Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The Ideal Ruler in Medieval Bohemia
Robert Antonín
Rok: 2017, Brill
odborná kniha

The Last Judgement in Czech Medieval Art and its Contexts
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'The Moment the King Entered Town Peace was Starting to Pervade all the Land...': On Diversity of the Adventus Ceremonies in Medieval Moravia
Robert Antonín
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis: Engagement Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2017, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

The state of Czech research on the history of education in the "long" 19th century
Petr Kadlec
Rok: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
článek v odborném periodiku

The study of adverbials in Czech
Kateřina Pelegrinová, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The Study of Adverbials in Czech
Kateřina Pelegrinová, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Tigrid / 1917-2017 / stoletý
Jiří Hruška, Karel Střelec
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Tipy terminov-neologizmov v češskom i russkom subjazykach (diachroničeskij i sinchroničeskij aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017, Studia slavica XXI/1
článek v odborném periodiku

TOMASZ SZYSZKA (2015). Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące jezuickich misjonarzy z Ameryki Hiszpańskiej [Miscellaneus Letters for Glorious Curiosity and Christian Edification Predestined by Jesuit Missionaries from Hispanic America]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny (serie Kościół w Ameryce Hiszpańskiej 3). 338 pp. ISBN 978-83-63266-99-8.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Towards a Multimodal Analysis of Memetic Communities on Facebook
Ondřej PROCHÁZKA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tożsamość kobiety na przykładzie stereotypów kulturowych związanych z przyjmowaniem ról męskich
Simona Mizerová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Translatologische Fachexkursion nach Wien 2017
Milan Pišl
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Turgeněvovy nihilistické děti
Lenka Naldoniová
Rok: 2017, Univerzita J.E.Purkyně
kapitola v odborné knize

Tvorčestvo i ljubov v koncepcii N. A. Berďajeva
Lenka Naldoniová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Übersetzen lehren an der Grund- und Mittelschule. Warum nicht?
Eva Polášková
Rok: 2017, ACC JOURNAL XXIII 3/2017
článek v odborném periodiku

Übersetzen lernen an der Grund- und Mittelschule? Warum nicht?
Eva Polášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2017
stať ve sborníku

Učitelé základních škol a jejich role v modernizačním procesu v českých zemích
Janusz Jan Spyra
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice
Jakub Ivánek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století I.
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Umění pro architekturu a veřejný prostor 50.-80. let 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje
Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Universidad de Jaén, Spain
Markéta Bilanová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universidad de Vigo
Gabriela Zapletalová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universität Wien
Martin Pilař
Rok: 2017
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 3. 4. - 7. 4. 2017
Iva Dedková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Universitet Paderborn - ERASMUS+ - Staff mobility for teaching between Programme Countries (23/01/2017 - 25/01/2017)
Vít Horák
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Bucharest
Martin Pilař
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Bucharest
Zdeněk Smolka
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Iva Málková
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Miroslav Kubát
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Radek Čech
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017
Radek Čech
Rok: 2017
působení v zahraničí

University Research Blogs as Ways to Knowledge Dissemination and Knowledge Construction.
Renáta Tomášková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University St. Kliment Ohridski, Sofia
Jakub Ivánek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
odborná kniha

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita P. J. Šafaríka v Košiciach - přednáškový pobyt (ERASMUS+)
Igor Jelínek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita Slazská v Katovicích, ERASMUS+ 07. - 10.11.2017
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Łódzki
Urszula Kolberová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub