Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Las consecuencias de la búsqueda de la utopía en El mundo alucinante
Jan Mlčoch
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Láska (od Platóna k Freudovi)
Lenka Naldoniová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laskavost
Tomáš Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le Français du tourisme 1 / Francouzština pro cestovní ruch 1
Iva Dedková
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lékař ve službách veřejného zdravotnictví v druhé polovině 19. a na počátku 20. století: prevence, profylaxe a praxe
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

lektorský posudek odborného textu pro časopis Studia Slavica
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

lektorský posudek odborného textu pro Studia Slavica
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lektorský posudek odborného textu pro Studia Slavica
Iva Málková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Léno Holešov, jeho sídlo a držitelé ve 13. a 14. století (K vývoji lenních statků olomouckého biskupství ve středověku)
Dalibor Janiš
Rok: 2017
stať ve sborníku

Les emprunts néologiques dans le domaine de la mode : la circulation en tch?que et en français dans une perspective diachronique.
Jan Lazar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lešková, Danka: Interpretácia umeleckého textu. Interpretačné b(ú)denie
Svatava Urbanová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848-1928
Jiří Jung
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Lingvisticheskaya terminologiya v slovaryah
Viktoryia Vaida
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvisticheskaya terminologiya v slovaryah
Viktoryia Vaida
Rok: 2017, Uniwersytet Slaski
kapitola v odborné knize

Listiny Mikuláše z Riesenburku, olomouckého biskupa
Richard Psík
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Literarische Affinitäten des Rosswalder Schlossgartens
Iveta Zlá
Rok: 2017
stať ve sborníku

Literární krajina - jak ji myslet, psát a číst?
Martin Tomášek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární zpracování démonologických pohádek a pověstí z českého Horního Slezska se zaměřením na vodníka (hastrmana) jako představitele vodního živlu
Andrea Balharová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literárny život, literárna veda a dejiny literatúry
Svatava Urbanová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literatura faktu v mladopolském období
Michal Przywara
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Literatura latinoamericana o, mejor dicho, hispanoamericana. Leer, entender, disfrutar
Jiří Chalupa
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ludi philosophorum: filozofowie i zabawy w średniowieczu
Marek Otisk
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize

Lumír Čmerda - (nejen) reliéfy a ilustrace
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 19. 3. - 30. 3. 2017
Radek Lipovski
Rok: 2017
působení v zahraničí

Magical Realism and Allegory in Joseph Skibell's A Blessing on the Moon
Stanislav Kolář
Rok: 2017, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2017, Uniwersytet Kazimierza Wilekiego w Bydgoszczy
kapitola v odborné knize

Malá, Jiřina (2016): Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 218 S. ISBN 978-80-210-8353-0
Lenka Vaňková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Managerial competencies in emergency crisis situations
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rok: 2017
stať ve sborníku

Manažerské kompetence v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Rok: 2017, VŠB - TU Ostrava
kapitola v odborné knize

Mapy Ostravy, města ztraceného v 'umělých rájích'
Svatava Urbanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mária Terézia, Karol Ferdinand Königsegg von Erps a reformy štátnej banskej správy v habsburskej monarchii
Miroslav Lacko
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marnotratný syn: Počátky Václava Renče-dramatika
Svatava Urbanová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914
Andrea Pokludová
Rok: 2017, Matice Slezská ? Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Maximilan Munk - from Vienna to Vítkovice
Hana Šústková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku z pera Jana Malury
Lukáš Průša
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Memento mori středověkých reformních postil.
Jana Grollová
Rok: 2017, Bohumír NĚMEC - VEDUTA
odborná kniha

Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2017
stať ve sborníku

Měsíc autorského čtení 2017
Jiří Muryc
Rok: 2017
ostatní

Metaforizovaná erotická a sexuální témata v lidových písních z Valašska a Slovácka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie
Antonín Dolák
Rok: 2017, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu
Antonín Dolák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu
Antonín Dolák
Rok: 2017
působení v zahraničí

Mezi kontextualismem a anti-realismem: Quentin Skinner a jeho inspirace
David ČERNÍN
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi Polskem, Rakouskem a Pruskem: hrabata Renardové a jejich osudy v Horním Slezsku
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi Rakouskem a Pruskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta v rakouském Slezsku v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezipředmětové vztahy ve výuce společenskovědních předmětů a dějepisu
Slavoj Tomeček
Rok: 2017, Civila - Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Michal Przywara, Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, 208 s
Andrea Balharová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Michel Houellebecq: Přežít
Marek Petrů
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Migrace v moderní společnosti
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub