Publikační činnost - IS PUBL
Studia Romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018. ISSN 1803-6406 (Print), 2571-0265 (Online)
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1/2018
Iva Dedková
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, vol. 18, num. 2
Zuzana Honová
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 18, Num. 2/2018
Iva Dedková
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XXII/1
Jana Raclavská
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Studia Slavica XXII/2
Jana Raclavská
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.-20. století
Petr Kadlec
Rok: 2018, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis
článek v odborném periodiku

Stylové aspekty Bible svatováclavské - stylometrická analýza.
Pavel Kosek, Radek Čech
Rok: 2018
ostatní

Svatý Jeroným a úcta k němu v českém středověku
Martin Slepička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sve, sve ali zanat. Kratak osvrt na položaj zanatlije u srpskim i hrvatskim bajkama
Marija Stefanović
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Svět italské komicko-realistické poezie. Toskánská komicko-realistická poezie z let 1260 - 1492
Jan Herůfek
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus +
Tereza Klemensová
Rok: 2018
působení v zahraničí

System of Values and Economics in Life
Nicole Horáková Hirschlerová, Markéta Jalůvková
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize

Systems of Values and Life Strategies of Young People of V4 Countries- Results of the Survey
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sytuacja językowa na Zaolziu. Cyklus přednášek
Irena Bogoczová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Šepot i křik zralé poezie (Jitka Světlíková)
Stanislav Kolář
Rok: 2018, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šostakovič a ruská opera
Igor Jelínek, Jan Špaček
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělská literatura a historie
Jan Mlčoch
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Štrpkův básnický průzkum lidské zralosti / stavu člověčenství
Iva Málková
Rok: 2018, Fraktál
článek v odborném periodiku

Tabu językowe w świetle konwencji komunikacyjnych
Simona Mizerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tabu językowe w świetle konwencji komunikacyjnych
Simona Mizerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Talking about Gender Stereotypes
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Talkshow Tomáše Novotného
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Technika omezené zevní stimulace (Terapie tmou) - katamnestická studie
Martin Kupka, Miroslav Charvát, Marek Malůš, Veronika Kavková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tělesné sebepojetí mladých žen s ohledem k působení médií
Lucie Hartmannová, František Baumgartner
Rok: 2018, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

Téma práce a obživy v prozaické tvorbě autorů spjatých s Valašskem v krajových časopisech 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologicheskaya sistema imennyh chastej rechi (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologiya glagol'noj sistemy russkogo yazyka (v sopostavlenii s cheshskim yazykom)
Lukáš Plesník
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Terminosistema stilistiki russkogo jazyka v sravnenii s terminologičeskoj sistemoj češskogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Texts, Treebanks, Networks descriptions and analysis of languages
Xinying Chen
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textsortenabhängige syntaktische Variation als Merkmal der deutschen Fachprosa. Am Beispiel medizinisch-heilkundlicher Texte des 15. Jhs.
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The art of musical composition in the texts of Milan Kundera
Martin Pilař
Rok: 2018
stať ve sborníku

The art of musical composition in the texts of Milan Kundera
Martin Pilař
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The art of writing letters in the last texts of Bohumil Hrabal
Martin Pilař
Rok: 2018
stať ve sborníku

The art of writing letters in the last texts of Bohumil Hrabal
Martin Pilař
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Experience/Quale of Pleasure as an Objective Good and the Peace of the Organism, the Experience/Quale of Suffering as a War in the Organism (Comparison with John Locke´s Qualities)
Antonín Dolák
Rok: 2018, Oficyna Wydawnicza Arboretum
kapitola v odborné knize

The Female Monster in Liber depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The formation of the Czechoslovakia and the power transfer in the self-governments of the Moravian towns
Petr Popelka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Gothic Mode in Czech Postmodern Novels at the Turn of the Millennium
Matěj Antoš, Petr Hrtánek
Rok: 2018, Gothic Studies
článek v odborném periodiku

The Jewish Participation in Municipal Self-Government in Opava-Olomouc-Frýdek-Ostrava/Vítkovice (Troppau- Olmutz-Friedek-Ostrau/Witkowitz).
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach
Miroslav Kubát, Jan Hůla, Xinying Chen, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2018, Corpus Linguistics and Linguistic Theory
článek v odborném periodiku

The Liberties of the Estates and the Beginning of the Representative Assemblies in the Medieval Czech State
Dalibor Janiš
Rok: 2018, Parliaments, Estates & Representation
článek v odborném periodiku

The Presence of the Baťa Shoe Company in Central America And the Caribbean in the Interwar Period (1920-1930)
Jan HERMAN, Lukáš Perutka, Milan Balaban
Rok: 2018, America Latina en la Historia Economica
článek v odborném periodiku

The Role of the Intelligentsia (Teachers, Lawyers, Doctors, Priests) as an Agent of Economic, Social and Culural Change in Rural Areas.
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Semantics of Lemma in a Genre Analysis. A Word Embeddings Approach.
David Číž, Kateřina Pelegrinová
Rok: 2018
stať ve sborníku

The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 - Cooperation, Negation, Connections
Pavel Kladiwa
Rok: 2018, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize

The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861-1914. (A Preliminary outline of the issue)
Pavel Kladiwa
Rok: 2018, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

The truth of science and the truth of art (opening speech at the conference)
Martin Pilař
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The University of Economics and Culture, Riga, Latvia
Markéta Bilanová
Rok: 2018
působení v zahraničí


