé
Petr Stach
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ojibwe,Activist, Priest: The Life of Philip Bergin Gordon, Tibishkogijik
Tadzio Lewandowski
Rok: 2019, University of Wisconsin Press
odborná kniha

Oldřich a Miroslav Rafaj jako představitelé kádrové politiky
Ondřej Tichý
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani in Res Publica Bohemica
Aleš Zářický, Petr Popelka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrava Journal of English Philology 11.1 (2019)
Stanislav Kolář
Rok: 2019
ediční a redakční práce

"Ostravský Komenský" František Bartoník se zasloužil o rozvoj vzdělanosti i hasičského sboru
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Ostrawa jako centrum petrochemii austro-węgierskiej
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrov, oáza, zahrada - sémantické modely utopie
Kateřina Smyčková, Václav Smyčka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otevři Aristotela a zachraň planetu
Petr Stach
Rok: 2019, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Ovlivnění svědecké výpovědi a vznik falešných vzpomínek u vysokoškolských studentů
Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2019
stať ve sborníku

Ovlivnění svědecké výpovědi a vznik falešných vzpomínek u vysokoškolských studentů
Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paměť a vzpomínání v současných kronikálních románech
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Panorama latinskoamerické literatury
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paris, Bibliothéque nationale de France
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
působení v zahraničí

Particularités du français dit maghrébin et pourquoi enseigner sur le Maghreb
Martin Pleško
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peterburskie badania nad przysłowiami czeskimi
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petra Bartíková - Jana Kudrnová: Proč řve lev na l(e)va. O dorozumívání mezi zvířaty
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

PL, Katowice: Uniwersytet Śląski - Erasmus+
Tereza Klemensová
Rok: 2019
působení v zahraničí

PL, Katowice: Uniwersytet Śląski - Erasmus+
Zdeňka Suchá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Platónova geometrizace a správné mínění
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podstawowe kwestie etyki tłumaczenia i przekładu słowa oryginalu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub