Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Šimek Jan - Historie školních budov : Od tereziánských reforem po současnost. Praha 2016
Petr Kadlec
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740-1918)
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Španělská občanská válka očima současných historiků
Jiří Chalupa
Rok: 2017, Historický ústav AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
kapitola v odborné knize

Technické pamiatky spojené s banskou činnosťou
Lukáš Patera, Jozef Daniel, Adriana Klingová, Marián Jančura
Rok: 2017, Banícky spolok Spiš
odborná kniha

Tematická koncentrace textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Tematizace jazyka v cestopisech ze země Sovětů v letech 1917-1970
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Temný hvozd na porubském pátém obvodě
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Tendenciya k demokratizacii russkogo yazyka nachala XXI veka na primere izmenenij ego leksicheskogo sostava (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
stať ve sborníku

Tendenciya k demokratizacii russkogo yazyka nachala XXI veka na primere izmenenij ego leksicheskogo sostava (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teorie pravdy v tzv. středním komentáři Waltera Burleyho k Aristotelovu Perihermeneias
Jakub VARGA
Rok: 2017, Studia Theologica
článek v odborném periodiku

Terapeutické možnosti metody chamber REST
Tereza Zemanová, Michaela Slaná, Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologiya glagol'noj sistemy russkogo i cheshskogo yazykov (sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminosistema stilistiki russkogo jazyka v sravnenii s terminologičeskoj sistemoj češskogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teurgický symbolizmus ve slovanských literaturách
Jan Vorel
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

The bohemization of the German place names in the Czech borderlands after 1945
Tereza Klemensová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The British Library / The Warburg Institute (badatelský pobyt)
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

The Crusade and anti-Pagan Rhetoric in the Foreign Policy and Propaganda of the Last Přemyslids
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Magdaléna Vavříková, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The history of the English language
Miroslav Černý
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
kapitola v odborné knize

The Holocaust Viewed by the Second and the Third Generation in American Literature (lecture), seminars on Tan and Kingston
Stanislav Kolář
Rok: 2017
působení v zahraničí

The Ideal Ruler in Medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2017, Brill
odborná kniha

The Last Judgement in Czech Medieval Art and its Contexts
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'The Moment the King Entered Town Peace was Starting to Pervade all the Land...': On Diversity of the Adventus Ceremonies in Medieval Moravia
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis: Engagement Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2017, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

The state of Czech research on the history of education in the "long" 19th century
Petr Kadlec
Rok: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
článek v odborném periodiku

The study of adverbials in Czech
Kateřina Pelegrinová, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The Study of Adverbials in Czech
Kateřina Pelegrinová, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Tigrid / 1917-2017 / stoletý
Jiří Hruška, Karel Střelec
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Tipy terminov-neologizmov v češskom i russkom subjazykach (diachroničeskij i sinchroničeskij aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017, Studia slavica XXI/1
článek v odborném periodiku

TOMASZ SZYSZKA (2015). Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące jezuickich misjonarzy z Ameryki Hiszpańskiej [Miscellaneus Letters for Glorious Curiosity and Christian Edification Predestined by Jesuit Missionaries from Hispanic America]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny (serie Kościół w Ameryce Hiszpańskiej 3). 338 pp. ISBN 978-83-63266-99-8.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Towards a Multimodal Analysis of Memetic Communities on Facebook
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tożsamość kobiety na przykładzie stereotypów kulturowych związanych z przyjmowaniem ról męskich
Simona Mizerová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Translatologische Fachexkursion nach Wien 2017
Milan Pišl
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Turgeněvovy nihilistické děti
Lenka Naldoniová
Rok: 2017, Univerzita J.E.Purkyně
kapitola v odborné knize

Tvorčestvo i ljubov v koncepcii N. A. Berďajeva
Lenka Naldoniová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Übersetzen lehren an der Grund- und Mittelschule. Warum nicht?
Eva Polášková
Rok: 2017, ACC JOURNAL XXIII 3/2017
článek v odborném periodiku

Übersetzen lernen an der Grund- und Mittelschule? Warum nicht?
Eva Polášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
stať ve sborníku

Učitelé základních škol a jejich role v modernizačním procesu v českých zemích
Janusz Jan Spyra
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice
Jakub Ivánek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století I.
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Umění pro architekturu a veřejný prostor 50.-80. let 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje
Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Universidad de Jaén, Spain
Markéta Bilanová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universidad de Vigo
Gabriela Zapletalová
Rok: 2017
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub