Publikační činnost - IS PUBL
Tradiční názvosloví lučního hospodaření na Morávce - etnolingvistický pohled
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Transkunst II (2018) - workshop ve Vídni
Milan Pišl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Translation Process - can technology really speed it up?
Milan Pišl
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tri pohľady na tému: prenášanie symbolického významu ako tvorivý princíp v naratívoch zameraných na ľudí so znevýhodnením
Svatava Urbanová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Třídobé deprese
Tomáš Novotný
Rok: 2018
kompoziční umělecká činnost

Tvorchestvo M. Gorkogo i chskaya perevodcheskaya tradicia
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Two Anonymous Commentaries on Peckham's Perspectiva communis, Written by the Hand of Reimbotus de Castro
Lukáš Lička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ukolébavka - žánr v pohybu
Svatava Urbanová
Rok: 2018, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Ukradené tělo aneb Pohřeb sebevražedkyně Roziny Krkošky z Koloredova (u Místku) v roce 1828
Radek Lipovski
Rok: 2018, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru v raném novověku. Příklad severomoravských a slezských panství knížat z Lichtenštejna ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2018, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Umělá inteligence, efektivní altruismus a smysl práce
Antonín Dolák, Jan Votava
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělá inteligence je největší téma současnosti, myslí si filozof Antonín Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2018
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Umělecká anabáze spisovatele, dramatika a novináře Maxe Ringa
Irena Šebestová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Umělecká výzdoba městského hřbitova ve Slezské Ostravě
Jakub Ivánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecké akvizice rodu Lichnovských za Karla Maxe a Mechtildy
Jiří Jung
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecké zobrazení práce a obživy na Valašsku v knižních ilustracích a výtvarných zobrazeních
Svatava Urbanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století (II. část)
Jakub Ivánek
Rok: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Universidad de Málaga
Jan Mlčoch
Rok: 2018
působení v zahraničí

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2018
působení v zahraničí

Universität Wien
Iva Málková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Université Clermont Auvergne, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 26. 3. - 30. 3. 2018
Iva Dedková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Université Paris V Descartes
Jan Lazar
Rok: 2018
působení v zahraničí

Université Paul Valéry III Montpellier Visiting profesor
Jan Lazar
Rok: 2018
působení v zahraničí

University of Gdansk, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
působení v zahraničí

University of Leiden, Netherlands
Lenka Naldoniová
Rok: 2018
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Martin Pilař
Rok: 2018
působení v zahraničí

University of Oxford
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

University of Oxford
Martin Pilař
Rok: 2018
působení v zahraničí

University of Skopje
Martin Pilař
Rok: 2018
působení v zahraničí

University of Wroclaw
Lenka Naldoniová
Rok: 2018
působení v zahraničí

University website blogs: tailoring the posts for translocal audiences
Renáta Tomášková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2018
působení v zahraničí

Univerzita P. J. Šafárika:školení v rámci programu Erasmus Plus
Iveta Zlá
Rok: 2018
působení v zahraničí

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Rok: 2018
působení v zahraničí

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2018
působení v zahraničí

Univerzita P.J.Šafaríka v Košicích
Ljuba Mrověcová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Univerzita v Drážďanech, Fil. fakulta, katedra germanistiky, Teaching Training
Iveta Zlá
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański (Gdaňsk, Polsko)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
Marta Pančíková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jan Mlčoch
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
Marta Pančíková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski Katowice
Simona Mizerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Warszawski
Marta Pančíková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. 2018
Jelena Kupcevičová
Rok: 2018
působení v zahraničí


