Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2017
stať ve sborníku

Měsíc autorského čtení 2017
Jiří Muryc
Rok: 2017
ostatní

Metaforizovaná erotická a sexuální témata v lidových písních z Valašska a Slovácka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie
Antonín Dolák
Rok: 2017, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu
Antonín Dolák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu
Antonín Dolák
Rok: 2017
působení v zahraničí

Mezi kontextualismem a anti-realismem: Quentin Skinner a jeho inspirace
David ČERNÍN
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi Polskem, Rakouskem a Pruskem: hrabata Renardové a jejich osudy v Horním Slezsku
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi Rakouskem a Pruskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta v rakouském Slezsku v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezipředmětové vztahy ve výuce společenskovědních předmětů a dějepisu
Slavoj Tomeček
Rok: 2017, Civila - Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Michal Przywara, Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, 208 s
Andrea Balharová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Michel Houellebecq: Přežít
Marek Petrů
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Migrace v moderní společnosti
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Migrace ve 21. století
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Migracje Ormian i ich drogocenności
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział
kapitola v odborné knize

Místní jména v Hrabové
Jan Slepička
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize

Mobilní život? Volnočasové cestování v prostředí venkova a maloměsta v letech 1857-1911
Jan PEZDA
Rok: 2017, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Modelowanie obrazu dziecka w systemie kulturowym pogranicza czesko-polskiego na Śląsku. Wycinek badań
Renáta ZECHOVÁ
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Moderování debaty s prof. Janem Sokolem Lze žít bez pravdy?
Martin Tomášek
Rok: 2017
ostatní

Modes of reasoning in coordination
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2017
působení v zahraničí

Mongolian Invasion and the Development in the Central Europe in the 13th Century
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Montánna história 8-9
Miroslav LACKO
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Monuments of war
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MOOCs as digital ecologies: participation frameworks and knowledge construction in e-learning discussion fora
Gabriela Zapletalová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moravská epizoda v životě humanisty Ondřeje Dudiče z Hořehovice (1533-1589)
Jan Saheb
Rok: 2017, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Mors ludens. Zabawa, rozrywka, groteska i personifikacje Śmierci w sztuce i dyskursie moralistycznym późnego średniowiecza
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize

Moscow State Region University, Russia, 10.11.-16.11.2017
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet (Moskva, Ruská federace)
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2017
působení v zahraničí

Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet (Moskva, Rusko)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
působení v zahraničí

Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet (Moskva, Rusko)
Viktoryia Vaida
Rok: 2017
působení v zahraničí

Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet (Moskva, Rusko)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Motivace hmotnými prostředky v muzejní edukaci.
Monika KUDELOVÁ
Rok: 2017, Institut Historii UAM v Poznaniu
kapitola v odborné knize

Multimediales Lehrbuch der deutschsprachigen Literatur des 18. und 19. Jh.
Iveta Zlá
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Multimodal Analysis of European Theatres' Websites: Polyphony of Modes
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Martin Slepička
Rok: 2017
působení v zahraničí

Myšlení, pojmy a věci: Walter Burley o vzniku pojmů a jejich reprezentační funkci
Jakub VARGA
Rok: 2017, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Mýtus ontologického personalismu
Marek Suchánek
Rok: 2017, Časopis zdravotnického práva a bioetiky
článek v odborném periodiku

Náboženská témata v prostředí kultury socialistického dělnického hnutí (na příkladu ostravského dělnického divadla)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nad první českou monografií Huberta Gessnera
Pavel Zatloukal
Rok: 2017, Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách
kapitola v odborné knize

Naléhavost i úskalí (k českým vydáním zahraničních knih pro děti o holocaustu)
Svatava Urbanová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Nástěnné malby v českokrumlovském domě františkánských terciářek - bekyň
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nástin výzkumu cestování dětí a dospívajících ve 2. pol. 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naturalizovaná filosofie mysli Josepha Priestleyho
Eva Peterková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nauczyciel a uczeń - teksty w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie
Jana Raclavská
Rok: 2017, Filozofická fakulta PU v Prešove
kapitola v odborné knize

Naučná stezka hrabovského rodáka, básníka a spisovatele Viléma Závady
Martin Slepička, Petr Žižka
Rok: 2017
libreta, scénáře

Návraty k podstatnému
Martin Tomášek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná)
Kristýna Bílková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nazwy rzemiosł i rzemieślników w polszczyźnie cieszyńskiej XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání
Lukáš Lička
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Některé psychologické souvislosti hodnocení smyslu vlastní práce učiteli
Karel Paulík
Rok: 2017, Studia paedagogica
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub