Publikační činnost - IS PUBL
Vliv chamber REST na odvykání kouření
Marek Malůš, Karel Paulík, Tereza Macurová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv digitálních učebních materiálů na rozvoj komunikačních kompetencí v AJ
Markéta Bilanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VLIV NÁBOŽENSTVÍ NA MORÁLKU V PUBLIKACÍCH FRANSE DE WAALA
Sabina JESENOVSKÁ
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vodní démon jako součást slovesného folkloru a jeho literárních adaptací pro děti a mládež
Andrea Balharová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vojtěch Martinides a Matěj Vierius - jezuitská meditativní próza ve znamení vizualizace a senzualismu
Jan Malura
Rok: 2018, Host
kapitola v odborné knize

Volíme své lídry rozumem nebo podle číra a barvy kravaty?
Vít Horák
Rok: 2018
ostatní

Von Stibor bis Zawisza Czarny - Polnische Adelige in Diensten Sigismunds von Luxemburg
Paul Srodecki
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voprosy izuchenia fragmentov kollektivnoj i individualnoj kartin mira v formirovanii jazykovogo i kulturnogo obraza ptic
Dmytro Klymenko
Rok: 2018, Shkola Vidkrytogo Rozumu / Szkoła otwartego umysłu
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty vývoje českého gymnaziálního školství ve Slezsku v letech 1918-1938
Petr Kadlec, Lukáš Lisník, Lumír Dokoupil
Rok: 2018, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Vymezení pojmu hodnoty a hodnota štěstí v kontextu rozumění introspekci
Antonín Dolák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vypočítavá věda. Role čísel v současném jazykovém výzkumu
Michal Místecký, Radek Čech
Rok: 2018
ostatní

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Vytváření kultu básníka Petra Bezruče prostřednictvím vlastních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vytváření reality prostřednictvím jazyka v prózách Eduarda Štorcha
Kristýna Kovářová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (04.11.2018 - 14.11.2018)
Milan Pišl
Rok: 2018
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.01.2018 - 20.01.2018)
Milan Pišl
Rok: 2018
působení v zahraničí

Využití etnolingvistického přístupu a výzkumů v translatologii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj cestování a cestovního ruchu pohledem obyvatel venkova moravsko-slezského pomezí
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018, Karolinum
kapitola v odborné knize

Výzkum izraelských nových náboženství a sekt
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Výzkum jazykové krajiny a jeho význam pro toponomastiku (na příkladu českého pohraničí)
Tereza Klemensová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná stáž na Oddělení analytické filozofie FÚ SAV
Antonín Dolák
Rok: 2018
působení v zahraničí

Výzkumný pobyt Vídeňská univerzita (téma: Sociology of Peter L. Berger)
Karel Hlaváček
Rok: 2018
působení v zahraničí

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Vznik a proměny šlechtické obce podunajské monarchie 17.-20. století. 13.-15. září 2017. XI. sjezd českých historiků. Olomouc
Michal KUBICA
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu a společenských věd
Slavoj Tomeček
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah psychologické vzdálenosti a postojového hodnocení
Josef Kundrát, Karel Paulík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahově-modelová analýza hydronym povodí Ostravice
Kristýna Kovářová
Rok: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
kapitola v odborné knize

Warum nicht versuchen, Deutsch durch die Presse nahe zu bringen? Zu didaktischen Strategien des Sommer-Schnell-Deutschkurses in der Zeitung 'Lidové noviny'
Eva Polášková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Why Conventions Cannot Be Social Institutions?
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Why Gerbert of Aurillac added to the letter to brother Adam the clime table where the longest day of the year reaches 18 hours?
Marek Otisk
Rok: 2018, GERBERTVS. International Academic Publication on History of Medieval Science
článek v odborném periodiku

Workshop židovské hudby
Tomáš Novotný
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Jan Mlčoch
Rok: 2018
působení v zahraničí

Z korespondence Milana Myšky s Františkem Kutnarem
Lumír Dokoupil
Rok: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Z počátků a středověkých dějin obce Hrabová do roku 1538
Martin Slepička
Rok: 2018, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

'Za zasłoną świata rzeczy' - próba podsumowania dorobku pisarskiego Józefa Sowady
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zámek a zahrady v Kroměříži
Pavel Zatloukal, Ondřej Zatloukal, Miroslav Kindl
Rok: 2018, Foibos Books
odborná kniha

Zanatlije u filmovima
Marija Stefanović
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za roky 2017-2018
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zerneckeho schodiště a jeho případné souvislosti
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
článek v odborném periodiku

Złodziej i kat, czyli wieszany i wieszający
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Zmiany w zakresie frazeologii w tekstach prasowych Głosu Ludu po rewolucji aksamitnej w RC
Urszula Kolberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Znaczenie źrodeł pisanych i ikonograficznych w utrwalaniu historycznej wiedzy uczniów
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Ztracené a znovu objevené dílo mnichovského malíře Hanse Martina
Jiří Jung
Rok: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Zur Darstellung von Gewalt in Online-Diskussionsforen zum Thema selbstverletzendes Verhalten aus deutsch-tschechischer Perspektive
Martin Mostýn
Rok: 2018, Slowakische Zeitschrift für Germanistik
článek v odborném periodiku

Zur multimodalen Erklärung von Fachwörtern in Lehrwerken am Beispielfach 'Biologie'
Eva Polášková
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Zur Problematik der Rezeption von deutschen medizinischen Texten des 15. Jh.
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zwischen Deutsch und Tschechisch: Germanisches und Slavisches in den obersorbischen Grammatiken, Sprachratgebern und Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts
Kai Witzlack-Makarevich
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žánrová podoba bajky, etuda v podobě básně
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


