Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Antroponimia polsko-czeskiego pogranicza (na przykładzie gminy Krzanowice)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Radek Čech, Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Xinying Chen
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apologies in L1 and lingua franca English: A contrastive pragmatic study of TripAdvisor responses
Christopher James Hopkinson
Rok: 2017, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Aproksymaty polsko-czeskie jako problem translatorski
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archeologické prameny
Michal Zezula, Zbyněk Moravec
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Area Slavica 2
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Argumentace a ideologický základ neo-nacionalistických pravicových extrémních hnutí v České republice a její sebe-prezentace v sociálních sítích.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aritmetika jako garant pravdy filosofů: Augustin - Boethius - Gerbert z Remeše
Marek Otisk
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel
Ondřej HANIČÁK, Markéta HANIČÁKOVÁ
Rok: 2017, Slezské zemské muzeum - Statutární město Opava
odborná kniha

Art of Armenian Diaspora. Second International Conference
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Art of Minorities in Polish Kingdom, Lithuanian Duchy, and Principality of Moldavia: Jewish, Armenian, Greek, and Tatars (14th - 16th Centuries)
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art of National Minorities of the former Polish-Lithuanianian Commonwealth
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017, Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing / Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
kapitola v odborné knize

Aspects of Antisocial Behavior in Relation to Emotion Understanding and Parenting Style in Slovak and South African Early Adolescents.
František Baumgartner, Zuzana Wirtz, Catherine L. Ward, Ivana Poledňová
Rok: 2017, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Aspekt literacki Reformacji w księstwie cieszyńskim
Jan Malura, Daniel Spratek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš Lička
Rok: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
článek v odborném periodiku

August v západoslovanských pranostikách
Marta Pančíková
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Auslandsgermanistik im Wandel. Am Beispiel der Entwicklung an tschechischen Universitäten
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Avoiding the Fiction through the Banishment of Real Past and Facts
David ČERNÍN
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Až budeme velcí
Iva Málková
Rok: 2017
ostatní

Barokní poutní knihy a zbožná praxe širokých vrstev
Jan Malura
Rok: 2017, Český lid
článek v odborném periodiku

Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy
Jaromír Olšovský
Rok: 2017, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Báseň jako SMS, blog jako román?
Karel Střelec
Rok: 2017, Protimluv
článek v odborném periodiku

Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy 'naturalistické' askeze
Oldřich Kramoliš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Beijing Chinese Language and Culture College, China
Miroslav Kubát
Rok: 2017
působení v zahraničí

Benatar versus Epikuros prismatem Zenónových aporií
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny
Igor Jelínek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bergbau und Staatsfinanzen der Habsburgermonarchie in der Zeit der Staatsreformen 1748-1749
Miroslav Lacko
Rok: 2017, Böhlau Verlag Ges. m.b.H. & Co.
kapitola v odborné knize

Berlin, Freie Universität, Philologische Bibliothek, badatelský pobyt, 3.-6. 6. 2017
Anna Pumprová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Between Great Moravia and Přemyslid Bohemia. Ways of Christianization in the Czech Lands in the Middle Ages in the Latest Czech Research
Dalibor Janiš
Rok: 2017, Tabularium Historiae
článek v odborném periodiku

Bezručova poezie ve zkoušce času stopadesátiletého básníkova jubilea
Jiří Svoboda
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biblická lupa
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Bier und seine Regionen - Regionen und ihr Bier: Das Bierbrauereiwesen in den böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert
Radoslav DANĚK
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilder von Flüchtlingen in sozialen Netzwerken - eine soziologische Analyse von Internet-Memes in tschechisch-sprachigen sozialen Netzwerken
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Birmingham State University, studijní činnost - Black education for liberation 1.11-5.11.2017
Karla Kovalová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Blogový román? Podoby blogu a mikroblogu jako médií nejnovější české literatury
Karel Střelec, Eva Plačková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Boethius mathematicus: From Arithmetic to Metaphysics
Marek Otisk
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohemica Litteraria
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohemistyczne zainteresowania Władysława Nehringa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydawcniwto PRO
kapitola v odborné knize

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Brixen, Freie Universität Bozen, aktivní účast na konferenci 19.-21. 4. 2017
Pavel Pumpr
Rok: 2017
působení v zahraničí

Budování míst posledního odpočinku jako příklad společenského etablování rodů Rakouského Slezska v 19. století
Michal KUBICA
Rok: 2017, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

CAT-Werkzeuge im Übersetzungsprozess - Beschleunigung durch Technik?
Milan Pišl
Rok: 2017, ACC Journal
článek v odborném periodiku

Centralisté = komunisté
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Cesta za postavením uznávaného spisovatele (Jaromír Šavrda a půl století české literatury)
Iva Málková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestování a prostorová mobilita ve venkovském a městském prostředí v 19. století: životní světy, aktéři, sociální praktiky
Jan PEZDA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestování před rokem 1989 na příkladu venkovského regionu v Moravskoslezském kraji
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study
David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Martin Kempný, Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changing Position of the May Day Celebration in Perspective of Establishment and Elites (Case of Coal Mining Regions in Czech Lands and Upper Silesia, 1890 - 1989)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakteristika hrdiny ve slovanských fantasy literaturách
Lucie Fiurášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub