Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Pokus o vyvrácení dvou nejčastějších stereotypů české a slovenské společnosti k Romům
Nina Pavelčíková
Rok: 2017, Zeszyty Luźyckie
článek v odborném periodiku

Pokušení
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Polská zpívaná poezie
Michal Przywara
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poľské, slovenské a české prekladové a terminologické slovníky v minulosti a dnes
Marta Pančíková
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

Polsko-czeska frazeologia porównawcza
Jana Raclavská
Rok: 2017
působení v zahraničí

Polsko-czeska homonimia jako problem translatorski
Jiří Muryc
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
kapitola v odborné knize

Pomáhání studentům v stresové situaci před zkouškou
Zdeněk Vavrečka
Rok: 2017
stať ve sborníku

Porodnost obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší v 'dlouhém' 19. století
Lukáš Turoň
Rok: 2017
stať ve sborníku

Portrétní galerie proboštů a opatů kanonie premonstrátek v Chotěšově
Lubor Kysučan, Jana Oppeltová
Rok: 2017, Minulostí západočeského kraje
článek v odborném periodiku

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postmoderní obraz smrti v románech Martina Komárka
Petr Hrtánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Post-panoptické sociální sítě a cesta ke komplexnější sociolingvistice: teoreticko-metodologická reflexe
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

posudek pro časopis Studia et documenta slavica
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek pro Literární archiv
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek rukopisu pro LA
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy)
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, vol. 24, nr 2
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pozůstalostní písemnosti kněží olomoucké (arci)diecéze z druhé poloviny 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozůstalostní spisy z frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě
Radek Lipovski
Rok: 2017
stať ve sborníku

Práce muzejního historika a systém hodnocení vědy a výzkumu v ČR
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní angažovanost učitelů: některé psychologické souvislosti.
Karel Paulík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Prameny k dějinám Matice opavské ve sbírce Slezského zemského muzea
Ondřej HANIČÁK
Rok: 2017, Slezské zemské muzeum - Matice slezská
kapitola v odborné knize

Prawda a rzeczywistosc
Tomáš Novotný
Rok: 2017
působení v zahraničí

Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

Prezentace Milady Horákové, oběti politických procesů 50. let 20. století, ve školní výuce dějepisu
Irena Kapustová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace Milady Horákové, oběti politických procesů 50. let 20. století, ve školní výuce dějepisu
Irena Kapustová
Rok: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
kapitola v odborné knize

Primi oder ultimi inter pares?
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Studia historica Brunensia
článek v odborném periodiku

Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v letech 1920-1938
Irena Šebestová
Rok: 2017, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Próba analizy dyskursywnego obrazu ptaka na wybranych przykładach.
Dmytro Klymenko
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Próba porównania naukowego i kulturowego profilów ptaków na wybranych przykładach języków słowiańskich.
Dmytro Klymenko
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problém hodnot v dnešní společnosti
Antonín Dolák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika odborného prekladu v slovanských jazykoch
Marta Pančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika prekladu poľských a slovenských odborných textov v súčasnosti
Marta Pančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematyka zdradliwej leksyki słowiańskiej
Marta Pančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces industrializace a environmentální proměny průmyslového centra v 19. a 20. století. Úvaha nad zakončeným projektem.
Petr Popelka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Procházka po současné španělské literatuře
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proč studovat fyziku aneb Není tekutina jako tekutina
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Produktivnost' prefiksoida bio- v sovremennom russkom, cheshskom i pol'skom yazykah
Lukáš Plesník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prohlubování krize mužské identity. Jak cestu k vyspělé maskulinitě ovlivňuje absence otců
Maria Vašutová
Rok: 2017
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
Maria Vašutová
Rok: 2017
ostatní

Projekt KEGA 021UK-4/2018 Virtuálna databáza zdrojov pre výučbu tlmočenia
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projevy vulgarity a zdvořilosti v diskusních fórech k domácí politice
Rostislav Gromnica
Rok: 2017, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Proměny a rezonance gothic fiction v prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Rok: 2017
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Proměny nesklonných přejatých substantiv v současné ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

Propagace poutních míst kramářskou písní na Moravě v 1. polovině 19. století
Monika Szturcová, Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est...
Marek Otisk
Rok: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
článek v odborném periodiku

Prosociální osobnost a hodnotová preference u dárců krve
Zdeněk Mlčák, Kateřina Minková
Rok: 2017
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub