Publikační činnost - IS PUBL
Principles of Constructivism in Digital Teaching Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Principles of Constructivism in Digital Teaching Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Próba analizy profili w językowym obrazie ptaków pod kątem zmysłów i emocji
Dmytro Klymenko
Rok: 2018, Shkola Vidkrytogo Rozumu / Szkoła otwartego umysłu
článek v odborném periodiku

Problém hodnot: odpovědi na námitky
Antonín Dolák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problém vymezení hodnoty a jejího poznání skrze metodu introspekce
Antonín Dolák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika činnosti sokolských jednot na Karvinsku a Orlovsku 1900-1928.
Kristýna Folwarczná
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematyka badań regionalnych odmian polszczyzny
Jana Raclavská
Rok: 2018
působení v zahraničí

Problematyka tożsamości narodowej ludności Śląska Cieszyńskiego - cykl wykładów
Jana Raclavská
Rok: 2018
působení v zahraničí

Problemy z tłumaczeniem jednostek frazeologicznych w najbliższych językach słowiańskich
Marta Pančíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742--1848.
Marek Vařeka
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Proč vlastnit, když můžeme sdílet? Přinese Sharing Economy benefity každému nebo je to nová forma hyperkapitalismu?
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Professor Stanislav J. Kavka and His Contribution to English and Contrastive Linguistics
Miroslav Černý
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměna moravského gymnaziálního a reálného školství v letech 1848-1918
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměna středního školství ve Slezsku po roce 1918 ve vybraných aspektech
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Proměnlivost křestních jmen: dívky versus chlapci
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Proměny Španělského impéria mezi 16. a 18. stoletím
Jiří Chalupa
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v 1. polovině 19. století
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2018, Acta Musei Nationalis Pragae - Historia litterarum
článek v odborném periodiku

Proper Names Thematization - General Remarks on The Process
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protimluv Fest - moderování večera Binar, Gál
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Proyavlenie tendencii k internacionalizacii v lingvisticheskoj terminologii (na materiale russkogo, pol'skogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2018, Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence
Petr Kadlec
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Průvodce středověkým zásvětím
Jan Slíva
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První česká soustavná práce o literární onomastice. Dvořáková, Žaneta (2017): Literární onomastika: Antroponyma. Praha: FF UK, 292 s. Naše řeč
Jaroslav David
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

První hrabovský lékař prožil první světovou válku na frontě v první linii
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Przysłowia dotyczące pracy w Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 20-23.11.2018.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
působení v zahraničí

Přednášky na Prešovské univerzitě
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
působení v zahraničí

Přednášky na Univerzitě v Petrohradu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
působení v zahraničí

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příběh znovuzrozeného dřevěného kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
Martin Slepička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příklady šetření reklamovaných dětí z německých škol v Moravské Ostravě ve 30. letech 20. století
Lukáš LISNÍK
Rok: 2018
stať ve sborníku

Příprava kritické edice (ve vztahu k dalším vědním disciplínám s důrazem na dějiny národní literatury)
Iva Málková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava pokrmů a stolování ve světle archeologických pramenů z Opavska a Ratibořska
Michal Zezula
Rok: 2018,
kapitola v odborné knize

Přiznání neexistence svobodné vůle by změnilo společnost i právní systém, říká filozof Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2018
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty
Petr Hrtánek
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Psychologie práce a organizace. Vybrané kapitoly.
Karel Paulík
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Quantifying the Importance of Stylometric Indicators: A Principal Component Approach to Czech Sonnets
Michal Místecký, Petr Zörnig
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech
Radek Čech, Jiří Milička, Ján Mačutek, Michaela Koščová, Markéta Lopatková
Rok: 2018, Walter de Gruyter
kapitola v odborné knize

Quelle féminisation linguistique pour l?Afrique francophone ?
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Rabelaisovský smích K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Radim Bělohrad: Lidské identity, lidské hodnoty. Posudek habilitační práce
Marek Petrů
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Radim JEŽ - David PINDUR a kol., Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska/Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska
Jiří Jung
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů
Lucie Radková
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Različija v reči žitelej Moskvy i Petěrburga
Igor Jelínek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenzja wewngtrzna numeru 9(12)22019 cz.1. rocznika naukowego Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
Andrea Pokludová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Recenzní posudek odborného článku
Ljuba Mrověcová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze


